Alle har litt ansvar, men noen har større forpliktelser enn andre

KLP har ansvar for å trygge pensjonen til dem som utgjør ryggraden i det norske velferdssamfunnet og tar vare på alle oss andre. Derfor bruker vi makten og mulighetene som ligger i de 700 milliardene vi forvalter til å få til en raskere utvikling mot et bærekraftig samfunn.

Klima er det viktigste bærekraftsmålet

Verden står overfor mange store utfordringer. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I KLP skal vi jobbe for alle målene, og øverst på vår agenda har vi satt klimamålet. Vi mener at pensjonskapitalen vi forvalter, og hvordan vi forvalter den, kan gjøre en stor forskjell i overgangen til lavutslippssamfunnet. Allerede i 2014 trakk KLP alle investeringer ut av kullselskaper, som det første store pensjonsselskapet i verden. I dag er pensjonskapitalen helt fri for involvering i kull og oljesand. De pengene vi tar ut av fossil energi styrer vi inn i virksomheter som bidrar i en positiv retning. I dag er 30 milliarder plassert klimavennlig, og hvert år øker vi klimainvesteringene med seks nye milliarder. I tillegg til klima prioriterer vi arbeidet med et mer bærekraftig næringsliv, bærekraftig byutvikling og infrastruktur samt helsefremmende arbeidsplasser i offentlig sektor.

Bidra til vekst i kommune-Norge

Vi jobber for det grønne skiftet i Norge, og har investert 900 millioner i norske el-ferger, og er medeier i fem norske kraftselskaper som lager ren energi. Vi investerer nå over 200 millioner kroner i såkornfond med unge, innovative bedrifter som bygger næringer Norge skal leve av i fremtiden. Vi finansierer store og små prosjekter i kommune-Norge. Det siste året har vi finansiert alt fra klubbhuset til mannskoret i Egersund til elektrifisering av Norske havner. Som en av selskapene som eier mest eiendom i Norden står alltid bærekraft, langsiktighet og kvalitet i høysetet både i forvaltningen og nybygging.

Bidrar globalt

Bærekraftsutfordringene er globale. Derfor satser vi tungt i fornybar over hele verden – også i utviklingsland. De siste årene har vi vært med å finansiere byggingen av 14 nye sol-, vind- og biomasse-energi anlegg som produserer strøm tilsvarende syv millioner menneskers forbruk. Mange flere er under planlegging. Vi investerer pensjonspenger i bank i Afrika og Asia, og bidrar slik til samfunnsbyggingen, ved å gi flere mennesker tilgang til å spare og låne.

Våre krav er i tråd med internasjonale konvensjoner og standarder

Grunnlaget for vår investeringsstrategi ligger i FNs bærekraftsmål og og andre internasjonale konvensjoner og standarder for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon og forretningsetikk. Vi er en aktiv pådriver for FNs bærekraftsmål og innføring av bransjestandarder som hjelper selskaper og bransjer til å løfte seg i en bærekraftig retning. Rapportering av klimagassutslipp og klimastrategi er noe vi har krevd fra selskaper vi har investert i siden 2007.

Slik bruker vi vår eiermakt

Vi utøver vår eiermakt aktivt, og bruker stemmeretten på generalforsamlinger i over 7000 selskaper globalt. I 2019 var vi i dialog med 200 selskaper for å følge opp konkrete hendelser, eller brudd på våre retningslinjer. Vi tar opp klima med alle selskaper vi møter, og etterspør deres mål og strategi for å drive i tråd med Parisavtalen. Ved grove eller gjentatte brudd på retningslinjene våre utelukker vi selskaper fra vår investeringsportefølje. Det er også noen bransjer vi har valgt å ikke investere i. I tillegg til kull, oljesand og tobakk besluttet vi i 2019 å utelukke selskaper som er involvert i produksjon av alkohol- og pengespill. Misbruk rammer sårbare grupper av befolkningen og medfører negative samfunnseffekter og dessuten kostnader for våre eiere. Vi ønsker ikke å tjene penger på disse bransjene, og tenker at de er bedre investert andre steder.

Rapportering av samfunnsansvar

Her viser vi hvilke retningslinjer og mål vi har, og hvilke resultater vi oppnår. 

dokumenter  Våre mål og resultater

Samuel Massie, klimaundrende eventyrer
Samuel Massie, klimaundrende eventyrer

Dette kan du gjøre

Klarer du å kutte i egne CO2-utslipp? Sjekk ut våre 10 enkleste tips og finn ut hvorfor det er vanskelig å komme i gang med endringer.

Klimatips for en bedre hverdag

Samuel Massie, eventyrer

Klimautfordringene, enkelt forklart

Skulle du ønske du forstod mer av klimautfordringene alle snakker om?
Samuel Massie tar deg gjennom det viktigste og gir deg en oversikt.

Se filmen nå

Svanemerk sparepengene dine

Vi har svanemerkede fond. Med KLP Mer Samfunnsansvar kan du svanemerke sparepengene dine, og være sikker på at penge holdes utenfor ting som olje, gass og våpen. Du får fortsatt god avkastning, og det koster ikke mer enn andre KLP-fond.

Start sparing

 

Kontakt oss

Vi som jobber i KLP er opptatt av å være i dialog med dere der ute. Du må gjerne kontakte meg, og fortelle hva du er opptatt av. 

Heidi Finskas
Direktør samfunnsansvar

Send epost