Mor og datter ute på høsten, smilende og glad.

Offentlig Tjenestepensjon

Pensjon fra arbeidsgiver for deg som jobber i kommune/fylkeskommune, helseforetak, bedrift med offentlig tilknytning eller i en stilling med offentlig tjenestepensjon.

Nyheter om korona og KLP

Du får utbetalt pensjon fra KLP som normalt. 
Les mer om konsekvenser av koranaviruset her.

Er du permittert og lurer på hva som skjer med pensjonen?

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Pensjon kan være vanskelig å forstå, vi hjelper deg med å rydde opp i begrepene og forklare deg hva de betyr.

Få oversikt her

Ofte stilte spørsmål

På Min Side vil du finne oversikt over ditt medlemskap i KLP. Her vil du også kunne beregne din fremtidige pensjon. 

Det er arbeidsgiver som melder sine ansatte inn og ut av pensjonsordningen. Dersom du mener noe er feil, må du kontakte den aktuelle arbeidsgiveren. 

Har du jobbet deltid, vil pensjonsgrunnlaget ditt bli regnet ut etter en gjennomsnittlig stillingsprosent. For å få full pensjon må du ha vært innmeldt i pensjonsordningen i minst 30 år. Har du vært medlem i mer enn 30 år, brukes de 30 årene med høyest stillingsprosent ved beregningen. Dette skjer uavhengig av om de er på slutten eller i begynnelsen av ditt yrkesaktive liv. 

Er du medlem i KLP er du meldt inn i pensjonsordningen gjennom jobben din.

De fleste arbeidsgivere i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig sektor har avtale om offentlig tjenestepensjon hos KLP. Det er arbeidsgiver som skal melde deg inn i ordningen. De fleste meldes inn i pensjonsordningen hos KLP fra første time de jobber, men enkelte yrker har høyere innmeldingsgrense. Les mer om medlemskapet ditt og når du er medlem.

Blir du sykemeldt eller ufør fortsetter medlemsskapet ditt som før.

Tar du ut permisjon avhenger medlemskapet ditt i om du tar ut permisjon med eller uten lønn. Du kan lese mer om dette her.

Du trekkes to prosent av lønna, mens arbeidsgiveren din betaler vesentlig mer. Verdien av dette kan bli betydelige for deg eller for familien din. Det sikrer deg solid pensjon, men også rettigheter om du blir ufør og etterlatte får rettigheter om du dør.

Har du vært medlem i KLP eller en annen offentlig tjenestepensjonsordning tidligere, kan du ha rett på alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.

Men du må ha jobbet minimum 3 år i det offentlige.
Les mer om dette her.

Folkevalgte er ikke ansatt eller omfattet av noen tariffavtale, men kan likevel få offentlig tjenestepensjon. Det gjelder hvis kommunestyret har vedtatt at pensjonsordningen for de ansatte også skal omfatte de folkevalgte.

De som har minst 1/3 av godtgjørelsen for heltidspolitikere skal da meldes inn, hvis ikke kommunestyret har vedtatt en annen nedre grense for innmelding. Aldersgrensen for folkevalgte er da 70 år.

Alternativt kan kommunen velge å melde dem inn i en særskilt pensjonsordning for folkevalgte, som har helt andre pensjonsregler. Den pensjonsordningen følger omtrent samme regler som for medlemmer av stortinget og regjeringen. Kommunestyret kan også velge å la være å ha noen pensjonsordning for sine folkevalgte. Fylkestingene har samme valgmuligheter for sine folkevalgte.

Hvis du lurer på om du er meldt inn kan du logge deg inn på Min Side.

Les mer om hva som gjelder om du vært folkevalgt tidligere.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon i vår Pensjonsveileder på Min side. Der kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger.

Logg inn på Min Side

Interessante artikler

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.

25.06.20

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

Se hvordan opptjeningsreglene for alderspensjon i offentlig tjenestepensjon blir fra 2020 for de som er født i 1963 eller senere.

22.06.20

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

26.06.20

Natalia Ebbesen, Pensjonsveileder i KLP.
Natalia Ebbesen, Pensjonsveileder i KLP.

Får du med deg pensjon fra ekstravakter?

Sykepleiere med flere små jobber kan gå glipp av pensjonsopptjening. – Mange vet ikke at de må si ifra om at de jobber flere steder, sier Natalia Ebbesen i KLP.

23.06.20

To pilskilt som peker til hver sin retning

Hva skjer om du bytter jobb, blir syk eller tar ut permisjon?

Endring i jobb- og livssituasjon kan påvirke dine fremtidige pensjonsrettigheter. Her får du oversikten.

22.07.19

To ansatte på sykehus

Hvor mye må du jobbe før du blir medlem i KLP?

Hvor mye du må jobbe før du meldes inn i pensjonsordningen avhenger av hvor du er ansatt.

18.06.20