Alle har litt ansvar, men noen har større forpliktelser enn andre

KLP har ansvar for å trygge pensjonen til dem som utgjør ryggraden i det norske velferdssamfunnet og tar vare på alle oss andre. Derfor bruker vi makten som ligger i de 700 milliardene vi forvalter til å kreve en raskere utvikling mot et bærekraftig samfunn.

Vårt viktigste samfunnsansvar er å sikre ansatte i kommune- og helse-Norge den pensjonen de har krav på. I tillegg har vi KLP i lang tid brukt innflytelsen vår som investor til å påvirke samfunnsutviklingen, med god hjelp fra våre samfunnsengasjerte eiere i kommune- og helse-Norge.

Og vi ser at nytter.

Klima er vårt hovedmål

Vi mener at pensjonskapitalen vi forvalter, og hvordan vi forvalter den, kan gjøre en stor forskjell i overgangen til lavutslippssamfunnet. Allerede i 2014 trakk KLP alle investeringer ut av kullselskaper, som det første store pensjonsselskapet i verden. I dag er pensjonskapitalen helt fri for involvering i kull og oljesand. De pengene vi tar ut av fossil energi styrer vi inn i virksomheter som bidrar i en positiv retning. I dag er 30 milliarder plassert klimavennlig, og hvert år øker vi klimainvesteringene med seks nye milliarder.

Bidra til vekst i kommune-Norge

Vi jobber for det grønne skiftet i Norge, og har investert 900 millioner i norske el-ferger, og er medeier i fem norske kraftselskaper som lager ren energi. Vi investerer nå over 200 millioner kroner i såkornfond med unge, innovative bedrifter som bygger næringer Norge skal leve av i fremtiden. Vi finansierer store og små prosjekter i kommune-Norge. Det siste året har vi finansiert alt fra klubbhuset til mannskoret i Egersund til elektrifisering av Norske havner. Som en av selskapene som eier mest eiendom i Norden står alltid bærekraft, langsiktighet og kvalitet i høysetet både i forvaltningen og nybygging.

Bidrar globalt

Bærekraftsutfordringene er globale. Derfor satser vi tungt i fornybar over hele verden – også i utviklingsland. De siste årene har vi vært med å finansiere byggingen av 14 nye sol-, vind- og biomasse-energi anlegg som produserer strøm tilsvarende syv millioner menneskers forbruk. Mange flere er under planlegging. Vi investerer pensjonspenger i bank i Afrika og Asia, og bidrar slik til samfunnsbyggingen, ved å gi flere mennesker tilgang til å spare og låne.

Våre krav er i tråd med internasjonale konvensjoner og standarder

Grunnlaget for vår investeringsstrategi ligger i FNs bærekraftsmål og og andre internasjonale konvensjoner og standarder for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon og forretningsetikk. Vi er en aktiv pådriver for FNs bærekraftsmål og innføring av bransjestandarder som hjelper selskaper og bransjer til å løfte seg i en bærekraftig retning. Rapportering av klimagassutslipp og klimastrategi er noe vi har krevd fra selskaper vi har investert i siden 2007.

Slik bruker vi vår eiermakt

Vi utøver vår eiermakt aktivt, og bruker stemmeretten på generalforsamlinger i over 7000 selskaper globalt. I 2019 var vi i dialog med 200 selskaper for å følge opp konkrete hendelser, eller brudd på våre retningslinjer. Vi tar opp klima med alle selskaper vi møter, og etterspør deres mål og strategi for å drive i tråd med Parisavtalen. Ved grove eller gjentatte brudd på retningslinjene våre utelukker vi selskaper fra vår investeringsportefølje. Det er også noen bransjer vi har valgt å ikke investere i. I tillegg til kull, oljesand og tobakk besluttet vi i 2019 å utelukke selskaper som er involvert i produksjon av alkohol- og pengespill. Misbruk rammer sårbare grupper av befolkningen og medfører negative samfunnseffekter og dessuten kostnader for våre eiere. Vi ønsker ikke å tjene penger på disse bransjene, og tenker at de er bedre investert andre steder.

Samuel Massie, klimaundrende eventyrer
Samuel Massie, klimaundrende eventyrer

Dette kan du gjøre

Klarer du å kutte i egne CO2-utslipp? Sjekk ut våre 10 enkleste tips og finn ut hvorfor det er vanskelig å komme i gang med endringer.

Klimatips for en bedre hverdag

Samuel Massie, eventyrer

Klimautfordringene, enkelt forklart

Skulle du ønske du forstod mer av klimautfordringene alle snakker om?
Samuel Massie tar deg gjennom det viktigste og gir deg en oversikt.

Se filmen nå

Klimatiltak fra norske kommuner

Gjennom KLPs klimapris 2019 ble det nominert 30 klimatiltak fra 26 kommuner. For å gjøre det enkelt å lære og å bli inspirert, har vi samlet alle bidragene her. 

Bli inspirert

FN bærekraftmål

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål gir en felles retning for en bærekraftig utvikling. I KLP bruker vi bærekraftsmålene som et rammeverk for hvordan vi jobber med samfunnsansvar.

Les mer om hvordan vi jobber

Hånd som sorterer brune blader

Rapportering av samfunnsansvar

Her viser vi hvilke retningslinjer og mål vi har, og hvilke resultater vi oppnår. Vi har to hovedkanaler for rapportering, her på disse sidene om samfunnsansvar, og i kvartals- og årsrapportene til KLP.

Gå til dokumentsenteret

Vi har som mål å integrere samfunnsansvar i alt vi gjør

KLP som selskap

Vår ambisjon er å være ledende innenfor samfunnsansvar og bærekraft.

KLP som innkjøper

Samfunnsansvar er også å være bevisst på hvilke leverandører vi velger, og hvilke vi ikke velger.

KLP som arbeidsgiver

Hos oss er de ansatte vår største ressurs. Derfor er vi opptatt av kompetanse og kultur.

Gjøre noe bra for deg selv og verden!

Flytt pensjonskapitalbevisene dine til KLP og velg vår svanemerkede spareprofil. Da vokser pengene dine gjennom selskaper som har en bærekraftig profil.

Vi tar mindre så du får mer igjen. Vi tar bare 0,3 prosent i forvaltningskostnad hvis du har pensjonsordning hos oss.

Slik gjør du det

Svanemerk sparepengene

Med KLP Mer Samfunnsansvar kan du svanemerke sparepengene dine, og være sikker på at penge holdes utenfor ting som olje, gass og våpen. Du får fortsatt god avkastning, og det koster ikke mer enn andre KLP-fond.

Start sparing

 

Demning på fjellet vinter

Miljø og klima

Verdens klimaendringer kan påvirke verdien av KLPs investeringer. Det er en av mange grunner til at KLP er opptatt av hvordan, vi som selskap, og næringslivet generelt, kan bidra til å møte de store klima- og miljøutfordringene verden står ovenfor.

Mer om miljø og klima

Kontakt oss

Vi som jobber i KLP er opptatt av å være i dialog med dere der ute. Du må gjerne kontakte meg, og fortelle hva du er opptatt av. 

Heidi Finskas
Direktør samfunnsansvar

Send epost