Hånd som holder en prestekrage blomst

Etterlattepensjon

Har du opptjening i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning, og du går bort, kan gjenlevende ektefelle, fraskilt ektefelle, registrert partner, eller barn under 20 år få en månedlig utbetaling. Samboere kan ikke få etterlattepensjon.

Skatt på utbetalinger

Her kan du lese mer om skatt på utbetaling av etterlattepensjon 

Utbetaling og skatt

Logg inn på Min Side

På Min Side kan du finne informasjon om pensjonen din.
Dette er noe av det du kan gjøre:

  • Estimere framtidig pensjon
  • Søke om pensjon
  • Se medlemstiden og opptjeningen din hos oss
  • Se pensjonsdokumenter og brev fra oss
  • Se oversikt over pensjonsutbetalinger

Hvis du skal endre adressen din, må du ta kontakt med Folkeregisteret.

Logg inn