Innholdet på denne siden er markedsføring
Innholdet på denne siden er markedsføring

Svanemerkede fond

KLP Mer Samfunnsansvar er en familie med ti fond; fire aksjefond, to rentefond og fire fondspakker. Fondene investerer i selskaper som blir rangert høyt på samfunnsansvar, og holdes ute av blant annet fossil energi, våpen og tobakk.

Her er informasjon fra Svanemerket.

Kjøp våre svanemerkede fond

KLP Mer Samfunnsansvar

Stadig flere fondssparere er opptatt av at pengene deres er investert på en bærekraftig og samfunnsmessig forsvarlig måte. Da er Svanemerkede fond et godt alternativ. I KLP har vi ti fond som er Svanemerket, og disse heter KLP Mer Samfunnsansvar. 

Svanefondene investerer blant annet annet ikke i fossil energi, våpen, pengespill, alkohol og tobakk. Dessuten er selskaper som medvirker til grove eller systematiske brudd på internasjonale regler utelukket. Les mer om hvordan vi jobber her.

Ofte stilte spørsmål om fond

Et fond er som et spleiselag for mange sparere. Det er et investeringsfellesskap som lar deg gå sammen med andre sparere om å plassere penger i for eksempel aksjer. Du eier da ikke aksjene direkte, men andeler i fondet.

Pengene i fondet forvaltes av en profesjonell fondsforvalter, som for eksempel KLP Kapitalforvaltning. Det sikrer at forvaltningen skjer på forsvarlig vis, uten at man trenger å kunne så mye om børs og markedsutvikling.

Å spare i fond gir normalt høyere avkastning på sikt enn renten du får på sparekontoen din. Rentene på bankkontoer kan være lavere enn prisstigningen på varer og tjenester. Det betyr at jo lenger du har pengene stående i banken, desto mindre får du kjøpt for pengene. Så dersom du har tenkt å spare lenge, vil det kunne lønne seg å spare i fond. Men det er viktig å gjøre seg kjent med risikoen i fondene man vurderer, slik at man velger fond som passer med det man kan tolerere av svingninger i avkastning. 

Det finnes mange typer fond: Aksjefond, rentefond og kombinasjoner av disse er de vanligste.

Aksjefond har normalt høyere risiko enn rentefond, men også høyere forventet avkastning enn rentefond på lang sikt. 

Husk at det finnes dyre og billige fond. Prisen selskapet som forvalter fondet tar for jobben varierer veldig. Enkelte aktivt forvaltede aksjefond kan ha et årlig forvaltningshonorar opp mot 2 prosent, mens rimelige indeksfond kan ha et årlig forvaltningshonorar under 0,20 prosent. Et dyrt fond må vokse mye mer for at man skal sitte igjen med gevinst etter at honoraret er betalt. Det er derfor viktig å sjekke kostnadene før man investerer i fond.

Å spare i fond er ikke risikofritt, men det er forskjell på fond. Vanligvis har aksjefond høyere risiko enn rentefond. MEN ingen fond er helt uten risiko. Du må være forberedt på at særlig aksjefondene kan svinge mye i verdi, men på lang sikt vil det som regel gå bra siden de gode årene vanligvis mer enn veier opp for de dårlige. Det er derfor viktig å være langsiktig når man sparer i aksjefond. Man må tåle å sitte gjennom dårlige perioder, og ikke få panikk om fondet skulle ha en negativ utvikling en stund.

Fordelen ved å investere i et aksjefond fremfor å plukke enkeltaksjer selv er at risikoen er redusert ved at fondets investeringer er spredt på mange ulike aksjer. Dette gjør at sjansen er svært liten for at du taper alle sparepengene.

Nei. Minsteinnskuddet varierer mellom de ulike fondsselskapene. Hos KLP er minste kjøpsbeløp 100 kroner første gang. Deretter kan man sette inn så lite eller så mye man vil.

Hos KLP kan du også opprette månedlige spareavtaler for minimum 100 kroner per måned.

Du kjøper fond på nettsiden vår. Du trenger BankID. Det vanligste er å betale med trekk fra en vanlig brukskonto eller å sette opp en spareavtale med månedlig trekk. Fondsandelene du har kjøpt plasseres deretter på en egen fondskonto. Når du selger, går pengene den andre veien altså fra fondskontoen til brukskontoen din.

Les mer om fond

Ann-Elisabeth Tunli Moe
Ann-Elisabeth Tunli Moe, leder for Fond i KLP Kapitalforvaltning.

Fondssparing for nybegynnere

31.01.24

Da vi spurte ansatte i kommune og helse- Norge om sparing og økonomi så vi to ting: De har god oversikt over egen økonomi og er ansvarlige sparere. Mange er også nysgjerrige på fondssparing og vil lære mer. Men er fondssparing for alle, og hvordan setter man i gang?

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.