Offentlig Tjenestepensjon

For deg som jobber i kommune/fylkeskommune, helseforetak eller bedrift med offentlig tilknytning.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Pensjon kan være vanskelig å forstå, vi hjelper deg med å rydde opp i begrepene og forklare deg hva de betyr.

Få oversikt her

Skatt og pensjon

KLP mottar skattekortet ditt elektronisk fra Skatteetaten. Dersom du mener trekket er feil må du selv kontakte Skatteetaten for å få nytt skattekort.

Slik søker du pensjon

Nå kan du selv søke offentlig tjenestepensjon fra KLP via Min Side.

Når utbetales pensjoner fra KLP?

Her finner du oversikt over utbetalingsdatoer fra KLP. Dette gjelder alle pensjonsordninger og ytelser.

Er du tidligere medlem av KLP?

Når du meldes ut av den offentlige tjenestepensjonsordningen i KLP beholder du rett til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.

Vilkår, vedtekter og skjema

Her finner du vilkår, vedtekter og skjema for offentlig tjenestepensjon.

To kajakker på sjøen, en gul og en rød

Slik søker du om pensjon

På Min Side kan du selv søke om offentlig tjenestepensjon fra KLP.

Søknadsprosedyren

Ofte stilte spørsmål

På Min Side vil du finne oversikt over ditt medlemskap i KLP. Her vil du også kunne beregne din fremtidige pensjon. 

Det er arbeidsgiver som melder sine ansatte inn og ut av pensjonsordningen. Dersom du mener noe er feil, må du kontakte den aktuelle arbeidsgiveren. 

Har du jobbet deltid, vil pensjonsgrunnlaget ditt bli regnet ut etter en gjennomsnittlig stillingsprosent. For å få full pensjon må du ha vært innmeldt i pensjonsordningen i minst 30 år. Har du vært medlem i mer enn 30 år, brukes de 30 årene med høyest stillingsprosent ved beregningen. Dette skjer uavhengig av om de er på slutten eller i begynnelsen av ditt yrkesaktive liv. 

Er du medlem i KLP er du meldt inn i pensjonsordningen gjennom jobben din.

De fleste arbeidsgivere i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig sektor har avtale om offentlig tjenestepensjon hos KLP. Det er arbeidsgiver som skal melde deg inn i ordningen. De fleste meldes inn i pensjonsordningen hos KLP fra første time de jobber, men enkelte yrker har høyere innmeldingsgrense. Les mer om medlemskapet ditt og når du er medlem.

Blir du sykemeldt eller ufør fortsetter medlemsskapet ditt som før.

Tar du ut permisjon avhenger medlemskapet ditt i om du tar ut permisjon med eller uten lønn. Du kan lese mer om dette her.

Du trekkes to prosent av lønna, mens arbeidsgiveren din setter av 18-20 prosent. Det sikrer deg solid pensjon, men også rettigheter om du blir ufør og etterlatte får rettigheter om du dør.

Har du vært medlem i KLP eller en annen offentlig tjenestepensjonsordning tidligere, kan du ha rett på alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.

Men du må ha jobbet minimum 3 år i det offentlige.
Les mer om dette her.

Folkevalgte er ikke ansatt eller omfattet av noen tariffavtale, men kan likevel få offentlig tjenestepensjon. Det gjelder hvis kommunestyret har vedtatt at pensjonsordningen for de ansatte også skal omfatte de folkevalgte.

De som har minst 1/3 av godtgjørelsen for heltidspolitikere skal da meldes inn, hvis ikke kommunestyret har vedtatt en annen nedre grense for innmelding. Aldersgrensen for folkevalgte er da 70 år.

Alternativt kan kommunen velge å melde dem inn i en særskilt pensjonsordning for folkevalgte, som har helt andre pensjonsregler. Den pensjonsordningen følger omtrent samme regler som for medlemmer av stortinget og regjeringen. Kommunestyret kan også velge å la være å ha noen pensjonsordning for sine folkevalgte. Fylkestingene har samme valgmuligheter for sine folkevalgte.

Hvis du lurer på om du er meldt inn kan du logge deg inn på Min Side.

Les mer om hva som gjelder om du vært folkevalgt tidligere.

Interessante artikler

Natalia Ebbesen, Pensjonsveileder i KLP.
Natalia Ebbesen, Pensjonsveileder i KLP.
Får du med deg pensjon fra ekstravakter?

Sykepleiere med flere små jobber kan gå glipp av pensjonsopptjening. – Mange vet ikke at de må si ifra om at de jobber flere steder, sier Natalia Ebbesen i KLP.

18.09.19

To pilskilt som peker til hver sin retning
Hva skjer om du bytter jobb, blir syk eller tar ut permisjon?

Endring i jobb- og livssituasjon kan påvirke dine fremtidige pensjonsrettigheter. Her får du oversikten.

22.07.19

To ansatte på sykehus
Hvor mye må du jobbe før du blir medlem i KLP?

Hvor mye du må jobbe før du meldes inn i pensjonsordningen avhenger av hvor du er ansatt.

17.06.19