KLP_Damer_ler_inne

Pensjonsråd for din livsfase

Er du ny i arbeidslivet? Er du midt i etableringsfasen eller nærmer du deg pensjonsalder? Her finner du noen pensjonsråd avhengig av hvor i livet du befinner deg.

Hvordan du får det økonomisk i pensjonisttilværelsen er et resultat av en rekke store og små privatøkonomiske beslutninger du har tatt gjennom livet. Er du i starten av karrieren og vurderer jobbtilbud, bør du se på lønns- og pensjonsbetingelser som en samlet pakke. 

I starten av yrkeskarrieren er det vanlig å bytte jobb ofte. Det er da lurt å ha et bevisst forhold til rettighetene du har i pensjonsordningen på jobben. Sjekk både alderspensjonen og andre forsikringsdekninger i arbeidsgivers tjenestepensjon. En god uføreforsikring kan komme godt med.

20-30 år

Alle år i arbeid teller for pensjonen din.

 • Begynner du i jobb tidlig i 20-årene tjener du opp pensjon i flere år, men tar du utdannelse kan du få en mer interessant jobb med bedre lønn.
 • Går du opp i stillingsprosent eller får høyere lønn får du mer i pensjon.
 • Sjekk om du får pensjonsopptjening i pensjonsordningen på jobben hvis du jobber deltid. Hva skal til for å få pensjonsopptjening?
 • Mange har korte arbeidsforhold. Sjekk hvor lenge du må jobbe for å få med pensjonsopptjening om du slutter i jobben. 
 • Spar opp en reserve på 1-3 månedslønner eller minst 10.000 kroner på en bankkonto med gode uttaksmuligheter og konkurransedyktig rente. 
 • Fra du er i jobb med en skattepliktig inntekt og er 18-34 år bør du spare i BSU.
 • Har du begynt å jobbe i offentlig sektor har du offentlig tjenestepensjon. Begynte du etter 2020 bør du lese om alderspensjonen som gjelder fra 2020.
 • Sørg for at du er dekket ved uførhet. Sjekk først hva du samlet sett sitter igjen med i gjeld og inntekt om du blir ufør. Du kan få uføretrygd fra folketrygden som utbetales av Nav og har du pensjon i KLP gjennom jobben kan du få uførepensjon.
 • Vurder om du trenger enda bedre uføreforsikring. Dette er spesielt viktig for deg som er ung fordi du kan risikere mange år som uførepensjonist. Dessuten er det lurt å kjøpe uføreforsikring før du bli syk.

Å bli ufør kan økonomisk sammenlignes med å krasje en bil uten kasko hvert år.

30-40 år

Har du familie bør du sjekke hva som skjer med økonomien om du faller fra. Har arbeidsgiveren din gruppeliv eller etterlattepensjon? Har du offentlig tjenestepensjon i KLP har du etterlattepensjon og de aller fleste arbeidsgivere for stillinger med offentlig tjenestepensjon har gode gruppelivsforsikringer.

 • Trenger du individuell livsforsikring i tillegg? Slike forsikringer kan avgjøre om familien kan beholde boligen hvis du dør.
 • Betal ned på boliglån fra du kjøper bolig. Det gir økt trygghet og bidrar til økt egenkapital for senere boligkjøp. Nedbetal eventuell dyr kredittkortgjeld og forbrukslån raskt.
 • Har du offentlig tjenestepensjon bør du begynne å sette deg litt inn i ordningen ved å lese om ordningen på klp.no og snakke med kollegaer, arbeidsgiver og tillitsvalgte på jobben.
 • Start langsiktig sparing til alderdommen i aksjefond med lave kostnader.
 • Har du tidligere vært ansatt i privat sektor og hatt en innskuddspensjonsordning, har du trolig et eller flere pensjonskapitalbevis. De utbetales som pensjon når du blir pensjonist. Sjekk kostnadene, det er du som betaler dem! Her er det store forskjeller som påvirker pensjonsutbetalingen. Du kan trolig flytte dine pensjonskapitalbevis til en leverandør som tar mindre betalt.
 • Husk at (ulønnede) permisjoner kan påvirke både rettigheter til pensjon og din medlemstid i pensjonsordningen.

40-50 år

Få oversikt over fremtidig utbetaling fra folketrygden (Nav) og tjenestepensjon fra arbeidsgiver. Har du offentlig tjenestepensjon kan det være nyttig å lese om alderspensjon for deg som er født i 1963 eller senere og som begynte i jobben før 2020.

 • Sjekk konsekvensene for pensjon ved bytte av jobb. Ved et karriereskifte blir det viktig å vektlegge hvilken pensjonsordning den nye arbeidsgiveren har.
 • Sjekk hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger i vår pensjonsveileder som du finner om du logger deg inn på Min side. (åpnes i egen fane.)
 • Sjekk hvor lenge du bør jobbe i alderdommen for å få en akseptabel pensjon.
 • Vurder om du bør spare mer for alderdommen.
 • Fortsett å betale ned på lån.
 • Spar langsiktig i aksjefond med lave kostnader. Globale indeksfond har lave kostnader og generelt sett lavere risiko enn andre aksjefond.

