Lunsj med en gruppe mennesker ute

Pensjon for nybegynnere

Hvordan vet jeg egentlig hva som settes av til meg i pensjon, og hva får jeg fra hvem? Spørsmålene er mange når det gjelder pensjon. Her får du en overordnet oversikt.

Enkelt forklart er pensjon det som blir satt av fra lønnen din gjennom arbeidslivet, og som du skal leve av når du ikke lenger er i arbeid.

Skal vi se stort på det, sparer du til pensjon på tre ulike måter – gjennom folketrygden, gjennom arbeidsgiveren din og gjennom det du eventuelt sparer selv.

Alderspensjon fra folketrygden

Alle som bor eller jobber i Norge opparbeider rett til alderspensjon fra folketrygden. Hvor mye du får i pensjon er avhengig av hvor mye du har jobbet og hvor mye du har tjent.

Pensjon fra arbeidsgiver

I tillegg til folketrygden, har også alle arbeidstakere krav på tjenestepensjon. I privat sektor kalles dette obligatorisk tjenestepensjon (OTP), mens pensjonsordningen for ansatte innen stat og kommune kalles offentlig tjenestepensjon (OFTP). Mange jobber både i det private og i offentlig sektor gjennom et langt yrkesliv. Gjelder dette deg, får du opptjening begge steder.

Pensjon for deg som jobber i det offentlige

For de som er født i 1962 og tidligere, er nivået på den offentlige tjenestepensjonen avtalt på forhånd. Hvor mye du får utbetalt, avhenger av hvor lenge du har jobbet i det offentlige, stillingsprosenten og hvor mye du har i lønn når du går av med pensjon. Har du full opptjening på 30 år, skal det du får fra folketrygd og offentlig pensjonsordning til sammen bli inntil 66 prosent av sluttlønnen din.

Er du født etter 1962, er reglene annerledes. Pensjonen du tjener opp samles i en pensjonsbeholdning. Denne beholdningen vokser hver måned du jobber. Jo lengre du jobber, jo større blir pensjonen din.

Det kan være verdt å merke seg at uførepensjon og etterlattepensjon er inkludert i den offentlige tjenestepensjonsordningen. Det gjelder vanligvis ikke i privat sektor.

Pensjon for deg som jobber  i det private

Innskuddspensjon er den vanligste tjenestepensjonen i privat sektor. Arbeidsgiver setter inn en prosentandel av lønnen din til pensjon (minimum 2 prosent). Hva dette vil utgjøre når du en gang går av med pensjon, er ikke avtalt på forhånd. Pensjonen fra arbeidsgiver avhenger derfor av lønnen din, prosentandelen som er satt av og avkastningen du har fått. De fleste har investeringsvalg som betyr at de selv kan påvirke avkastingen.

Egen pensjonssparing

De fleste av oss må bidra med egen sparing for å oppnå den pensjonen vi ønsker oss. Det å nedbetale gjeld kan være en trygg og god måte å spare på. I tillegg kan du vurdere å spare i aksjefond. Siden pensjonssparing er et langsiktig prosjekt, kan det gi deg høy avkastning, men her det er lurt å sette seg inn i hva som passer din livssituasjon best.

Spare selv til pensjon? Sjekk ut denne artikkelen

Har du bodd og jobbet lenge utenfor Norge?

Vi har laget et kurs som er spesielt for deg som ikke har norsk som morsmål, og har bodd og jobbet lenge utenfor Norge

Se kurset her

 

kalkulator

Pensjonskalkulator

Få oversikt over hva du kan få i pensjon.

Sjekk din pensjon

Artikler om pensjon

Illustrasjonsfoto

Nytt om pensjon i 2024

11.07.24

Forbedret folketrygd, AFP livsvarig og ny innmeldingsgrense for sykepleiere er bare noen av det som skjer på pensjonsfronten i år

Illustrasjonsbilde - generasjoner på tur i marka

Gode pensjonsråd for deg

30.10.23

Er du ny i arbeidslivet? Er du midt i etableringsfasen eller nærmer du deg pensjonsalder? Her finner du noen pensjonsråd avhengig av hvor i livet du befinner deg.

KLP_generasjonstur_marka

Endret offentlig tjenestepensjon

17.04.24

Fra 1. januar 2020 tjener du som er født i 1963 eller senere, opp til alderspensjon i offentlig tjenestepensjon på en annen måte enn før.