Illustrasjonsfoto

Pensjonister kan jobbe med Ukraina-flyktninger for 300 kroner i pensjonistlønn

Pensjonister med AFP (avtalefestet pensjon) eller alderspensjon fra KLP kan jobbe med Ukraina-flyktninger for en særskilt pensjonistlønnsats på 300 kroner i timen uten at pensjonen blir redusert.

Kommunene har behov for ekstra bemanning som følge av ankomstene av flyktninger fra Ukraina. Partene i kommunal sektor har blitt enige om en særskilt fastsatt pensjonistlønn. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har endret en forskrift. 

  • Pensjonister som mottar pensjonistlønn etter særskilt sats i arbeid med flyktninger fra Ukraina får ikke redusert sin AFP eller alderspensjon fra KLP. Pensjonister som jobber på pensjonistlønn, blir heller ikke innmeldt i KLP.

Du kan jobbe på denne pensjonistlønnen uavhengig av om du mottar folketrygdberegnet AFP mellom 62 og 67 år eller tjenestepensjonsberegnet AFP mellom 65 og 67 år.

Særskilt pensjonistlønn gjelder for arbeid som bidrar til å avlaste det ekstraordinære personellbehovet som følge av flyktningene fra Ukraina. Tiltaket er ikke avgrenset til bestemte profesjonsgrupper, men omfatter alt nødvendig personell.

Særskilt pensjonistlønn på 300 kroner i timen videreføres og gjelder til og med 30.06.2024.

Du må selv vurdere om det er bedre for deg å jobbe på ordinær lønn. Da kan du få redusert AFP eller alderspensjonen og du kan bli gjeninnmeldt i pensjonsordningen. Det kan også medføre at din fremtidige alderspensjon fra tjenestepensjonen blir større eller mindre.

Middelaldrende kvinne

Pensjonistlønn

04.01.24

Ønsker du å jobbe uten at pensjonen din fra KLP blir redusert, kan du gjøre dette ved å jobbe på pensjonistlønn. Du må selv avtale med arbeidsgiveren din om å jobbe på pensjonistlønn.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

03.10.23

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Mann med hund på svaberget

Hvor lenge må jeg jobbe for å få maksimal pensjon?

16.11.23

Alderspensjonen fra KLP blir påvirket av hvor lenge du velger å jobbe etter 67 år. Her kan du sjekke hvordan pensjonen blir påvirket for ditt årskull.