Jobb i KLP

Vi tilbyr spennende oppgaver og konkurransedyktige vilkår

KLP er en god arena for læring og utvikling. Det finnes et mangfold av muligheter innen flere forretningsområder. Dette gir et variert internt arbeidsmarked for våre ansatte.

Vi er over 900 medarbeidere og vokser stadig.

KLP tilbyr spennende oppgaver og konkurransedyktige vilkår. I KLP finnes et mangfold av muligheter innen flere forretningsområder. Dette gir et variert internt arbeidsmarked for våre ansatte.

Forretningsområder

Kjerneområdene våre er pensjon og forsikring. Kapitalforvaltningsmiljøet er ett av Norges største og en betydelig institusjonell investor på Oslo Børs. KLP Eiendom er en av landets største eiendomsforvaltere med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. KLP Banken betjener person- og bedriftsmarkedet med sparing, lån og andre banktjenester.

I tillegg fins spennende fagmiljøer innen regnskap/økonomi/finans/adminstrasjon, IT og marked/kommunikasjon.

Ansattgoder

 • Konkurransedyktige lønnsforhold
 • Fleksitid og sommertid
 • Innskuddsfri offentlig tjenestepensjon og gode personalforsikringer
 • Gode betingelser på boliglån/sparekonto/brukskonto, fondsparing og forsikring
 • Støtte til utdanning
 • Ferieboliger i Norge og Spania
 • Et aktivt bedriftsidrettslag
 • Subsidiert personalrestaurant

Hovedkontoret KLP Huset

Hovedkontoret ligger sentralt i Bjørvika i Oslo og er et moderne bygg med miljøfokus. Huset har fjernvarme og fjernkjøling. I kjelleren er det sykkelparkering og flere plasser for el-biler. KLP-Huset inneholder også et godt utstyrt trimsenter for ansatte.

KLP har flere lokale kontorer flere steder i Oslo, Bergen, Trondheim, København og Stockholm.
 

Internt arbeidsmarked i KLP

Stor faglig bredde gir et velfungerende internt jobbmarked. Ansattes samlede kompetanse er en av de viktigste konkurransefaktorene for KLP i tiden fremover.

Vi kan tilby jobber innenfor følgende områder:

 • Pensjon og forsikring
 • Bank og kapitalforvaltning
 • Eiendom
 • IT
 • Økonomi/finans/regnskap
 • Kontor/administrasjon/marked/kommunikasjon

Medarbeiderutvikling

I KLP har vi årlige medarbeidersamtaler hvor det legges en utviklingsplan for hver enkelt medarbeider. Utvikling skjer både gjennom eksterne kurs, men først og fremst gjennom arbeidsoppgavene. Alle medarbeidere jobber mot konkrete mål som følges opp slik at den enkeltes bidrag til avdelingen og organisasjonen blir tydeliggjort.

Kurs for nyansatte

For nyansatte medarbeidere arrangerer vi interne kurs slik at de raskt får et godt innblikk i organisasjonen og kulturen i KLP, samt at de får muligheter til å bygge nettverk med andre nyansatte i organisasjonen.

Lederutvikling

Godt lederskap skaper gode prestasjoner og trivsel, derfor satser vi på utvikling av våre ledere. Vi tilbyr blant annet et verdibasert lederutviklingsprogram samt kortere kurs for den daglige utøvelsen av personalledelse.

Støtte til videre- og etterutdanning

I KLP har vi et utdanningsfond der medarbeidere kan søke om støtte til etter- og videreutdanning.

KLP ivaretar store verdier og er opptatt av at disse forvaltes på en etisk og samfunnsansvarlig måte.

Samfunnsansvar

KLP tar samfunnsansvar gjennom etiske investeringer, hensyn til miljøet og krav til ansvarlig forretningsførsel. KLP støtter også små og store samfunnsnyttige tiltak.

Les mer om KLPs samfunnsansvar.

Verdier

Alle KLPs medarbeidere skal følge disse verdiene i relasjon med kunder og kollegaer:

 • Åpen
 • Tydelig
 • Ansvarlig
 • Engasjert

Egne etiske retningslinjer for ansatte

Medarbeidere skal følge konsernets etiske retningslinjer for ansatte.

Like muligheter

KLP arbeider med å integrere mangfolds- og likestillingsperspektiver i sin virksomhet og har klare mål og tiltak på flere områder.

Vi ønsker kontakt med alle kvalifiserte jobbsøkere, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, politisk ståsted, seksuell orientering og etnisk bakgrunn.

Visjon

KLP skal være den beste partner for dagene som kommer.

Kundene skal oppleve at KLP bidrar til bedre økonomi, en enklere hverdag og en litt bedre verden.

Forretningsidé

KLP skal levere trygge og konkurransedyktige finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor og virksomheter med tilknytning til denne og deres ansatte.

Søk jobb i KLP

Møt våre ansatte
Lurer du
på noe?
Kontakt oss