Bestefar med barnebarn i trillebår

Alderspensjon

Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Arbeidsgiveren din setter av penger til tjenestepensjon. Jobber du i offentlig sektor har du offentlig tjenestepensjon. 

Offentlig tjenestepensjon

Pensjon fra arbeidsgiver kalles for tjenestepensjon. Denne pensjonen kommer i tillegg til pensjon fra folketrygden som alle har rett til. For å få offentlig tjenestepensjon må du jobbe i offentlig sektor eller i en stilling med offentlig tjenestepensjon.

Offentlig tjenestepensjon anses for å være en god tjenestepensjon, men den endrer seg betydelig med årskullene. Vil du lære mer kan du lese om alderspensjon for ditt årskull eller «Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere».

Når kan jeg ta ut pensjon?

Du kan ta ut alderspensjon fra offentlig tjenestepensjon når du fyller 67 år, om du er født i 1962 eller tidligere. Jobber du i en stilling med særaldersgrense kan du ta ut pensjon tidligere. Les mer om pensjon for særalder

Er du født i 1963 eller senere kan du ta ut alderpensjon fra 62 år. Pensjonen utbetales livsvarig uavhengig av årskull eller når du tar ut pensjon. 

Hva er full medlemstid?

Full medlemstid er 30 år om du står i jobb med offentlig tjenestepensjon til du går av med pensjon. Dette gjelder for deg som er født i 1962 eller tidligere. For å få «full opptjening» må du også ha en gjennomsnittlig stillingsprosent på 100 prosent i minst 30 år.

Har du vært medlem i KLP tidligere, kan du også få pensjon. Les om mulighetene for tidligere medlemmer.

Er du født i 1963 eller senere?

Fra 2020 starter du opptjening til alderspensjon i en «alleårsmodell» og får mer fleksibilitet. Du tjener opp alderspensjon til du blir 75 år om du fortsetter å jobbe. Pensjonen kan tas ut mellom 62 og 75 år og den blir ikke avkortet mot lønn. Den årlige pensjonen blir vesentlig større om du utsetter uttaket. Du kan lese mer i alderspensjon for ditt årskull eller «Endret offentlig tjenestepensjon».

Dette må du gjøre for å få alderspensjon

  1. Sjekk når du kan ta ut pensjon.
  2. Bli enig med arbeidsgiver om tidspunktet du ønsker å gå av med pensjon.
  3. Gå inn på Min Side og søk om alderspensjon fra KLP tre måneder før du ønsker å få pensjonen utbetalt. Les mer om hvordan du søker pensjon.

 

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonsveileder på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger.

Logg inn på Min Side

Lurer du på hvordan du bruker pensjonsveilederen?

Denne videoen gir den innføring i hvordan.

Tjenestepensjon for folkevalgte

Folkevalgte er ikke ansatt eller omfattet av en tariffavtale, men kan likevel få tjenestepensjon. Det er kommunestyret/fylkestinget som avgjør hvilken pensjonsordning som skal gjelde for sine folkevalgte. Les mer om tjenestepensjon for folkevalgte.

Les også

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

30.06.21

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er at den skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66 prosent av sluttlønn.

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

05.07.21

Fra 1. januar 2020 tjener de som er født i 1963 eller senere, opp alderspensjon i offentlig tjenestepensjon på en annen måte enn før.

Bestefar med barnebarn i trillebår

Inntekt og alderspensjon

31.05.21

Her får du en oversikt over mulighetene for å kombinere jobb og alderspensjon fra KLP.

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Jobbe etter 67 år? Dette bør du vite om pensjonen din

31.05.21

Hvor lenge det lønner seg å jobbe etter fylte 67 år, er individuelt. Men sjekk hva som skjer med pensjonen din før du tar beslutningen for hvor lenge du skal jobbe.

Kvinne i huske foran fjord og fjell

Aldersgrenser i KLP

28.06.21

Aldersgrensen for stillingen din har betydning for hvor lenge du kan jobbe og når du kan ta ut alderspensjon. De som jobber i en stilling med særaldersgrense har noen spesielle regler. 

