Rapporter og presentasjoner

Her finner du rapporter fra KLP-konsernet og våre datterselskaper.

Skygger av rekkverk i betongtrapp

Årsrapport

KLP gruppe SFCR

KLP SFCR

Kvartalsrapport 1. kvartal
Presentasjon 1. kvartal

Kvartalsrapport 2. kvartal
Presentasjon 2. kvartal

Kvartalsrapport 3. kvartal
Presentasjon 3. kvartal

Kvartalsrapport 4. kvartal
Presentasjon 4. kvartal

Årsrapport

KLP gruppe SFCR

KLP SFCR

Kvartalsrapport 1. kvartal 
Presentasjon 1. kvartal

Kvartalsrapport 2. kvartal
Presentasjon 2. kvartal

Kvartalsrapport 3. kvartal
Presentasjon 3. kvartal

Kvartalsrapport 4. kvartal
Presentasjon 4. kvartal

Årsrapport

Pilar 3

Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 4. kvartal

Årsrapport

Kvartalsrapport 1. kvartal

Kvartalsrapport 2. kvartal

Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 4. kvartal