KLP_voksenDatter_mor_ute

Utbetaling og skatt på pensjon

Pensjon utbetales den 20. hver måned, men enkelte måneder kommer den tidligere. Du trenger ikke sende oss skattekortet ditt. Vi får det automatisk fra Skatteetaten.

Skatt på pensjon

 • Det er Skatteetaten som beregner skattetrekket ditt. Husk derfor å gi beskjed til Skatteetaten når du blir innvilget pensjon.
 • Uførepensjon skattes som lønnsinntekt, mens alderspensjon, AFP, og etterlattepensjon skattes som pensjon.
 • Vi får skattekortet ditt automatisk fra Skatteetaten. Dersom vi ikke får det det, trekkes det 50 prosent skatt på uførepensjon og 30 prosent skatt på alle andre pensjoner fra oss.
 • Dersom du har mottatt skattekortet og ønsker å endre dette, må du selv gjøre det hos Skatteetaten. KLP får nytt skattekort automatisk omtrent to dager etter at du har endret det.

Du kan beregne skatten din på Skatteetaten sine nettsider.

Skatt i juni og desember

 • Uførepensjon har ikke skattetrekk i juni, og halv skatt i desember.
 • Alderspensjon, AFP, og etterlattepensjon har vanlig skattetrekk i juni, og ingen skatt i desember.
 • For deg som har kildeskatt trekkes det skatt alle måneder i året.

Skatt på etterbetaling av pensjon

 • Etterbetalinger av pensjon for inneværende år har samme skattetrekk som på skattekortet ditt
 • Etterbetaling av uførepensjon for i fjor eller tidligere år skattes 44 prosent
 • Etterbetaling av alderspensjon, AFP, og etterlattepensjon for i fjor eller tidligere år skattes 32 prosent

Skatter du til Finnmark eller deler av Troms? Da er satsene for etterbetaling for i fjor eller tidligere år henholdsvis 40 og 28 prosent.

Det er Skatteetaten som bestemmer skattesatsene for etterbetaling av pensjon.

Skatt på pensjon hvis du bor i utlandet

Vi får beskjed fra Skatteetaten om skattetrekket ditt hvis du bor i utlandet og skal betale kildeskatt.

Har du kildeskatt trekkes det skatt alle måneder i året.

Ønsker du pensjonen din utbetalt til en utenlandsk bank? Da må du sende oss en skriftlig bekreftelse fra banken din om at du eier kontoen.

Bekreftelsen må være skrevet på norsk, svensk, dansk eller engelsk, og inneholde følgende:

 • Kontoeieren sitt fulle navn, fødselsdato og adresse. Dersom du ikke eier kontoen du benytter, behøver vi i tillegg bekreftelse på at du har disposisjonsrett til kontoen.
 • Kontonummer (IBAN)
 • Bankens SWIFT/BIC kode
 • Bankens navn og adresse

Kontoutskrifter eller kvitteringer på utførte betalinger er ikke gyldig som bekreftelse.

Gebyr for overføring til utlandet trekkes fra utbetalingen, og er på:

 • 30 kroner hvis du har IBAN/BIC/SWIFT
 • 100 kroner hvis du ikke har IBAN/BIC/SWIFT

Pensjonsutbetalinger 2024

 • 19. januar
 • 20. februar
 • 20. mars
 • 19. april
 • 15. mai
 • 20. juni
 • 19. juli
 • 20. august
 • 20. september
 • 18. oktober
 • 20. november
 • 13. desember

Logg på Min Side for å se pensjonsutbetalingene dine.