Illustrasjonsfoto

Pensjonister kan jobbe med Ukraina-flyktninger for 300 kroner i pensjonistlønn

Pensjonister med AFP (avtalefestet pensjon) eller alderspensjon fra KLP kan jobbe med Ukraina-flyktninger for en særskilt pensjonistlønnsats på 300 kroner i timen uten at pensjonen blir redusert.

Kommunene har behov for ekstra bemanning som følge av ankomstene av flyktninger fra Ukraina. Partene i kommunal sektor har blitt enige om en særskilt fastsatt pensjonistlønn. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har endret en forskrift. 

  • Pensjonister som mottar pensjonistlønn etter særskilt sats i arbeid med flyktninger fra Ukraina får ikke redusert sin AFP eller alderspensjon fra KLP. Pensjonister som jobber på pensjonistlønn, blir heller ikke innmeldt i KLP.

Du kan jobbe på denne pensjonistlønnen uavhengig av om du mottar folketrygdberegnet AFP mellom 62 og 67 år eller tjenestepensjonsberegnet AFP mellom 65 og 67 år.

Særskilt pensjonistlønn gjelder for arbeid som bidrar til å avlaste det ekstraordinære personellbehovet som følge av flyktningene fra Ukraina. Tiltaket er ikke avgrenset til bestemte profesjonsgrupper, men omfatter alt nødvendig personell.

KS anbefaler at det avklares ved tilsetting om pensjonisten skal omfattes av særskilt pensjonistlønnssats.

Ordinær pensjonistlønn er på 224 kroner i timen fra 01.01.2022. Særskilt pensjonistlønn på 300 kroner timen gjelder til og med 30. juni 2023.

Du må selv vurdere om det er bedre for deg å jobbe på ordinær lønn. Da kan du få redusert AFP eller alderspensjonen og du kan bli gjeninnmeldt i pensjonsordningen. Det kan også medføre at din fremtidige alderspensjon fra tjenestepensjonen blir større eller mindre.

Illustrasjonsfoto

Bør du jobbe på pensjonistlønn?

23.01.23

Du kan jobbe på pensjonistlønn uten å bli innmeldt i tjenestepensjonsordningen. Dermed kan du unngå at offentlig tjenestepensjon blir redusert.

ung jente med sin læremester

Inntekt og AFP

18.11.22

Det er begrenset hvor mye du kan tjene om du mottar avtalefestet pensjon (AFP) og er født i 1962 eller tidligere.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

20.01.23

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Tjenestepensjonen din kan bli både større og mindre. Sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.