En liten gruppe  mennesker spiser lunsj i det fri

Pensjon for nybegynnere

Hvordan vet jeg egentlig hva som settes av til meg i pensjon, og hva får jeg fra hvem? Spørsmålene er mange når det gjelder pensjon. Her får du en overordnet oversikt.

Enkelt forklart er pensjon det som blir satt av fra lønnen din gjennom arbeidslivet, og som du skal leve av når du ikke lenger er i arbeid.

Det som kan gjøre det vanskelig å forstå det, er at denne opptjeningen skjer på flere måter, og ved hjelp av ulike regelverk. Men skal vi se stort på det, sparer du til pensjon på tre ulike måter – gjennom folketrygden, gjennom arbeidsgiveren din og gjennom det du eventuelt sparer selv.

Vit også at pensjon blir opptjent fra første krone, både i privat og i offentlig sektor.

Alderspensjon fra folketrygden

Alle som bor eller jobber i Norge opparbeider rett til alderspensjon fra folketrygden. Hvor mye du får i pensjon er avhengig av hvor mye du har jobbet og hvor mye du har tjent.

Pensjon fra arbeidsgiver

I tillegg til folketrygden, har også alle arbeidstakere krav på tjenestepensjon. I privat sektor kalles dette obligatorisk tjenestepensjon (OTP), mens pensjonsordningen for ansatte innen stat og kommune kalles offentlig tjenestepensjon (OFTP). Regelverket for de to ordningene er ulikt. Mange jobber både i det private og i offentlig sektor gjennom et langt yrkesliv. Gjelder dette for deg, vil du få opptjening begge steder.

Pensjon for deg som jobber i det offentlige

For de som er født i 1962 og tidligere, er nivået på den offentlige tjenestepensjonen avtalt på forhånd. Hvor mye du får utbetalt, avhenger av hvor lenge du har jobbet i det offentlige, stillingsprosenten og hvor mye du har i lønn når du går av med pensjon. Har du full opptjening på 30 år, skal det du får fra folketrygd og offentlig pensjonsordning til sammen bli om lag 66 prosent av sluttlønnen din.

Er du født etter 1962, er regelverket annerledes. Pensjonen du tjener opp samles i en pensjonsbeholdning. Denne beholdningen vokser hver måned du jobber. Jo lengre du jobber, jo større blir pensjonen din.

Det kan være verdt å merke seg at uførepensjon og etterlattepensjon er inkludert i den offentlige tjenestepensjonsordningen. Det gjelder vanligvis ikke i privat sektor

Pensjon for deg som jobber  i det private

Innskuddspensjon er den vanligste tjenestepensjonen i privat sektor. Arbeidsgiver setter inn en prosentandel av lønnen din til pensjon (minimum 2 prosent). Hva dette vil utgjøre når du en gang går av med pensjon, er ikke avtalt på forhånd. Pensjonen fra arbeidsgiver avhenger derfor av lønnen din, prosentandelen som er satt av og avkastningen du har fått. De fleste har investeringsvalg som betyr at de selv kan påvirke avkastingen.

Egen pensjonssparing

De fleste av oss må bidra med egen sparing for å oppnå den pensjonen vi ønsker oss. Det å nedbetale gjeld kan være en trygg og god måte å spare på. I tillegg kan du vurdere å spare i aksjefond. Siden pensjonssparing er et langsiktig prosjekt, kan det gi deg høy avkastning, men her det er lurt å sette seg inn i hva som passer din livssituasjon best. 

Spare selv til pensjon? Sjekk ut denne artikkelen

kalkulator

Pensjonskalkulator

Få oversikt over hva du kan få i pensjon.

Sjekk din pensjon

Artikler om pensjon

Illustrasjonsfoto

Pensjon 2023

23.05.23

Her får du oversikt over årets pensjonsendringer som du bør kjenne til.

Ann-Elisabeth Tunli Moe, leder for Fond i KLP Kapitalforvaltning.

Fondssparing for nybegynnere

07.05.23

Da vi spurte ansatte i kommune og helse- Norge om sparing og økonomi så vi to ting: De har god oversikt over egen økonomi og er ansvarlige sparere. Mange er også nysgjerrige på fondssparing og vil lære mer. Men er fondssparing for alle, og hvordan setter man i gang?

Illustrasjonsbilde - generasjoner på tur i marka

Gode pensjonsråd for deg

03.05.23

Er du ny i arbeidslivet? Er du midt i etableringsfasen eller nærmer du deg pensjonsalder? Her finner du noen pensjonsråd avhengig av hvor i livet du befinner deg.