Norges største pensjonsselskap

KLP (Kommunal landspensjonskasse) ble til for å gi kommuneansatte en pensjonsordning som de ellers ikke kunne få - en ordning som ville trygge alderdommen deres.

Vi ble startet som et spleiselag av flere små kommuner. I dag er vi Norges største pensjonsselskap.

-

KLP hjalp også til med å sikre sykepleierne en egen lov som ga dem alle rett til lik pensjon, uavhengig av hvor de jobbet. Vårt bidrag i dette arbeidet gjorde at det ble skrevet inn i loven at vi skulle være pensjonsleverandøren deres.

I dag har over 900.000 pensjonen sin hos oss. Sykepleiere, barnehagelærere, ambulansearbeidere, brannkonstabler, bibliotekarer, byggesaksbehandlere og alle andre som vier sin arbeidsinnsats – noen ganger hele livet – til tjeneste for fellesskapet.

KLP er et lønnsomt fellesskap

Siden vi eies av arbeidsgivere i kommune- og helse-Norge tilfaller all vår verdiskapning dem. Når vi går med overskudd, bruker vi dette enten til å styrke soliditeten vår, eller vi gir det til eierne våre. I begge tilfeller er resultatet at de må betale mindre. Vi tar så lite som mulig for at de skal få så mye som mulig til skole og sykehjem, eller andre prioriterte oppgaver som eierne våre har ansvaret for. Hvordan KLP driver virksomheten har dermed direkte påvirkning på hvordan eierne får løst sine samfunnsoppgaver.

Barcode sett fra Akrobaten

KLP i tall

Så mange har pensjonsavtale i KLP:
348 kommuner/fylkeskommuner
30 helseforetak
2160 bedrifter

Pensjonsordningen vår omfatter:
505.000 medlemmer
225.100 pensjonister
267.700 med oppsatte pensjonsrettigheter

I KLP har vi:
901 milliarder kroner i forvaltningskapital 
1090 ansatte

KLP skaper trygghet for dagene som kommer

Det aller viktigste vi gjør, å passe på at eierne får den beste avkastningen på pensjonsmidlene. I KLP kan vi pensjon. Vi har lang erfaring og jobber alltid med å forstå hva som er viktig for kundene våre–og gi gode kundeopplevelser både i dag og for dagene som kommer.

Vi vet at pensjon kan oppleves som komplisert, derfor jobber vi i KLP bevisst med å forenkle det vanskelige og være en god veileder når det gjelder pensjon.

Offentlig tjenestepensjon i endring

Forhandlere for arbeidstagerne, arbeidsgiverne og myndighetene har blitt enige om at det skal bli ny tjenestepensjon i offentlig sektor. Forhandlingsresultatet gir en pensjonsordning som er veldig forskjellig fra dagens ordning. 

KLP forvalter et komplisert men solid produkt, som er forhandlet frem av partene i arbeidslivet. Mye er i endring og regelverk skal tilpasses en ny verden og befolkning med høyere levealder. KLP er en sparringspartner inn i prosessene, men vi har ingen egen agenda, bortsett fra å levere en eventuell ny offentlig tjenestepensjon på best mulig måte, og hjelpe eierne og medlemmene til å ta gode valg når det gjelder pensjon.