Les om hvordan pensjonsordningen din skiller seg fra tjenestepensjon i det private.

En ferdig pakke

Pensjon i privat sektor er forskjellig fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, mens offentlig tjenestepensjon er en ferdig pakke med både pensjon, uføre- og etterlattepensjon. Denne pakken er blitt til etter forhandlinger mellom partene i arbeidslivet gjennom mange år. 

Alle i Norge får alderspensjon fra folketrygden som utbetales av Nav. Tjenestepensjon fra arbeidsgiver kommer i tillegg. Jobber du i offentlig sektor har du offentlig tjenestepensjon. 

Utbetaling resten av livet

En annen viktig forskjell er at den private tjenestepensjonen får du som regel utbetalt i 10 år, mens den offentlige tjenestepensjonen får du utbetalt fra du går av og resten av livet. 

Trygghet i vanskelige dager

Jobber du i det offentlige og blir syk, kan du ha rett på uførepensjon i KLP og med et tillegg dersom du har barn under 18 år. Etterlater du deg ektefelle og evt. barn under 20 år når du dør så får de utbetalt en etterlattepensjon. I det private er det opp til den enkelte arbeidsgiver å tilby denne typen goder. 

Jobber du i det offentlige og er bekymra for hvordan det går med pensjons-pengene dine?

 

Ulike typer sparegriser

Pensjonen man får fra arbeidsgivere i privat sektor er en slags "sparegris" hvor arbeidsgiver setter av minimum 2% av lønnen til pensjonssparing. Pengene blir som oftest satt i fond, og det er ment at pengene skal vokse ut fra avkastning i markedet. Det er arbeidstaker som har alt ansvar for pensjonspengene sine og må velge hvilken type risiko på fondet, og må ta alle tap helt på egen hånd, men får også all gevinst. 

Offentlig tjenestepensjon er også en sparegris, men den fungerer på en annen måte. Den er tilpasset de som jobber i de mest vanlige yrkene i offentlig sektor og det er lagt stor vekt på å gi trygghet og forutsigbarhet, både i gode og dårlige tider. Du blir trukket 2% av lønnen din og arbeidsgiver betaler inn i snitt mellom 12-16%. Det gir deg en viss andel av sluttlønnen din justert for blant annet hvor mye du har jobbet og hvor mye du har tjent. Du slipper å bære risiko for at pengene krymper om aksjemarkedet stuper, men du får ikke de største gevinstene heller. 

Mer om pensjon

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

08.09.20

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Seks tips som kan gi bedre pensjon

Det er vanskelig å motivere seg til å sette seg inn pensjonssystemet. Spesielt som ung, hvor pensjonisttilværelsen virker lysår unna.

16.09.20

Familiebilde av to stolte mammer med sitt barn

Pensjonsråd for ulike livsfaser

Er du ny i arbeidslivet? Er du midt i etableringsfasen eller nærmer du deg pensjonsalder? Grepene du bør tar avhenger av hvor du er i livet.

23.09.20