Nye pensjonsregler for deg med særaldersgrense

Det er enighet mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om ny pensjonsavtale for de med særaldersgrense som er født i 1963 eller senere. De som har særaldersgrense vil motta et livsvarig særalderspåslag som skal sikre at de ikke taper pensjon når de går av tidligere enn de med vanlig aldersgrense.

Dette er særaldersgrense

En særaldersgrense er en bestemt alder der enkelte yrkesgrupper kan gå av med pensjon tidligere enn den generelle pensjonsalderen på 70 år.  Stillinger som har særaldersgrense er ofte yrker med spesielt fysisk- eller psykisk krevende arbeidsforhold, som for eksempel brannmenn, helsepersonell og renholdere.

Den nye pensjonsavtalen

Bakgrunnen for den nye avtalen er å skape bærekraftig løsninger for personer med særaldersgrense. Det er forventet av vi lever lengre og derfor må stå lenger i arbeid, noe som også gjør det nødvendig å justere på pensjonen vår. Den nye avtalen sørger for at personer med særaldersgrense fortsatt skal har mulighet til å gå av med pensjon tidligere enn andre yrkesgrupper, men det vil komme endringer sammenlignet med dagens regelverk.

Du kan lese mer om avtalen her.

Avtalen inneholder ikke hvilke yrkesgrupper som skal være omfattet av særaldersgrenser eller hvilke aldersgrenser som skal være gjeldende. 

Husk at reglene ikke er klare og ingenting er vedtatt enda. Basert på avtalen vil det bli utarbeidet et lovforslag som skal sendes på høring. Vi oppdaterer sidene våre når lovforslaget er vedtatt.