Kløverblomster i motlys

Slik jobber vi transparent

«Åpen» er en av KLPs kjerneverdier, og en av grunnpilarene for vårt arbeid med samfunnsansvar. Vi skal være så åpne og transparente som mulig, fordi vi tror det gir vårt arbeid større påvirkning og effekt. Vi håper og tror også at det kan bidra til videreutvikling i bransjen.   

Vår tilnærming til rapportering

Åpenhet er en av grunnpilarene for vårt arbeid. KLP skal være så åpen og transparent som mulig, fordi vi tror det gir vårt arbeid større påvirkning og effekt. Vi håper og tror også at det kan bidra til videreutvikling i bransjen.  

Som et gjensidig eid selskap, er KLPs kunder også våre eiere. Det gir en tett og nær dialog, og det gjør oss vårt ansvar bevisst. Vi skal være offentlig sektors foretrukne leverandør av pensjon, og vårt oppdrag er å levere trygg og konkurransedyktig pensjon og avkastning.

Rapporter

Dialog med investeringsselskaper

Nordic Engagement Cooperations

Slik stemte KLP og KLP-fondene

Selskaper KLP har utelukket

Folk nok? 

Har vi arbeidskraften og kompetansen som trengs for at Norge skal nå klimamålene og gjennomføre det grønne skiftet?

Les rapporten

Høringsutalelser

Se oversikter over høringer

Høringer