Etteroppgjør på uførepensjon

Etteroppgjøret for uførepensjon skjer når skatteoppgjøret er klart. Da sjekker vi om du fikk for lite eller for mye utbetalt uførepensjon i fjor. 

Etteroppgjør for deg som mottar uførepensjon

Hvor mye du får utbetalt i uførepensjon er basert på inntekten du har ved siden av uførepensjonen. Når skatteoppgjøret er klart, får vi opplysninger fra Skatteetaten om hva du faktisk tjente. Vi sjekker da om du har fått utbetalt for mye eller for lite uførepensjon. 

  • Har du fått for mye utbetalt pensjon, må du betale tilbake pensjon. 
  • Har du fått for lite utbetalt pensjon, får du penger igjen. 
  •  Du får brev fra oss når etteroppgjøret er klart. Får du ikke brev, har du fått riktig pensjon og alt er i orden. 

Hvilken inntekt er inkludert i etteroppgjøret?

All pensjonsgivende inntekt utenom arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra NAV er inkludert i etteroppgjøret. Omsorgsstønad, fosterhjemsgodtgjørelse og personinntekt fra næringsvirksomhet regnes også som inntekt. 

Inntekt som vi holder utenfor etteroppgjøret er blant annet...

  • arbeidsinntekt som du tjente opp før du fikk innvilget uførepensjon (inkludert feriepenger)
  • arbeidsavklaringspenger fra NAV og uføretrygd fra NAV
  • foreldrepenger fra NAV som avløser arbeidsavklaringspenger
  • helligdagstillegg

Feriepenger av inntekt som du hadde samtidig med at du fikk uførepensjon fra oss, holder vi ikke utenfor etteroppgjøret. 

Hvis du er usikker på om en inntekt er pensjonsgivende, må du kontakte Skatteetaten. 

Spørsmål og svar om etteroppgjøret

Stortinget og tariffpartene i kommunal sektor vedtok endringer i uførepensjonen for lovfestede offentlige tjenestepensjonsordninger fra 2015. En av endringene er at det skal foretas et årlig etteroppgjør på uførepensjonen når skatteoppgjøret er klart.

For at du skal få riktig utbetalt pensjon, er det viktig at informasjonen vi har om deg er korrekt. Oppdater inntekten din på Min side når den endrer seg. 

Du kan også sende disse opplysningene til oss per post eller via kontaktskjema. Du må logge deg inn for å benytte kontaktskjema.

Årsaken til at du likevel ikke har fått riktig pensjon, kan være at du meldte fra om den økte inntekten for sent, eller at inntekten du registrerte ikke var helt riktig. 

Nei, det blir ikke utsatt. Hvis Skatteetaten endrer inntekten din kan du sende oss den nye skattemeldingen. Da gjør vi et nytt etteroppgjør. 

I etteroppgjøret er vi pålagt å forholde oss til opplysningene som vi får fra Skatteetaten. KLP kan dessverre ikke endre disse opplysningene. 

Hvis du får medhold i en eventuell klage til skatteetaten, må du sende KLP en kopi av den nye skattemeldingen slik at pensjonen kan bli korrigert på nytt. 

Uførepensjonen reduseres ikke krone for krone når du jobber. Det vil derfor normalt lønne seg å arbeide, siden lønnen er høyere enn uførepensjonen. 

Husk å gi beskjed på Min Side hvis inntekten din endrer seg, slik at du får rett riktig utbetalt uførepensjon. 

Logg inn på Min Side 

På Min Side finner du detaljer om pensjonen din. Her kan du også legge inn ekstra skattetrekk eller endre kontonummer.

Logg inn