KLP_legesamtale2_Envato_web

Uførepensjon

Har du opptjening i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning, blir sykemeldt, og kommer ikke fullt tilbake i jobb? Da kan du ha rett på uførepensjon. Uførepensjon er en månedlig utbetaling som du kan søke om tre måneder før sykepengene dine fra NAV stanser. 

Etteroppgjør på uførepensjon 

Hvert år sjekker vi om du har fått riktig pensjon, dette kalles etteroppgjøret. 

Les mer om etteroppgjøret her

 

Regulering 2023

Nå er trygdeoppgjøret gjennomført og din pensjon fra KLP vil bli regulert. 

Les mer om regulering