Familiebilde av to stolte mammer med sitt barn

Pensjonsråd for ulike livsfaser

Er du ny i arbeidslivet? Er du midt i etableringsfasen eller nærmer du deg pensjonsalder? Grepene du bør tar avhenger av hvor du er i livet.

Hvordan du får det økonomisk i pensjonisttilværelsen er et resultat av en rekke store og små privatøkonomiske beslutninger gjennom livet. Er du i starten av karrieren og vurderer jobbtilbud, bør du se sparing, lønns- og pensjonsbetingelser som en samlet pakke. Litt lavere lønn kan forsvares hvis jobben har en god tjenestepensjonsordning. 

I starten av yrkeskarrieren er det vanlig å bytte jobb ofte. Det kan være lurt å ha et bevisst forhold til innmeldingsreglene i pensjonsordningen. En måned eller to ekstra i stillingen kan avgjøre om du får med deg pensjonsopptjening eller ikke. Sjekk både alderspensjonen og andre forsikringsdekninger i arbeidsgivers tjenestepensjon. En god uføreforsikring kan komme godt med.

20-30 år

Alle år i arbeid teller for pensjonen din.

 • Går du opp eller ned i stillingsprosent får du mer eller mindre i pensjon.
 • Sjekk om du er medlem i pensjonsordningen på jobben hvis du jobber deltid. Hva skal til for å bli innmeldt?
 • Mange har korte arbeidsforhold. Hovedregelen er at du må jobbe tre år i offentlig sektor og et år i privat sektor for at du får med deg opptjeningen.
 • Fra du er 18-34 år bør du velge å spare i BSU.

30-40 år

Sørg for at du er dekket ved uførhet. Sjekk hva du samlet sett sitter igjen med i gjeld og inntekt om du blir ufør. Vurder om du trenger enda bedre uføreforsikring. Dette er spesielt viktig for deg som er ung fordi du kan risikere mange år som uførepensjonist. (det gjelder også gruppen 20-30 år)

 • Har du familie bør du sjekke om det er en utbetaling hvis du faller fra. Har arbeidsgiveren din gruppeliv eller etterlattepensjon? Trenger du individuell livsforsikring? Slike forsikringer kan avgjøre om familien kan beholde boligen hvis du dør.
 • Betal ned på lån. Det bidrar til økt egenkapital for senere boligkjøp.
 • Spar opp en reserve på 1-3 månedslønner eller minst 10.000 kroner på en bankkonto med god rente. 
 • Start langsiktig sparing til alderdommen i aksjefond med lave kostnader.
 • Har du vært ansatt i privat sektor og hatt en innskuddspensjonsordning, har du trolig et eller flere pensjonskapitalbevis, som du kan ta ut som pensjon når du blir pensjonist. Sjekk kostnadene! Her er det store forskjeller som påvirker pensjonsutbetalingen.
 • Husk at (ulønnede) permisjoner kan påvirke både rettigheter til pensjon og din medlemstid i pensjonsordningen.

40-50 år

Få oversikt over fremtidig utbetaling fra folketrygden og tjenestepensjon.

 • Sjekk konsekvensene for pensjon ved bytte av jobb. Ved et karriereskifte i dette aldersintervallet blir det viktig å vektlegge hvilken pensjonsordning den nye arbeidsgiveren har.
 • Fortsett å betale ned på lån.
 • Spar langsiktig i aksjefond med lave kostnader.

50-60 år

Vurderer du å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor etter fylte 50 år er det viktig at du sjekker hvilken type pensjonsordning din nye arbeidsgiver har, men også om du oppfyller vilkårene for å få pensjon. Får du rett til AFP?

 • Husk at det er flere krav for å kunne ta ut AFP. Sjekk om du oppfyller kvalifikasjonskravene i din AFP-ordning. Reglene er svært forskjellige for AFP i privat og offentlig sektor.
 • Betal ned på boliglånet.
 • Du nærmer deg pensjonsalder, vurder å redusere risikoen på din private pensjonssparing.
 • Bytter du jobb er det også viktig å sjekke aldersgrensen, da den påvirker tidspunktet for når du kan ta ut pensjon. Går du opp eller ned i lønn vil det også påvirke størrelsen på pensjonen din senere.

Over 60 år

Pass på å ta ut eventuell AFP før du slutter å jobbe om du har rett til AFP. Sjekk reglene for din AFP-ordning nøye.

 • Vurder når du skal starte uttaket av alderspensjon fra folketrygd, AFP, tjenestepensjon, pensjonsrettigheter fra offentlig sektor, fripoliser, pensjonsbevis, pensjonskapitalbevis eller individuell pensjonssparing som IPS. Det er fordeler og ulemper med både tidlig og sent uttak.
 • Få oversikt over muligheter og konsekvenser ved ulike valg som pensjonist.
 • Vurder å redusere risikoen for sparingen du har. Se på risikoen for deg samlet sett, ikke bare risikoen i den enkelte spare- eller pensjonsordningen.
 • Øk nedbetalingen av gjeld. Det reduserer risikoen.
 • Er du gjeldfri kan du spare mer i bankinnskudd med god rente.