50-60 år

Vurderer du å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor etter fylte 50 år, da er det viktig at du sjekker hvilken type pensjonsordning din nye arbeidsgiver har. Oppfyller du for eksempel vilkårene for å få pensjon og får du rett til AFP?

 • Husk at det er flere krav for å kunne ta ut AFP. Sjekk om du oppfyller kvalifikasjonskravene i din AFP-ordning. Å bytte jobb i 50-årene kan få store økonomiske konsekvenser. Har du offentlig tjenestepensjon er reglene svært forskjellige for AFP for de som er født før 1963 og forslaget til AFP for de som er født etter 1962.
 • Les om alderspensjon for ditt årskull for å forstå mer.
 • Betal ned på boliglånet. Det kan betraktes som en trygg og god spareform for alderdommen.
 • Vurder å spare i IPS - Individuell pensjonssparing. Det kan være en god spareform for noen.
 • Bytter du jobb, bør du også sjekke aldersgrensen for stillingen. Vurder hvilke konsekvenser en ny jobb har både for når du kan ta ut pensjon og størrelsen på pensjonen. Får du for eksempel rett til AFP eller mister du den pensjonen. Går du opp eller ned i lønn, påvirker det også størrelsen på pensjonen din senere.
 • Mange som har jobb med pensjon gjennom KLP, jobber i stillinger med særaldersgrense. De har lavere aldersgrense enn andre. Gjelder det deg bør du sjekke om du kan gå av med den såkalte 85-årsregelen
 • Sjekk hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger i vår pensjonsveileder som du finner om du logger deg inn på Min side.

Det er svært viktig at du sjekker hvilke regler som gjelder for din pensjon og hvilke konsekvenser ulike valg har for deg personlig. Det som er riktig for kollegaen eller naboen din er ikke nødvendigvis fornuftig for deg. Du kan gå glipp av mye penger i pensjon om du tar feil valg.

Over 60 år

Er du født før 1963 kan du som regel gå av med AFP fra 62 år i offentlig sektor. Du bør passe på å ta ut eventuell AFP for deg som er født før 1963 før du slutter å jobbe om du har rett til den og ønsker å gå av før du blir 67 år. Sjekk reglene for din AFP-ordning nøye. Et av kravene er å være i lønnet arbeid helt fram til du vil ha AFP.

 • Vurder når du skal starte uttaket av alderspensjon fra folketrygd, AFP, tjenestepensjon, pensjonsrettigheter fra offentlig sektor, fripoliser, pensjonsbevis, pensjonskapitalbevis eller individuell pensjonssparing som IPS. Det er fordeler og ulemper med både tidlig og sent uttak.
 • Er du født før 1963 har du en individuell garanti i offentlig tjenestepensjon. Den kan sikre deg en god pensjon ved 67 år. Sjekk hva individuell garanti kan bety for deg og hvordan den skal fases ut.
 • Du nærmer deg pensjonsalder, vurder å redusere risikoen på din private pensjonssparing. Se på risikoen for deg samlet sett, ikke bare risikoen i den enkelte spare- eller pensjonsordningen.
 • Øk nedbetalingen av gjeld. Det reduserer risikoen.
 • Er du gjeldfri kan du spare mer i bankinnskudd med god rente.
 • Sjekk hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger i vår pensjonsveileder som du finner om du logger deg inn på Min side. Se hva som skjer med pensjonen om du jobber litt lenger. 

Over 67 år

Vil du jobbe etter 67 år? Sjekk hva som skjer med pensjonen om du jobber etter 67 år. Noen får vesentlig mindre i tjenestepensjon. Kan det finnes et optimalt tidspunkt å slutte på etter 67 år eller spiller det ingen rolle for deg?

 • Har du spart i aksjefond til alderdommen bør du selge deg gradvis ut av fondene over mange år. Det reduserer risikoen for å selge mye på et uheldig tidspunkt. 
 • Mottar du eller kan du ta ut pensjon har vi en egen nettside for pensjonister. Der kan du lese mer om inntekt og pensjon, hva som menes med etteroppgjør og finne utbetalingsdatoer for pensjon. 

Les også

Mockup_ny

Slik tar du smarte pensjonsvalg

11.07.22

Her får du de viktigste tipsene for å forstå pensjon bedre og ta de riktige valgene for å sikre en god fremtidig alderspensjon.

To pilskilt som peker til hver sin retning

Hva skjer om du bytter jobb, blir syk eller tar ut permisjon?

03.11.21

Endrer du noe i din jobb- og livssituasjon kan det påvirke dine fremtidige pensjonsrettigheter. Her får du oversikten.

Sykepleier på jobb på sykehus, snakker med pasient i sykesengen

Slik beregnes uførepensjonen din

15.03.22

Hvor mye du får i uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon avhenger av om du får utbetalt arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra Nav eller ikke.