Hånd som holder en prestekrage blomst

Etterlattepensjon

Har du opptjening i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning, og du går bort, kan gjenlevende ektefelle, fraskilt ektefelle, registrert partner, eller barn under 20 år få en månedlig utbetaling. Samboere kan ikke få etterlattepensjon.

 

Skatt på utbetalinger

Her kan du lese mer om skatt på utbetaling av etterlattepensjon 

Utbetaling og skatt

 

 

Regulering 2023

Nå er trygdeoppgjøret gjennomført og din pensjon fra KLP vil bli regulert. 

Les mer om regulering