Pensjon fra KLP

En god pensjon gir økonomisk trygghet. Med pensjon i KLP er du godt ivaretatt.

Usikker på hvilken pensjonsordning du har?
Logg inn på Min Side for å sjekke

Pensjon for nybegynnere
Liten jente viser tungen til faren sin når han løfter henne opp

Om pensjon

Pensjon er inntekt du får som helt eller delvis erstatter lønn eller annen inntekt fra arbeid. Det de fleste forbinder med pensjon er alderspensjon som du kan ta ut fra en viss alder. Når du kan ta den ut avhenger av stillingen din og når du er født. Du kan få alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon fra arbeidsgiver. Du kan også få uføretrygd eller uførepensjon om du blir ufør og ikke er i stand til å jobbe lenger.

Alle som er bosatt i Norge kan få pensjon eller andre ytelser fra folketrygden som utbetales av Nav. Arbeidsgiverne er ansvarlige for å ha tjenestepensjon for sine ansatte. De som jobber i offentlig sektor eller i stilling med offentlig tjenestepensjon har offentlig tjenestepensjon. I tillegg til folketrygd og tjenestepensjon har de fleste behov for å spare til alderdommen.

Lønnstagere har rett til tjenestepensjon som arbeidsgiver betaler for. Tjenestepensjon kommer i tillegg til rettigheter fra folketrygden som betales av Nav. I offentlig sektor kalles det offentlig tjenestepensjon. I privat sektor er det innskuddspensjon, foretakspensjon eller hybridpensjon som er tjenestepensjoner.

Offentlig tjenestepensjon er mer omfattende enn tjenestepensjon i privat sektor. KLP forvalter offentlig tjenestepensjon for de ansatte i svært mange kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og andre virksomheter i Norge. Blir du varig syk eller ufør kan du få uførepensjon Dør du, kan dine etterlatte kan få ektefellepensjon eller barnepensjon. Har du oppnådd en viss alder kan du ta ut alderspensjon eller avtalefestet pensjon.

Jobb mye og jobb helst på heltid. Prøv å finne deg en stilling med høy lønn, god tjenestepensjon og jobb lenge i alderdommen før du går av med pensjon. Offentlig tjenestepensjon ansees for å være en god tjenestepensjon. Venter du med å ta ut pensjon til du slutter å jobbe kan samlet pensjon bli høy. Men siden vi lever stadig lenger er det innført noe som kalles levealdersjustering. Yngre generasjoner må basere seg på å jobbe lenger for å få en akseptabel pensjon, spare på egen hånd eller klare seg på en lavere pensjon enn det eldre generasjoner har fått. Du kan sjekke hvor mye du kan få i pensjon fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon i pensjonsveilederen som du finner under Min pensjon om du logger deg inn på Min side.  

KLP står for Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap og er Norges største pensjonsleverandør. KLP er eid av kommuner, fylkeskommuner og helseforetak som har pensjon hos oss og vi forvalter offentlig tjenestepensjon for over 700.000 personer i Norge. Du kan også kjøpe banktjenester, fond eller forsikring hos oss. Vi legger stor vekt på samfunnsansvar.

Sjekk pensjonen din

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon i vår Pensjonsveileder på Min side. Der kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger.

Logg inn på Min Side

Har du offentlig tjenestepensjon?

Vil du vite mer om pensjonsordningen din? 

Du kan lese om alderspensjon basert på når du er født her.

Les også disse artiklene

Arbeider med sag på verksted

Hvilken tjenestepensjon har du?

Arbeidsgivere må ha pensjonsordning for sine ansatte. Det kalles for tjenestepensjon. Men mange ansatte vet ikke hvilken type tjenestepensjon arbeidsgiver har for dem. Dette er de forskjellige tjenestepensjonene.

12.10.20

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

08.09.20

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

1. januar 2020 ble måten alderspensjon i offentlig tjenestepensjon tjenes opp endret for de som er født i 1963 eller senere.

10.09.20