Jobb i KLP

KLP er Norges største pensjonsselskap og håndterer pensjon, bank, forsikring og fondsparing for over 900.000 kunder. Med et sterkt fokus på å beskytte vårt samfunn og miljø, tar KLP en sterk stilling som en aktør som påvirker med sine investeringer. KLP er en god arena for læring og utvikling. Det finnes et mangfold av muligheter innen flere forretningsområder.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.

Forretningsområder og antall ansatte

I KLP er vi nesten 1000 kollegaer.  Ca. 350 av oss jobber med pensjon, 140 med skadeforsikring, 140 med eiendom, 70 med bank og 70 innen kapitalforvaltning. KLPs IT-divisjon består av ca 100 ansatte. I tillegg jobber ca 90 ansatte i stabsfunksjoner som kommunikasjon/marked, økonomi/regnskap, HR, jus m.m.

Internt arbeidsmarked

Du har gode muligheter for utvikling av din egen karriere i KLP. Vi søker å få det beste ut av deg som ansatt og lyser alltid ut våre stillinger internt først.

Arbeidsglede og trygghet for jobben

Våre medarbeidere føler trygghet for jobben sin hos oss. Involvering, medbestemmelse og muligheten til å balansere arbeid og fritid bidrar til stor arbeidsglede blant våre ansatte. Det er vi stolte av.

Etter- og videreutdanning

For oss i KLP er det viktig at du som ansatt utvikler deg og tilegner deg ny kompetanse, både sosialt og faglig. Vi legger til rette for, og støtter din etter- og videreutdanning når du har behov for det.

Konkurranse­dyktige betingelser

Vi gir alltid våre ansatte en konkurransedyktig lønn. I tillegg får du en av markedets beste pensjonsordninger og gode ansattbetingelser på forsikringer og banktjenester.

Innflytelse og påvirkning

Vi vektlegger medarbeiderinvolvering og påvirkning, blant annet gjennom et kontinuerlig forbedringsarbeid. Vi setter pris på og forventer høyt engasjement blant våre ansatte. 

Velferd og goder

Vi tilbyr fleksitid og sommertid, og rabatterte kantiner eller lunsjordninger ved våre kontorer. Vi har et aktivt bedriftsidrettslag og tilbyr gode ordninger for ulike treningstilbud. KLP har flere firmahytter/leiligheter både i Norge og Spania.  

KLP ønsker mangfold

I KLP ønsker vi oss medarbeidere som representerer et mangfold. Alle skal behandles likeverdig og med respekt. 
Etiske retningslinjer og gode rutiner for varsling er etablert. 

KLPs adferdsverdier

I KLP forsøker vi å leve opp til disse verdiene:
Åpen - Tydelig - Ansvarlig - Engasjert

Her er våre kontorer

Oslo - hovedkontor

KLP Huset i Oslo er en del av Barcode-rekken rett ved Oslo S.   

Bergen

KLPs kontor i Bergen ble ferdigstilt i 2016 og ligger sentralt rett ved Bergen Jernbanestasjon. 

Trondheim

KLP Eiendom har kontorer i Miljøbygget. KLP Banken har sitt hovedkontor på Solsiden. Begge kontorene er sentralt i byen.