Innholdet på denne siden er markedsføring
Innholdet på denne siden er markedsføring

Fond

Spar langsiktig i fond. Med lave priser sparer du mer.

Håvard Gulbrandsen - administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning

Fondspodden

Få et uformelt innblikk i hva som ligger bak våre investeringer, samfunnsansvar i finansverden, gode historier fra fondsverdenen og diskusjon av etiske dilemmaer.

Lytt til fondspodden

Lyspære
Artikler

forvaltere-fond

Møt forvalterne av KLP AksjeNorge Aktiv

18.06.24

KLP er mest kjent for sin indeksforvaltning, men vi har også et aktivt forvaltet aksjefond. I dette intervjuet blir vi bedre kjent med de to personene som forvalter KLP AksjeNorge Aktiv – Niklas Hallberg og Thomas Lorck.

Både Niklas og Thomas er siviløkonomer med masterutdannelse, og har lang erfaring både fra Norge og utlandet.

Flytebrygge på fjorden

Aksjefond og valutasikring

26.02.24

Dine Penger skrev nylig en artikkel om fordeler og ulemper med valutasikring av aksjefond. Leder for indeksnær forvaltning i KLP, Kristoffer Sundnes, ble i den forbindelse intervjuet. Vi gjengir her noen av hovedpunktene i artikkelen.

Ann_Elisabeth_Tunli_Moe

Indeksfond lønte seg i 2023

07.02.24

2023 ble et godt år i finansmarkedene, og stadig flere bruker billige indeksfond som grunnmur i sparingen sin.

Tallenes tale fra i fjor viser at det er lurt. Vårt største fond, KLP AksjeGlobal Indeks, hadde for eksempel en avkastning på hele 28 prosent, smiler Ann-Elisabeth Tunli Moe i KLP Kapitalforvaltning.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.