Samfunnsansvar og ansvarlige investeringer

I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Rapportering

Rapportering fungerer som en driver for forbedring.

Vår bærekraftsrapportering finner du i KLPs årsrapport, kvartalsrapporter, og på web.

Les mer om rapportering

Blogg om samfunns­ansvar
Lurer du
på noe?
Kontakt oss