Smilende dame i jeansjakke og skjerf som sitter på benk ute med mobilen i hånden og veske ved siden av seg

Kostnadsoversikt

Her er oversikt over kostnader i KLP-fondene. Som kunde får du oversikt over forvaltningshonorarer på månedlige kontoutskrifter. Vi har ingen plattformavgifter.

For å dekke tegnings- og innløsningskostnader benytter fondene svingprising. Les mer om svingprising.

FondMinstebeløp i krÅrlig forvaltnings­honorar
Fondspakker  
KLP Nåtid P1000,22 %
KLP Kort Horisont P1000,22 %
KLP Lang Horisont P1000,22 %
KLP Framtid P1000,22 %
Svanemerkede fond  
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar P1000,18 %
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar Valutasikret P1000,23 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Mer Samfunnsansvar P1000,28 %
KLP AksjeNorden Mer Samfunnsansvar P1000,18 %
KLP Obligasjon Global Mer Samfunnsansvar P1000,20 %
KLP Obligasjon 1 år Mer Samfunnsansvar P1000,10 %
KLP Framtid Mer Samfunnsansvar P1000,22 %
KLP Lang Horisont Mer Samfunnsansvar P1000,22 %
KLP Kort Horisont Mer Samfunnsansvar P1000,22 %
KLP Nåtid Mer Samfunnsansvar P1000,22 %
Aksjefond  
KLP AksjeNorge Aktiv P1000,75 %
KLP AksjeNorge Indeks P1000,18 %
KLP AksjeNorden Indeks P1000,18 %
KLP AksjeGlobal Indeks P1000,18 %
KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret P1000,25 %
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks P1000,33 %
KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks P1000,28 %
KLP AksjeVerden Indeks P1000,25 %
KLP AksjeEuropa Indeks P1000,20 %
KLP AksjeEuropa Indeks Valutasikret P1000,23 %
KLP AksjeUSA Indeks P1000,20 %
KLP AksjeUSA Indeks Valutasikret P1000,23 %
KLP AksjeAsia Indeks P1000,20 %
KLP AksjeAsia Indeks Valutasikret P1000,23 %
KLP AksjeGlobal Flerfaktor P1000,27 %
KLP AksjeGlobal Flerfaktor Valutasikret P1000,30 %
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor P1000,45 %
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P1000,40 %
Rentefond  
KLP Likviditet P1000,10 %
KLP FRN P1000,10 %
KLP Obligasjon 1 år P1000,10 %
KLP Obligasjon 3 år P1000,10 %
KLP Obligasjon 5 år P1000,10 %
KLP Kort Stat P1000,10 %
KLP Statsobligasjon P1000,10 %
KLP Kredittobligasjon P1000,10 %
KLP Obligasjon Global P1000,20 %
KLP Obligasjon Global 3 år P1000,20 %

Du kan sammenlikne våre kostnader med kostnader er fra andre selskaper på Finansportalen.no.

 

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets risikonivå er basert på svingninger i fondets kurs siste fem år. I tillegg foreligger det likviditetsrisiko, operasjonell risiko og motpartsrisiko. Høyere risiko gir deg større potensiell avkastning på sikt, men sannsynligvis med større svingninger i spareperioden.

Denne informasjonen er ment som en generell informasjon til leseren og må ikke forstås som investeringsråd. Før kjøp oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Nøkkelinformasjon og prospekter innhentes ved å gå inn på respektive sider for hvert fond på klp.no. Ved kjøp får du andeler i fondet, ikke i fondets underliggende verdipapirer.