En ferdig pensjonspakke

Pensjon i privat sektor er forskjellig fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, mens offentlig tjenestepensjon er en ferdig pakke med både alders-, uføre- og etterlattepensjon. Denne pakken er blitt til etter forhandlinger mellom partene i arbeidslivet gjennom mange år.

Alle i Norge får alderspensjon fra folketrygden som utbetales av Nav. Tjenestepensjon fra arbeidsgiver kommer i tillegg. Jobber du i offentlig sektor har du offentlig tjenestepensjon.

Utbetaling resten av livet

En annen viktig forskjell er at den private tjenestepensjonen utbetales som regel i 10 år. Alderspensjon i offentlig tjenestepensjon blir utbetalt fra du går av og resten av livet. Dette er spesielt viktig når vi vet levealderen generelt øker.

Pensjonsordning for vanskelige dager

Jobber du i det offentlige og blir syk, kan du ha rett på uførepensjon i KLP og med et tillegg dersom du har barn under 18 år. Etterlater du deg ektefelle og evt. barn under 20 år når du dør så får de utbetalt en etterlattepensjon. I det private er det opp til den enkelte arbeidsgiver å tilby denne typen goder.

Tjenestepensjon gir trygghet og forutsigbarhet

Pensjonen man får fra arbeidsgivere i privat sektor er en slags "sparegris" hvor arbeidsgiver setter av minimum 2 prosent av lønnen til pensjonssparing. Pengene blir som oftest satt i fond, og det er ment at pengene skal vokse ut fra avkastning i markedet. Det er arbeidstaker som har alt ansvar for pensjonspengene sine og må velge hvilken type risiko på fondet, og må ta alle tap helt på egen hånd, men får også all gevinst. 

Offentlig tjenestepensjon er også en sparegris, men den fungerer på en annen måte. Den er tilpasset de som jobber i de mest vanlige yrkene i offentlig sektor og det er lagt stor vekt på å gi trygghet og forutsigbarhet, både i gode og dårlige tider. Du blir trukket 2 prosent av lønnen din og arbeidsgiver betaler inn i snitt mellom 15-20 prosent. Du slipper å bære risiko for at pengene krymper om aksjemarkedet stuper, men du får ikke de største gevinstene heller. 

Din opptjente pensjon

Få en fullstendig oversikt over din opptjente pensjon fra folketrygden, KLP og andre pensjonsselskaper i vår pensjonskalkulator. Hvor mye du jobber, hvilken lønn du får og hvilken arbeidsgiver du jobber for fremover er viktige faktorer for hvilken pensjon du får til slutt. Det er uansett lurt å få en oversikt allerede i dag for se hvordan det ligger an.

Pensjonskalkulator

Bli med på Gode valg

- Et interaktivt kurs i 4 deler

Temaene er blant annet helse og trivsel, jobb og økonomi, samt små og store valg som former livet ditt.
Du vil også bli kjent med programleder Samuel Massie og spennende gjester som deler av sine erfaringer.

Gode valg

Mer om pensjon

Ann-Elisabeth Tunli Moe
Ann-Elisabeth Tunli Moe, leder for Fond i KLP Kapitalforvaltning.

Fondssparing for nybegynnere

31.01.24

Da vi spurte ansatte i kommune og helse- Norge om sparing og økonomi så vi to ting: De har god oversikt over egen økonomi og er ansvarlige sparere. Mange er også nysgjerrige på fondssparing og vil lære mer. Men er fondssparing for alle, og hvordan setter man i gang?

Illustrasjonsfoto

Nytt om pensjon i 2024

11.07.24

Forbedret folketrygd, AFP livsvarig og ny innmeldingsgrense for sykepleiere er bare noen av det som skjer på pensjonsfronten i år

Illustrasjonsbilde - generasjoner på tur i marka

Gode pensjonsråd for deg

30.10.23

Er du ny i arbeidslivet? Er du midt i etableringsfasen eller nærmer du deg pensjonsalder? Her finner du noen pensjonsråd avhengig av hvor i livet du befinner deg.