KLP_Damer_spiller

Hva betyr det å være medlem

Hvis du jobber hos en arbeidsgiver som har offentlig tjenestepensjonsordning i KLP, blir du automatisk medlem i pensjonsordningen. Du får et forsikringsbevis når du blir meldt inn og ut av pensjonsordningen.

Den offentlige tjenestepensjonsordningen

Den offentlige tjenestepensjonsordningen gir deg en trygg alderspensjon som utbetales livsvarig. I tillegg kan du få:

 • Avtalefestet pensjon (AFP)
 • Uførepensjon, hvis du blir syk eller skadet og ikke kan jobbe fullt
 • Etterlattepensjon, til ektefelle og barn hvis du går bort

Medlemskap i den offentlige tjenestepensjonsordningen gir deg ikke medlemskap i et fagforbund.

Du kan lese mer om de forskjellige pensjonsytelsene her

Hvem blir medlem?

For å bli medlem må du jobbe hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjonsordning i KLP. Dette gjelder de fleste kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, og bedrifter med offentlig tilknytning.

 • Faste og midlertidig ansatte kan bli medlem i den offentlige tjenestepensjonsordningen
 • De fleste blir medlem fra første time i jobb, mens noen må jobbe minst 20 prosent stilling.
 • Det er ikke mulig å bli medlem hvis du ikke jobber hos en arbeidsgiver med pensjonsordning i KLP.

Du kan lese mer om innmeldingsreglene og hvor mye du må jobbe for å bli medlem her.


Medlemstiden din i det offentlige blir samlet

Medlemstiden din fra de fleste andre offentlige tjenestepensjonsordninger, som for eksempel Statens pensjonskasse (SPK) og Oslo Pensjonsforsikring (OPF), skal legges sammen med medlemstiden din i KLP.

Det er den siste offentlige tjenestepensjonsordningen du har vært medlem av som skal samle, beregne, og utbetale pensjonen din.


Dette gjør du hvis det er feil i medlemstiden din

En gang i kvartalet får vi opplysninger om stillingsprosent og lønn fra arbeidsgiveren din. Hvis du mener det er feil eller mangler i medlemstiden din, kan du derfor gjøre følgende:

 1. Sjekk om arbeidsgiveren du jobbet for har offentlig tjenestepensjonsordning i KLP eller hos en annen pensjonsleverandør, som for eksempel Statens Pensjonskasse eller Oslo Pensjonsforsikring.
 2. Hvis arbeidsgiveren har offentlig tjenestepensjonsordning i KLP, kan du sjekke om du jobbet mer enn innmeldingsgrensen. Du finner innmeldingsgrensene her. 
 3. Hvis du jobbet mer enn innmeldingsgrensen, må du ta kontakt med arbeidsgiveren du jobbet hos. Arbeidsgiveren du jobbet hos kan korrigere medlemskapet ditt i KLP hvis det har skjedd en feil.


Logg inn på Min Side 

På Min Side finner du informasjon om pensjonen og medlemskapet ditt. Du kan estimere framtidig pensjon og selv endre dine personopplysninger. 

Logg inn

Ofte stilte spørsmål

Du blir medlem av KLP når din arbeidsgiver har sin tjenestepensjonsordning hos oss og du oppfyller innmeldingskravene for rett til medlemskap. Det er den enkelte arbeidsgiver som melder deg inn og ut av ordningen. Du kan ikke melde deg inn i KLP som privatperson.

Du kan logge deg inn på Min side for å få en oversikt over din registrerte medlemstid i KLP.

Når du har logget inn, klikker du på Min Pensjon og videre på Opptjeningshistorikk i menyen øverst på siden

 

Er det feil eller mangler i medlemstiden din må du kontakte arbeidsgiveren du hadde i den perioden du mener medlemstiden er feil. Det er arbeidsgiver som kan korrigere medlemstiden din hvis noe er feil. KLP kan ikke endre på din registrerte medlemstid uten melding fra arbeidsgiver. KLP kan heller ikke endre medlemstiden din basert på tjenestebevis eller attester som du sender inn.

Lurer du på om du hadde rett på innmelding for en periode tilbake i tid?
Se tidligere innmeldingsregler her

Har du vært ansatt i en stilling med offentlig tjenestepensjon hos en annen offentlig tjenestepensjonsordning må vi få oppgitt navnet på ordningen før vi kan samle medlemstiden i KLP.

Nei, du skal kun søke pensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen du var sist medlem av. 

Medlemstiden din skal samles i den siste offentlige tjenestepensjonsordningen du er medlem av, og det er den siste ordningen som skal utbetale pensjonen din. Medlemstiden samles vanligvis når du sender søknad om pensjon. Pensjonen din beregnes av samlet medlemstid.

Vil du samle medlemstiden din før du søker om pensjon må du oppgi navn på alle offentlige tjenestepensjonsordninger du tidligere har vært medlem av.

Les mer om medlemskap i KLP

 • Tar du ut full permisjon med lønn fortsetter medlemskapet ditt som tidligere. Du tjener opp pensjon så lenge du har permisjon med lønn. Alle som jobber i offentlig sektor har for eksempel fødselspermisjon med lønn, og da fortsetter pensjonsopptjeningen som om du var i jobb. 
 • Tar du ut permisjon uten lønn som varer over 1 måned, meldes du som hovedregel ut av pensjonsordningen. 
 • Du kan lese mer om permisjon her: 'Hva skjer med pensjonen din hvis du har permisjon eller blir permittert?

Hvis du er født i 1963 eller senere får du pensjonsopptjening for ulønnet utdanningspermisjon som arbeidsgiver vurderer er relevant for stillingen. 

Hvis du er født i 1962 eller tidligere, må du sjekke med arbeidsgiveren din om du får pensjonsopptjening. 

Det er arbeidsgiver som melder de ansatte inn og ut av pensjonsordningen. Du må derfor kontakte arbeidsgiveren som har meldt deg ut. Det er kun arbeidsgiveren din som kan korrigere medlemstiden din.

Har du flere arbeidsforhold som er innmeldt i den offentlige tjenestepensjonsordningen i KLP, kan du sjekke på Min Side under Opptjeningshistorikk for å kontrollere om du fortsatt er innmeldt for disse arbeidsforholdene. 

 

 

Du blir trukket to prosent av lønnen din, mens arbeidsgiveren din betaler resten av kostnadene ved pensjonsordningen.