Pensjon fra KLP

En god pensjon gir økonomisk trygghet. Jobber du i kommune- eller helse-Norge og har offentlig tjenestepensjon i KLP, da har du alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon.

Ofte stilte spørsmål

I pensjonskalkulatoren på Min Side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. 

Jobb mye og jobb helst på heltid. Prøv å finne deg en stilling med høy lønn, god tjenestepensjon og jobb lenge før du går av med pensjon.

Offentlig tjenestepensjon ansees for å være en god tjenestepensjon. Venter du med å ta ut pensjon til du slutter å jobbe kan samlet årlig pensjon bli høy. Yngre generasjoner forventes å leve lenger, og må derfor jobbe lenger for å få en høy pensjon, eller spare på egen hånd.

Pensjon er inntekt du får som delvis erstatter lønn eller annen inntekt fra arbeid. Det de fleste forbinder med pensjon er alderspensjon, som du kan ta ut fra en viss alder. Når du kan ta ut alderspensjon avhenger av stillingen din og når du er født.

Du kan også få uføretrygd eller uførepensjon om du blir ufør og ikke er i stand til å jobbe lenger.

Alle som er bosatt i Norge kan få pensjon eller andre ytelser fra folketrygden som utbetales av Nav. Arbeidsgiverne er ansvarlige for å ha tjenestepensjon for sine ansatte. De som jobber i offentlig sektor eller i stilling med offentlig tjenestepensjon har offentlig tjenestepensjon. I tillegg til folketrygd og tjenestepensjon kommer egen sparing til alderdommen.

Offentlig tjenestepensjon er tjenestepensjonen til ansatte i det offentlige. KLP forvalter offentlig tjenestepensjon for de ansatte i svært mange kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og andre virksomheter i Norge. Blir du varig syk eller ufør kan du få uførepensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen. Dør du, kan dine etterlatte kan få ektefellepensjon eller barnepensjon. Når du når en viss alder kan du ta ut alderspensjon eller avtalefestet pensjon.

Artikler om pensjon

Illustrasjonsfoto

Pensjon 2023

06.06.23

Her får du oversikt over årets pensjonsendringer som du bør kjenne til.

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

24.05.23

Fra 1. januar 2020 tjener du som er født i 1963 eller senere, opp alderspensjon i offentlig tjenestepensjon på en annen måte enn før.