Pensjon fra KLP

En god pensjon gir økonomisk trygghet. Jobber du i kommune- eller helse-Norge og har offentlig tjenestepensjon i KLP, da har du alderspensjon, AFP, uførepensjon og etterlattepensjon.

Ofte stilte spørsmål

I pensjonskalkulatoren på Min Side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. 

Jobb mye og jobb helst på heltid. Prøv å finne deg en stilling med høy lønn, god tjenestepensjon og jobb lenge før du går av med pensjon.

Offentlig tjenestepensjon ansees for å være en god tjenestepensjon. Venter du med å ta ut pensjon til du slutter å jobbe kan samlet årlig pensjon bli høy. Yngre generasjoner forventes å leve lenger, og må derfor jobbe lenger for å få en høy pensjon, eller spare på egen hånd.

Pensjon er inntekt du får som delvis erstatter lønn eller annen inntekt fra arbeid. Det de fleste forbinder med pensjon er alderspensjon, som du kan ta ut fra en viss alder. Når du kan ta ut alderspensjon avhenger av stillingen din og når du er født.

Du kan også få uføretrygd eller uførepensjon om du blir ufør og ikke er i stand til å jobbe lenger.

Alle som er bosatt i Norge kan få pensjon eller andre ytelser fra folketrygden som utbetales av Nav. Arbeidsgiverne er ansvarlige for å ha tjenestepensjon for sine ansatte. De som jobber i offentlig sektor eller i stilling med offentlig tjenestepensjon har offentlig tjenestepensjon. I tillegg til folketrygd og tjenestepensjon kommer egen sparing til alderdommen.

Offentlig tjenestepensjon er tjenestepensjonen til ansatte i det offentlige. KLP forvalter offentlig tjenestepensjon for de ansatte i svært mange kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og andre virksomheter i Norge. Blir du varig syk eller ufør kan du få uførepensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen. Dør du, kan dine etterlatte kan få ektefellepensjon eller barnepensjon. Når du når en viss alder kan du ta ut alderspensjon eller avtalefestet pensjon.

Artikler om pensjon

Dame  som slapper av på benk i hage på sommeren

Regler for AFP Livsvarig for deg som er født i 1963 eller senere

02.05.24

Stortinget har den 12.04.2024 vedtatt ny lov om avtalefestet pensjon (AFP). AFP blir en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til tjenestepensjon og alderspensjon fra NAV. 

Unge mennesker

Økt pensjonsalder for deg født i 1964 eller senere

11.03.24

Det nye pensjonsforliket, som ble vedtatt torsdag 29. februar, er støttet av syv partier i stortinget og fører med seg flere viktige endringer. For det første må de som er født etter 1963 jobbe lenger. Uførepensjonister får en bedre alderspensjon, og det blir en sterkere utvikling av minsteytelsene i folketrygden. 

KLP_Sykepleier_ima202606_1452

Innmeldingsgrensen for sykepleiere blir endret

19.04.24

Stortinget har i møte den 07. november 2023 vedtatt endring i sykepleierpensjonsloven.