Offentlig tjenestepensjon - kort fortalt

En ferdig pakke

Pensjon i privat sektor er forskjellig fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, mens offentlig tjenestepensjon er en ferdig pakke med både pensjon, uføre- og etterlattepensjon. Denne pakken er blitt til etter forhandlinger mellom partene i arbeidslivet gjennom mange år. 

Alle i Norge får alderspensjon fra folketrygden som utbetales av Nav. Tjenestepensjon fra arbeidsgiver kommer i tillegg. Jobber du i offentlig sektor har du offentlig tjenestepensjon. 

Utbetaling resten av livet

En annen viktig forskjell er at den private tjenestepensjonen utbetales som regel i 10 år. Mens den offentlige tjenestepensjonen der får du utbetalt fra du går av og resten av livet. Dette er spesielt viktig når vi vet levealderen generelt øker.

Ordninger for vanskelige dager

Jobber du i det offentlige og blir syk, kan du ha rett på uførepensjon i KLP og med et tillegg dersom du har barn under 18 år. Etterlater du deg ektefelle og evt. barn under 20 år når du dør så får de utbetalt en etterlattepensjon. I det private er det opp til den enkelte arbeidsgiver å tilby denne typen goder. 

Trygghet og forutsigbarhet

Pensjonen man får fra arbeidsgivere i privat sektor er en slags "sparegris" hvor arbeidsgiver setter av minimum 2% av lønnen til pensjonssparing. Pengene blir som oftest satt i fond, og det er ment at pengene skal vokse ut fra avkastning i markedet. Det er arbeidstaker som har alt ansvar for pensjonspengene sine og må velge hvilken type risiko på fondet, og må ta alle tap helt på egen hånd, men får også all gevinst. 

Offentlig tjenestepensjon er også en sparegris, men den fungerer på en annen måte. Den er tilpasset de som jobber i de mest vanlige yrkene i offentlig sektor og det er lagt stor vekt på å gi trygghet og forutsigbarhet, både i gode og dårlige tider. Du blir trukket 2% av lønnen din og arbeidsgiver betaler inn i snitt mellom 15-20%. Det gir deg en viss andel av sluttlønnen din justert for blant annet hvor mye du har jobbet og hvor mye du har tjent. Du slipper å bære risiko for at pengene krymper om aksjemarkedet stuper, men du får ikke de største gevinstene heller. 

Din opptjente pensjon

Få en fullstendig oversikt og over din opptjente pensjon fra folketrygden, KLP og andre pensjonsselskaper. Hvor mye du jobber, hvilken lønn du får og hvilken arbeidsgiver du jobber for fremover er viktige faktorer for hvilken pensjon du får til slutt. Det er uansett lurt å få en oversikt allerede i dag for se hvordan det ligger an.

Sjekk din pensjon.

Mer om pensjon

KLP_Damer_ler_inne

Pensjonsråd for din livsfase

03.12.21

Er du ny i arbeidslivet? Er du midt i etableringsfasen eller nærmer du deg pensjonsalder? Her finner du noen pensjonsråd avhengig av hvor du i livet du befinner deg.

KLP Kapitalforvaltning. Ann-Elisabeth Tunli Moe. Foto: Roar Grønstad/KLP
Ann-Elisabeth Tunli Moe, leder for Fond i KLP Kapitalforvaltning.

Fondssparing for nybegynnere

26.03.21

Da vi spurte ansatte i kommune og helse- Norge om sparing og økonomi så vi to ting: De har god oversikt over egen økonomi og er ansvarlige sparere. Mange er også nysgjerrige på fondssparing og vil lære mer. Men er fondssparing for alle, og hvordan setter man i gang?