KLP_legesamtale2_Envato_web

Uførepensjon

Har du opptjening i KLPs offentlige tjenestepensjonsordning, blir sykemeldt, og kommer ikke fullt tilbake i jobb? Da kan du ha rett på uførepensjon. Uførepensjon er en månedlig utbetaling som du kan søke om tre måneder før sykepengene dine fra NAV stanser. 

Jobber du ved siden av uførepensjonen din?

Når du jobber ved siden av uførepensjon er det noen grep du må ta. Her gir vi deg enkel forklaring å hva du må gjøre når du får endringer i inntekten din. 

Inntekt og uførepensjon

Logg inn på Min Side

På Min Side kan du finne informasjon om pensjonen din.
Dette er noe av det du kan gjøre:

  • Estimere framtidig pensjon
  • Søke om pensjon
  • Se medlemstiden og opptjeningen din hos oss
  • Se pensjonsdokumenter og brev fra oss
  • Se oversikt over pensjonsutbetalinger
  • Endre kontonummer

Hvis du skal endre adressen din, må du ta kontakt med Folkeregisteret.

Logg inn