Innholdet på denne siden er markedsføring
Innholdet på denne siden er markedsføring

Fond

Spar langsiktig i fond. Med lave priser sparer du mer.

Håvard Gulbrandsen - administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning

Fondspodden

Få et uformelt innblikk i hva som ligger bak våre investeringer, samfunnsansvar i finansverden, gode historier fra fondsverdenen og diskusjon av etiske dilemmaer.

Lytt til fondspodden

Lyspære
Artikler

Flytebrygge på fjorden

Aksjefond og valutasikring

26.02.24

Dine Penger skrev nylig en artikkel om fordeler og ulemper med valutasikring av aksjefond. Leder for indeksnær forvaltning i KLP, Kristoffer Sundnes, ble i den forbindelse intervjuet. Vi gjengir her noen av hovedpunktene i artikkelen.

Ann_Elisabeth_Tunli_Moe

Indeksfond lønte seg i 2023

07.02.24

2023 ble et godt år i finansmarkedene, og stadig flere bruker billige indeksfond som grunnmur i sparingen sin.

Tallenes tale fra i fjor viser at det er lurt. Vårt største fond, KLP AksjeGlobal Indeks, hadde for eksempel en avkastning på hele 28 prosent, smiler Ann-Elisabeth Tunli Moe i KLP Kapitalforvaltning.

KLP hovedkontor OSLO barcode

Overraskende sterke aksjemarkeder i 2023

30.01.24

Aksjemarkedene hadde en sterk oppgang i november og desember, noe som gjorde 2023 til et meget godt år. I tillegg var den norske kronen svak mot både USD og euro, så oppgangen ble enda større for norske investorer, som hadde latt være å valutasikre investeringene.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.