Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Sjekk pensjonen din på Min Side

Får du mer eller mindre i pensjon? Du kan sjekke hvordan det påvirker pensjonen din om du jobber noen måneder eller år lenger enn 67 år i KLPs Pensjonsveileder på Min side. 

Logg inn på Min side

Hva skjer med pensjonen?

Anne er født i 1953. Hun har 30 års opptjening på heltid i KLP (full opptjening) og har en sluttlønn på 450.000 kroner.
Se forskjellen på pensjonen om hun slutter i jobben og tar ut 100 prosent pensjon ved 67 år eller 70 år.

Anne tar ut alderspensjon i folketrygden og KLP samtidig ved 67 år:

Alderspensjon i folketrygden:  228.314

Alderspensjon fra KLP inkludert individuell garanti:  68.686

Samlet pensjon: 297.000

Anne tar ut pensjon i folketrygden ved 67 år, og jobber i det offentlige med tjenestepensjon fra KLP frem til hun er 70 år:

Alderspensjon i folketrygden: 228.314

Alderspensjon fra KLP: 42.617

Samlet pensjon: 270. 931

Anne tar ut alderspensjon i folketrygden og KLP samtidig ved 70 år:

Alderspensjon i folketrygden: 271.251 

Alderspensjon fra KLP: 42.617

Samlet pensjon: 313. 868

Hva skjer om du jobber etter 67 år?

Alderspensjon fra folketrygden er reformert slik at det lønner seg å jobbe lenger. Offentlig tjenestepensjon fungerer ikke på samme måte. I utgangspunktet er det slik at desto lenger du jobber og venter med å ta ut pensjon fra KLP og folketrygden, jo mer vil du få i pensjon. Men har du oppnådd full opptjening i offentlig tjenestepensjon får du liten eller ingen ytterligere opptjeningseffekt.

Jobber du lenger får du mer fra NAV og mindre fra KLP

Noen får ingenting fra den offentlige tjenestepensjonen om de jobber lenge utover 67 år. Mange får mindre enn de ville fått om de gikk av ved 67 år. Den enkle forklaringen er at de får mer i alderspensjon fra folketrygden (NAV). Da får de mindre fra offentlig tjenestepensjon (KLP).

Tjenestepensjonen beregnes når du går av med pensjon

Beregningen av offentlig tjenestepensjon skjer på det tidspunktet du slutter å jobbe og går av med pensjon. Denne beregningen legger til grunn at du tar ut folketrygden og tjenestepensjonen samtidig. Det betyr at hvis du jobber til du er 70 år får du sannsynligvis litt lavere tjenestepensjon fra KLP enn om du tar den ut fra 67 år.

Vær klar over at tjenestepensjonen kan bli lavere om du jobber etter 67 år.

På hvilket tidspunkt tjenestepensjonen blir størst avhenger av flere variabler og dette må beregnes individuelt. Sjekk om du får mer eller mindre i pensjon om du jobber noen måneder eller år til etter 67 år. Du kan gjøre beregninger på hva du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger i vår Pensjonsveileder på Min side

Individuell garanti kan sikre deg en god tjenestepensjon om du går av ved 67 år. 

Økt samordningsfradrag kan redusere tjenestepensjonen din om du jobber etter 67 år.

Hvor mye kan tjenestepensjonen utgjøre i kroner?

så mye kan du få i pensjon om du er født i 1958 kan du se et eksempel med en graf for hvordan tjenestepensjonen utvikler seg i kroner om du vurderer å jobbe til du er 67 år eller lenger. Du kan også se en tabell med tjenestepensjon, folketrygd, samlet pensjon og pensjon i kroner og som andel av lønnen. Eksempelet er basert på en som har full opptjening og venter med å ta ut all pensjon til avgangstidspunktet.

Hva skjer om du tar ut pensjon fra folketrygden og venter med å ta ut pensjon fra KLP?

Det er mulig å ta ut alderspensjon fra folketrygden helt eller delvis fra du er 62 år. Du får lavere samlet årlig pensjon om du tar ut folketrygden tidlig og tjenestepensjonen sent. Men det er ikke det samme som at det er ulønnsomt å ta ut folketrygden tidlig. Du kan med tidlig uttak av folketrygden nyte godt av både lønn og pensjon i noen år. Pensjon fra folketrygden kan bli større så lenge du jobber og tjener opp pensjon.

Hvilket uttakstidspunkt som lønner seg, avhenger blant annet av hvor lenge du kommer til å leve. Dette må derfor vurderes individuelt.

Hva betyr levealdersjustering?

Både pensjonen fra folketrygden og pensjonen fra KLP blir levealdersjustert på det tidspunktet du tar den ut. Det betyr at pensjonen som andel av lønnen, blir litt lavere for hvert årskull ved 67 års alder fordi vi lever lenger. Du kan jobbe lenger for å tilpasse deg levealdersjusteringen, eller akseptere lavere pensjon.

Hvor lenge må jeg jobbe for å kompensere for levealdersjusteringen?

Jobber du utover det tidspunktet der du har tilpasset deg levealdersjusteringen blir normalt tjenestepensjonen lavere, men lønnen du får og den økte alderspensjon fra folketrygden gjør at du likevel sitter igjen med mer ved å jobbe.

Nye regler fra 1954-kullet

De som er født i 1954 eller senere må jobbe litt lenger for å tilpasse seg reglene for levealdersjustering, men vil også kunne få litt mer i maksimal alderspensjon fra folketrygd og tjenestepensjon. Se tabell for når ditt årskull har tilpasset seg levealdersjusteringen

Mor og voksen datter i byen.

Alderspensjon for deg som er født mellom 1954 og 1958

29.09.22

Alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon er avhengig av hvor mye du får fra folketrygden. Du som har tjenestepensjon i KLP har en individuell garanti. 

Bestefar med barnebarn i trillebår

Inntekt og alderspensjon

27.05.22

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra KLP.

Bestemor og barnebarn koser seg sammen inne i en sofa.

Bør du jobbe på pensjonistlønn?

12.09.22

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.