Pensjon fra KLP

Offentlig tjenestepensjon er en god pensjonsordning som gir økonomisk trygghet. Med pensjon i KLP er du godt ivaretatt.

Usikker på hvilken pensjonsordning du har? Logg inn på Min Side for å sjekke

Pensjon for nybegynnere
Liten jente viser tungen til faren sin når han løfter henne opp

Om pensjon

I pensjonsveilederen på Min Side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Lurer du på hvordan du bruker pensjonsveilederen din kan du se veiledningen vår her.

Jobb mye og jobb helst på heltid. Prøv å finne deg en stilling med høy lønn, god tjenestepensjon og jobb lenge før du går av med pensjon.

Offentlig tjenestepensjon ansees for å være en god tjenestepensjon. Venter du med å ta ut pensjon til du slutter å jobbe kan samlet årlig pensjon bli høy. Yngre generasjoner forventes å leve lenger, og må derfor jobbe lenger for å få en høy pensjon, eller spare på egen hånd.

Pensjon er inntekt du får som delvis erstatter lønn eller annen inntekt fra arbeid. Det de fleste forbinder med pensjon er alderspensjon, som du kan ta ut fra en viss alder. Når du kan ta ut alderspensjon avhenger av stillingen din og når du er født.

Du kan også få uføretrygd eller uførepensjon om du blir ufør og ikke er i stand til å jobbe lenger.

Alle som er bosatt i Norge kan få pensjon eller andre ytelser fra folketrygden som utbetales av Nav. Arbeidsgiverne er ansvarlige for å ha tjenestepensjon for sine ansatte. De som jobber i offentlig sektor eller i stilling med offentlig tjenestepensjon har offentlig tjenestepensjon. I tillegg til folketrygd og tjenestepensjon kommer egen sparing til alderdommen.

Offentlig tjenestepensjon er tjenestepensjonen til ansatte i det offentlige. KLP forvalter offentlig tjenestepensjon for de ansatte i svært mange kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og andre virksomheter i Norge. Blir du varig syk eller ufør kan du få uførepensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen. Dør du, kan dine etterlatte kan få ektefellepensjon eller barnepensjon. Når du når en viss alder kan du ta ut alderspensjon eller avtalefestet pensjon.

Etteroppgjør uførepensjon

Når skatteoppgjøret er klart, beregner KLP om du har fått for mye eller for lite utbetalt i pensjon.

Mer om etteroppgjøret

Sjekk pensjonen din

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon i vår Pensjonsveileder på Min side. Der kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger.

Logg inn på Min Side

Jordklode

Vet du hva pensjonspengene dine driver med?

Finn det ut

Illustrasjonsfoto

Dette er nytt innen pensjon i 2023

23.01.23

Her får du oversikt over årets pensjonsendringer som du bør kjenne til.

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

07.11.22

Fra 1. januar 2020 tjener de som er født i 1963 eller senere, opp alderspensjon i offentlig tjenestepensjon på en annen måte enn før.

Illustrasjonsbilde - generasjoner på tur i marka

Pensjonsråd for din livsfase

11.10.22

Er du ny i arbeidslivet? Er du midt i etableringsfasen eller nærmer du deg pensjonsalder? Her finner du noen pensjonsråd avhengig av hvor i livet du befinner deg.