Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Hva skjer om du jobber etter 67 år?

Alderspensjon fra folketrygden er reformert slik at det lønner seg å jobbe lenger. Offentlig tjenestepensjon fungerer ikke på samme måte for deg som er født før 1963. 

Tjenestepensjonen kan bli mindre om du jobber etter 67 år

Mange som jobber i en stilling med offentlig tjenestepensjon etter 67 år, får mindre i tjenestepensjon enn de ville fått om de gikk av ved 67 år. Den enkle forklaringen er at de får mer i alderspensjon fra folketrygden (NAV). Da får de mindre fra offentlig tjenestepensjon (KLP).

På hvilket tidspunkt tjenestepensjonen blir størst avhenger av flere variabler og dette må beregnes individuelt. Sjekk om du får mer eller mindre i pensjon om du jobber noen måneder eller år til etter 67 år. Du kan gjøre beregninger på hva du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger i vår Pensjonskalkulator på Min side

Hvor mye kan pensjonen utgjøre i kroner?

så mye kan du få i pensjon om du er født i 1958 kan du se et eksempel med en graf for hvordan tjenestepensjonen utvikler seg i kroner om du vurderer å jobbe til du er 67 år eller lenger. Du kan også se en tabell med tjenestepensjon, folketrygd, samlet pensjon og pensjon i kroner og som andel av lønnen. Eksempelet er basert på en som har full opptjening og venter med å ta ut all pensjon til avgangstidspunktet.

Tjenestepensjonen beregnes når du går av med pensjon

Beregningen av offentlig tjenestepensjon skjer på det tidspunktet du slutter å jobbe og går av med pensjon. Denne beregningen legger til grunn at du tar ut folketrygden og tjenestepensjonen samtidig. 

Individuell garanti kan sikre deg en god tjenestepensjon om du går av ved 67 år. 

Økt samordningsfradrag kan redusere tjenestepensjonen din om du jobber etter 67 år. Både pensjonen fra folketrygden og pensjonen fra KLP blir levealdersjustert på det tidspunktet du tar den ut. 

Hva skjer om du tar ut pensjon fra folketrygden før pensjon fra KLP?

Det er mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden helt eller delvis fra du er 62 år. Du får lavere samlet årlig pensjon om du tar ut folketrygden tidlig og tjenestepensjonen sent. Men det er ikke det samme som at det er ulønnsomt å ta ut folketrygden tidlig. Du kan med tidlig uttak av folketrygden nyte godt av både lønn og pensjon i noen år. 

Hvilket uttakstidspunkt som lønner seg, avhenger blant annet av hvor lenge du kommer til å leve. Dette må derfor vurderes individuelt.

Hvor lenge må jeg jobbe for å kompensere for levealdersjusteringen?

Jobber du utover det tidspunktet der du har tilpasset deg levealdersjusteringen blir normalt tjenestepensjonen vesentlig lavere for hver måned du jobber, men lønnen du får og den økte alderspensjon fra folketrygden gjør at du likevel kan sitte igjen med mer ved å jobbe.

Reglene slår ut forskjellig for hvert årskull 

Samspillet mellom individuell garanti, samordning med folketrygden, levealdersjustering og årskullet ditt får betydning for hvor mye du kan få pensjon. Jobber du utover 67 år kan tjenestepensjonen bli mindre, men samlet årlig pensjon fra folketrygd og tjenestepensjon kan øke inntil du har tilpasset deg levealdersjusteringen. Se tabell for når ditt årskull har tilpasset seg levealdersjusteringen

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonskalkulator på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP øker eller synker om du jobber noen måneder eller år etter 67 år.

Logg inn på Min side

Middelaldrende kvinne

Pensjonistlønn

15.03.24

Ønsker du å jobbe uten at pensjonen din fra KLP blir redusert, kan du gjøre dette ved å jobbe på pensjonistlønn. Du må selv avtale med arbeidsgiveren din om å jobbe på pensjonistlønn.

Mann med hund på svaberget

Hvor lenge må jeg jobbe for å få maksimal pensjon?

16.11.23

Alderspensjonen fra KLP blir påvirket av hvor lenge du velger å jobbe etter 67 år. Her kan du sjekke hvordan pensjonen blir påvirket for ditt årskull.