Pensjonistlønn

Ønsker du å jobbe uten at pensjonen din fra KLP blir redusert, kan du gjøre dette ved å jobbe på pensjonistlønn. Du må selv avtale med arbeidsgiveren din om å jobbe på pensjonistlønn.
Middelaldrende kvinne
Sist oppdatert: 15.03.24

Hva er pensjonistlønn?

Pensjonistlønn er en avtale mellom deg som arbeidstaker og arbeidsgiver, om å jobbe på pensjonistvilkår i stedet for å jobbe på vanlige lønnsvilkår. Det betyr at du vil bli lønnet med det vi kaller for pensjonistlønn. Hvis du jobber på pensjonistlønn blir ikke alderspensjon eller AFP beregnet som alderspensjon redusert, uavhengig av hvor mye du jobber. Grunnen til dette er at du ved å jobbe på pensjonistlønn ikke blir innmeldt i KLP eller annen offentlig tjenestepensjonsordning. 

Det er verdt å merke seg at ikke alle arbeidsgivere tilbyr muligheten til å jobbe på pensjonistvilkår. For å kunne jobbe på slike vilkår, må du inngå en individuell avtale med arbeidsgiveren din. 

Hvor mye utgjør pensjonistlønn?

Pensjonistlønn har en fast timesats som fra 01. januar 2024 utgjør 245 kroner per time. 

Vær klar over at satsen kan variere litt mellom de forskjellige tariffområdene i offentlig sektor. Sjekk med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør på din arbeidsplass. 

Særskilt pensjonistlønn

Fra 01. januar 2024 kan kommuner og fylkeskommuner tilby alderspensjonister et tillegg til pensjonistlønn. Dette gjelder i tilfeller der det er rekrutteringsutfordringer og foreløpig frem til 31. desember 2025. For helseforetak (Spekter sitt tariffområde) gjelder dette fra 01. mars 2024.

I slike tilfeller kan det tilbys et tillegg i pensjonistlønnssatsen inntil en samlet kompensasjon på 93 prosent av stillingens garantilønn ved 16 års ansiennitet, i tillegg til diverse tillegg. 

Bakgrunnen for endringen er at mange opplever en høy etterspørsel etter arbeidskraft, der alderspensjonister som arbeider på pensjonistlønn kan være til nytte. Men det viser seg at den nåværende pensjonistlønnsatsen ikke tiltrekker erfarne arbeidstakere med høyere kompetanse. Ved å øke satsen, håper man å gjøre det mer attraktivt for dem å fortsette å bidra. 

Disse kan motta pensjonistlønn

Siden ikke alle arbeidsgivere tilbyr arbeid på pensjonistlønn er det viktig at du avklarer dette med din arbeidsgiver. Hvis arbeidsgiveren tilbyr dette, kan du jobbe uten å få redusert pensjon fra KLP hvis du: 

  • mottar alderspensjon fra KLP, både før og etter fylte 67 år.  
  • mottar AFP beregnet som alderspensjon etter fylte 65 år. 

Disse kan ikke motta pensjonistlønn

AFP-pensjonister som mottar det som kalles for folketrygdberegnet AFP kan ikke jobbe på pensjonistlønn. Du mottar alltid folketrygdberegnet AFP mellom 62 og 65 år. For noen utbetales folketrygdberegnet AFP også mellom 65 og 67 år. Er du usikker på hvilken type AFP du mottar? Ta kontakt med oss så hjelper vi deg å finne ut av det.  

 

Sjekk hvor mye du får i pensjon

I vår pensjonskalkulator på Min Side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, NAV og andre pensjonsordninger. Sjekk hvordan pensjonen din fra KLP blir påvirket om du jobber etter 67 år.

Logg inn på Min Side

Relaterte artikler

Illustrasjonsfoto

Pensjonister kan jobbe med Ukraina-flyktninger for 300 kroner i pensjonistlønn

05.01.24

Pensjonister med AFP (avtalefestet pensjon) eller alderspensjon fra KLP kan jobbe med Ukraina-flyktninger for en særskilt pensjonistlønnsats på 300 kroner i timen uten at pensjonen blir redusert.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

03.10.23

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.