Representanter fra ulike yrker i kommune- og helse-Norge

Norges største pensjonsselskap

KLP startet som et spleiselag av små kommuner over hele landet. I dag er vi Norges største pensjonsselskap. Vi er et annerledes finansselskap, fordi våre kunder eier oss. All vår verdiskapning kommer kundene til gode. Vår viktigste jobb er å sørge for at våre eieres ansatte får den pensjonen de har krav på.

Mer om KLP

Har du lyst til å jobbe i KLP?

I KLP er vi litt over 1000 kollegaer som jobber med pensjon, skadeforsikring, eiendom, bank og kapitalforvaltning. KLP er en god arena for læring og utvikling. Det finnes et mangfold av muligheter innen flere forretningsområder. Dette gir et variert internt arbeidsmarked for våre ansatte.

Les mer om KLP og sjekk ut våre ledige stillinger

Ansatte i KLP som prater sammen i kantinen