Pensjon fra KLP

Offentlig tjenestepensjon er en god pensjonsordning som gir økonomisk trygghet. Med pensjon i KLP er du godt ivaretatt.

Usikker på hvilken pensjonsordning du har?
Logg inn på Min Side for å sjekke

Pensjon for nybegynnere
Liten jente viser tungen til faren sin når han løfter henne opp

Om pensjon

I pensjonsveilederen på Min Side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Lurer du på hvordan du bruker pensjonsveilederen din kan du se veiledningen vår her.

Jobb mye og jobb helst på heltid. Prøv å finne deg en stilling med høy lønn, god tjenestepensjon og jobb lenge før du går av med pensjon.

Offentlig tjenestepensjon ansees for å være en god tjenestepensjon. Venter du med å ta ut pensjon til du slutter å jobbe kan samlet pensjon bli høy. Yngre generasjoner forventes å leve lenger, og må derfor jobbe lenger for å få en høy pensjon, eller spare på egen hånd.

Pensjon er inntekt du får som delvis erstatter lønn eller annen inntekt fra arbeid. Det de fleste forbinder med pensjon er alderspensjon, som du kan ta ut fra en viss alder. Når du kan ta ut alderspensjon avhenger av stillingen din og når du er født.

Du kan også få uføretrygd eller uførepensjon om du blir ufør og ikke er i stand til å jobbe lenger.

Alle som er bosatt i Norge kan få pensjon eller andre ytelser fra folketrygden som utbetales av Nav. Arbeidsgiverne er ansvarlige for å ha tjenestepensjon for sine ansatte. De som jobber i offentlig sektor eller i stilling med offentlig tjenestepensjon har offentlig tjenestepensjon. I tillegg til folketrygd og tjenestepensjon kommer egen sparing til alderdommen.

Offentlig tjenestepensjon er tjenestepensjonen til ansatte i det offentlige. KLP forvalter offentlig tjenestepensjon for de ansatte i svært mange kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og andre virksomheter i Norge. Blir du varig syk eller ufør kan du få uførepensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen. Dør du, kan dine etterlatte kan få ektefellepensjon eller barnepensjon. Når du når en viss alder kan du ta ut alderspensjon eller avtalefestet pensjon.

Sjekk pensjonen din

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon i vår Pensjonsveileder på Min side. Der kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger.

Logg inn på Min Side

Jordklode

Vet du hva pensjonspengene dine driver med?

Finn det ut

Interessante artikler

Håvard Gulbrandsen, Administrerende direktør KLP Kapitalforvaltning.
Håvard Gulbrandsen, Administrerende direktør KLP Kapitalforvaltning.

Utelukker russiske selskaper

22.04.22

KLP har besluttet å selge seg helt ut av Russland. Med virkning fra 28. februar er 22 russiske selskaper ekskludert. KLP har vært underinvestert i Russland siden 2014.

Ungdom med sneakers som har flyttet inn i leilighet

Forsikring for ukrainske flyktninger

25.03.22

Vi ønsker at du som er kunde hos KLP Skadeforsikring skal være trygg på at du har gyldig forsikring når du hjelper ukrainske flyktninger. Vi utvider derfor nå flere av forsikringene våre, slik at de nye husstandsmedlemmene også blir ivaretatt.

Les også disse artiklene

Arbeider med sag på verksted

Hvilken tjenestepensjon har du?

21.02.22

Arbeidsgivere må ha pensjonsordning for sine ansatte. Det kalles for tjenestepensjon. Men mange ansatte vet ikke hvilken type tjenestepensjon arbeidsgiver har for dem. Dette er de forskjellige tjenestepensjonene.

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

09.03.22

Fra 1. januar 2020 tjener de som er født i 1963 eller senere, opp alderspensjon i offentlig tjenestepensjon på en annen måte enn før.

KLP_Damer_ler_inne

Pensjonsråd for din livsfase

18.01.22

Er du ny i arbeidslivet? Er du midt i etableringsfasen eller nærmer du deg pensjonsalder? Her finner du noen pensjonsråd avhengig av hvor i livet du befinner deg.