Illustrasjonsbilde - generasjoner på tur i marka

Gode pensjonsråd for deg

Er du ny i arbeidslivet? Er du midt i etableringsfasen eller nærmer du deg pensjonsalder? Her finner du noen pensjonsråd avhengig av hvor i livet du befinner deg.

Hvordan du får det økonomisk i pensjonisttilværelsen er et resultat av en rekke store og små privatøkonomiske beslutninger du har tatt gjennom livet. Er du i starten av karrieren og vurderer jobbtilbud, bør du se på lønns- og pensjonsbetingelser som en samlet pakke. 

I starten av yrkeskarrieren er det vanlig å bytte jobb ofte. Det er da lurt å ha et bevisst forhold til rettighetene du har i pensjonsordningen på jobben. Sjekk både alderspensjonen og andre forsikringsdekninger i arbeidsgivers tjenestepensjon. En god uføreforsikring kan komme godt med.

20-30 år

Alle år i arbeid teller for pensjonen din.

 • Går du opp i stillingsprosent eller får høyere lønn får du mer i pensjon.
 • Mange har korte arbeidsforhold. Sjekk hvor lenge du må jobbe for å få med pensjonsopptjening om du slutter i jobben. 
 • Spar opp en reserve på 1-3 månedslønner eller minst 20.000 kroner på en bankkonto med gode uttaksmuligheter og konkurransedyktig rente. 
 • Fra du er i jobb med en skattepliktig inntekt og er 18-34 år bør du spare i BSU.
 • Sjekk hva du samlet sett sitter igjen med i gjeld og inntekt om du blir ufør. Du kan få uføretrygd fra folketrygden som utbetales av Nav og har du pensjon i KLP gjennom jobben kan du få uførepensjon. Sørg for at du er dekket ved uførhet.
 • Vurder om du trenger enda bedre uføreforsikring. Dette er spesielt viktig for deg som er ung fordi du kan risikere mange år som uførepensjonist. Dessuten er det lurt å kjøpe uføreforsikring før du bli syk.

Å bli ufør kan økonomisk sammenlignes med å krasje en bil uten kasko hvert år.

30-40 år

Har du familie bør du sjekke hva som skjer med økonomien om du faller fra. Har arbeidsgiveren din gruppelivsforsikring eller kan dine etterlatte ha rett til etterlattepensjon fra pensjonsordningen? Har du offentlig tjenestepensjon i KLP kan dine etterlatte ha rett til etterlattepensjon og de aller fleste arbeidsgivere med offentlig tjenestepensjon har gode gruppelivsforsikringer.

 • Trenger du individuell livsforsikring i tillegg? Slike forsikringer kan avgjøre om familien kan beholde boligen hvis du faller fra.
 • Betal ned på boliglån fra du kjøper bolig. Det gir økt trygghet og bidrar til økt egenkapital for senere boligkjøp. Nedbetal eventuell dyr kredittkortgjeld og forbrukslån raskt.
 • Har du offentlig tjenestepensjon bør du begynne å sette deg litt inn i ordningen ved å lese om ordningen på klp.no og snakke med kollegaer, arbeidsgiver og tillitsvalgte på jobben.
 • Ønsker du mer å leve av når du blir eldre, kan du starte langsiktig sparing i aksjefond med lave kostnader.
 • Har du tidligere vært ansatt i privat sektor og hatt en innskuddspensjonsordning, har du trolig et eller flere pensjonskapitalbevis. Har du flere pensjonskapitalbevis, kan disse samles på en pensjonskonto. Det er store forskjeller på kostnadsnivået hos de ulike pensjonsleverandørene. Samler du dem, reduserer du kostnadene. Du kan finne oversikt over de ulike leverandørene og kostnadene på finansportalen.no.
 • Husk at (ulønnede) permisjoner kan påvirke rettigheter til pensjon i pensjonsordninger.

40-50 år

Få oversikt over fremtidig utbetaling fra folketrygden (Nav) og tjenestepensjon fra arbeidsgiver. 

 • Sjekk konsekvensene for pensjon ved bytte av jobb. Ved et karriereskifte blir det viktig å vektlegge hvilken pensjonsordning den nye arbeidsgiveren har.
 • Sjekk hvor mye du kan få i pensjon fra KLP i vår pensjonskalkulator som du finner om du logger deg inn på Min side
 • Vurder om du skal spare mer for å kunne leve som du ønsker når du blir pensjonist.
 • Fortsett å betale ned på lån.
 • Spar langsiktig i aksjefond med lave kostnader. Globale indeksfond har lave kostnader og generelt sett lavere risiko enn andre aksjefond.

50-60 år

Vurderer du å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor etter fylte 50 år, er det viktig at du sjekker hvilken type pensjonsordning din nye arbeidsgiver har. Oppfyller du for eksempel vilkårene for å få pensjon og får du rett til AFP?

 • Husk at det er flere vilkår for å kunne ha rett til AFP. Sjekk om du oppfyller vilkårene i din AFP-ordning. Å bytte jobb i 50-årene kan få store økonomiske konsekvenser. Har du offentlig tjenestepensjon er reglene svært forskjellige for AFP for de som er født før 1963 og forslaget til AFP for de som er født etter 1962.
 • Betal ned på boliglånet. Det kan betraktes som en trygg og god spareform.
 • Vurder å spare i IPS - Individuell pensjonssparing. Det kan være en god spareform for noen.
 • Bytter du jobb, bør du også sjekke aldersgrensen for stillingen. Vurder hvilke konsekvenser en ny jobb har både for når du kan ta ut pensjon og størrelsen på pensjonen. Får du for eksempel rett til AFP eller mister du retten til den pensjonen. Går du opp eller ned i lønn, påvirker det også størrelsen på pensjonen din senere. 
 • Sjekk hvor mye du kan få i pensjon fra KLP i vår pensjonskalkulator som du finner om du logger deg inn på Min side.

Det er svært viktig at du sjekker hvilke regler som gjelder for din pensjon og hvilke konsekvenser ulike valg har for deg personlig. Det som er riktig for kollegaen eller naboen din er ikke nødvendigvis riktig for deg. 

Over 60 år

Er du født før 1963 kan du som regel gå av med AFP fra 62 år i offentlig sektor. Sjekk reglene for din AFP-ordning nøye. Et av kravene er å være i lønnet arbeid helt fram til du vil ha AFP.

 • Vurder når du skal starte uttak av pensjon. Har du pensjon hos flere pensjonsleverandører må du ta stilling til når du ønsker å ta ut pensjon fra hver enkelt av de. Det er fordeler og ulemper med både tidlig og sent uttak.
 • Du nærmer deg pensjonsalder, vurder å redusere risikoen på din private pensjonssparing. Se på risikoen for deg samlet sett, ikke bare risikoen i den enkelte spare- eller pensjonsordningen.
 • Øk nedbetalingen av gjeld.
 • Er du gjeldfri kan du vurdere å spare mer i bankinnskudd med god rente.
 • Sjekk hvor mye du kan få i pensjon fra KLP i vår pensjonskalkulator som du finner om du logger deg inn på Min side. Kalkuler hvordan pensjonen blir på ulike uttakstidspunkt.

Over 67 år

Vil du jobbe etter 67 år?  Hvor lenge du står i stillingen din påvirker hvor mye du kan få i pensjon fra KLP. Sjekk hva som skjer med pensjonen om du jobber etter 67 år

 • Har du spart i aksjefond kan det være lurt å vurdere å selge deg gradvis ut av fondene over flere år. Det reduserer risikoen for å selge mye på et uheldig tidspunkt.