Verdier for dagens og fremtidens generasjoner

KLPs samfunnsansvar er å levere trygg og konkurransedyktig pensjon på en ansvarlig og bærekraftig måte.
Vårt arbeid er basert på internasjonale normer, som FNs konvensjoner, og vi er åpne om hvordan vi jobber og investerer. Ansvarlig forretningspraksis er nøkkelen til bærekraftig utvikling. Målet er å gjøre en forskjell.

Samuel Massie (programleder og foredragsholder) guider elevene gjennom opplegget

Fremtidsreisen

I samarbeid med NORCE Bjerknessenteret for klimaforsking ved Universitetet i Bergen og Norsk Klimastiftelse utvikler vi et undervisningsopplegg om klimautfordringene med bruk av fremtidstenkning som verktøy. 

Bli med på fremtidsreisen

Norges første senter for sosial innovasjon

Re kommune har tenkt annerledes for å gi barn en trygg oppvekst. Nå er det første SMART-senteret åpnet, og KLP er med på laget.

Les om samfunnsansvar i praksis

Natalia tar pensjonspraten

Når kan jeg gå av? Får jeg mer hvis jeg jobber lenger? Hvor mye kan jeg jobbe ved siden av pensjonen? Pensjonsrådgiver Natalia Ebbesen i KLP kan svarene.

Les saken her

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål gir en felles retning for en bærekraftig utvikling. I KLP bruker vi bærekraftsmålene som et rammeverk for hvordan vi jobber med samfunnsansvar.

Les mer om hvordan vi jobber

Rapportering av samfunnsansvar

Her viser vi hvilke retningslinjer og mål vi har, og hvilke resultater vi oppnår. Vi har to hovedkanaler for rapportering, her på disse sidene om samfunnsansvar, og i kvartals- og årsrapportene til KLP.

Gå til dokumentsenteret

Hvordan investerer vi pengene dine bærekraftig?

Sånn investerer vi

Våre største investeringer skjer i finans- og eiendomsmarkedet.

Vi er en ansvarlig eier

Vi bruker flere virkemidler for å påvirke.

Hva vi ikke investerer i​​​​​​​

Her kan du se hvilke selskaper vi har utelukket, og hvorfor

Bærekraftige eiendommer

Vi bygger, rehabiliterer og drifter våre bygg ansvarlig.

Investeringer i utviklingsland

Vi investerer for bærekraftig utvikling.

Våre investeringer i Norge

Vi finansierer bærekraftige prosjekter som bygger Norge.

Vi har som mål å integrere samfunnsansvar i alt vi gjør

KLP som selskap

Vår ambisjon er å være ledende innenfor samfunnsansvar og bærekraft.

KLP som innkjøper

Samfunnsansvar er også å være bevisst på hvilke leverandører vi velger, og hvilke vi ikke velger.

KLP som arbeidsgiver

Hos oss er de ansatte vår største ressurs. Derfor er vi opptatt av kompetanse og kultur.

Lyst til å lære om pensjon og hvordan forebygge skader?

Vi forklarer pensjon enkelt

Vi skal kommunisere og forklare pensjon og økonomi så du forstår det.

Godt arbeidsmiljø er viktig

Vi hjelper kundene våre med å redusere sykefraværet.

Ta vare på det du har

Hvis du forebygger at skader skjer, tar du samtidig ansvar.

Kontakt oss

Vi som jobber i KLP er opptatt av å være i dialog med dere der ute. Du må gjerne kontakte meg, og fortelle hva du er opptatt av. 

Heidi Finskas
Direktør samfunnsansvar

Send epost

Miljø og klima

Verdens klimaendringer kan påvirke verdien av KLPs investeringer. Det er en av mange grunner til at KLP er opptatt av hvordan, vi som selskap, og næringslivet generelt, kan bidra til å møte de store klima- og miljøutfordringene verden står ovenfor.

Mer om miljø og klima