Samfunnsansvar og ansvarlige investeringer

Investeringer for bærekraftig utvikling

I tillegg til å skape god avkastning på vår forvaltningskapital, har KLP et ønske om at investeringene bidrar til en bærekraftig utvikling i samfunn med behov for kapital.

Rapportering

Bærekraftsrapportering er en driver til forbedring.

Vi ønsker å følge standarder for integrert rapportering, i tillegg til Global Reporting Initiativ (GRI).
Vår bærekraftsrapportering finner du derfor i KLPs årsrapport, kvartalsrapporter og på web.