Skygger av rekkverk i betongtrapp

Hva er levealdersjustering?

02.07.21

Levealdersjustering betyr at alderspensjonen din blir justert etter forventet levealder for ditt årskull. Så lenge levealderen øker, må hvert årskull jobbe litt lenger for å oppnå samme pensjon som eldre årskull. Alle som er født i 1943 eller senere får levealdersjustert alderspensjonen sin. Det gjelder både folketrygden og offentlig tjenestepensjon.

Utbetalingsdatoer og skatt

Lurer du på hvilke datoer som gjelder for pensjonsutbetaling? Har du spørsmål om skatteregler?

Se datoer for pensjonsutbetaling

Les om pensjon og skatt

Spørsmål og svar

Som medlem i KLP kan du logge deg inn på Min Side og få en foreløpig beregning av KLP-pensjonen din. Her kan du også se hva du får fra NAV.  

Eventuell opptjeningstid fra Statens pensjonskasse er med, men opptjeningstid i andre offentlig pensjonskasser, slik som for eksempel Oslo Kommune er ikke med. Gir du oss aksept for det, kan vi innhente informasjon om øvrige pensjonsavtaler direkte fra Norsk Pensjon. De aller fleste pensjonsleverandører leverer informasjon til Norsk Pensjon.

Har du rett til å ta ut alderspensjon fra KLP før du fyller 67, må du velge alderspensjon eller AFP. Dette valget kan du gjøre kun én gang. 

Hva du bør velge er avhengig av om du vil kombinere jobb og alderspensjon. Det er dessuten ulike regler for kombinasjon av pensjonen med ytelser fra NAV. Det er også ulike skatteregler for AFP og alderspensjon. Ta kontakt med oss for å få oversikt over alternativene dine.

Aldersgrensene følger den stillingen du har og sier noe om innholdet i jobben, hvor lenge du har rett til å være i jobben og når du senest kan gå av med alderspensjon.

Du kan ta ut alderspensjon inntil tre år før du når aldersgrensen for stillingen din. Den generelle aldersgrensen i KLPs pensjonsordning er 70 år. Noen yrker har også særaldersgrense som gjør at de kan gå av med alderspensjon før 67 år. Les mer om dette her.

Hvorvidt du velger å ta ut alderspensjonen fra NAV før du fyller 67 år, er ditt individuelle valg. Det kommer an på livssituasjonen og helsen din. Den årlige pensjonen beregnes ut fra hvor gammel du er når du velger å ta den ut, og forventet levealder for ditt årskull. Jo lenger du venter før du tar ut alderspensjon i NAV, desto høyere blir pensjonen. Det er viktig å være obs på at det kan påvirke din totale pensjon ved at den blir lavere den dagen du slutter å jobbe, og tar ut pensjon fra KLP. Årsaken til dette er at KLP ikke kompenserer for at du startet uttak av pensjon fra NAV før tjenestepensjonen.

Fra du fyller 67 år samordnes alderspensjonen med alderspensjonen du får fra NAV

Samordning betyr at vi reduserer pensjonen fordi du også får alderspensjon fra NAV. Alderspensjonen fra NAV utbetales i sin helhet. Dersom du har tatt ut alderspensjon fra NAV før du tar ut alderspensjon fra KLP, vil vi likevel beregne pensjonen fra KLP som om du tok ut pensjonene på samme tidspunkt. Eller sagt på en annen måte: Pensjonen fra KLP kompenserer ikke for at du har begynt å ta ut alderspensjonen fra NAV på en tidligere tidspunkt.

Alderspensjonen blir levealdersjustert. Det vil si at den årlige pensjonen blir redusert fordi levealderen i Norge øker.

Vær oppmerksom på at pensjonen din fra KLP kan bli lavere dersom du utsetter uttaket av alderspensjonen, særlig hvis du har opptjent full pensjon.

Inntekten din blir høyere, fordi lønn utgjør mer enn pensjon. Men vær oppmerksom på at dersom du har full opptjening (30 år) og fortsetter å jobbe kan den framtidige tjenestepensjonen din bli redusert.

Ja alderspensjonen, fra KLP er livsvarig. Pensjonen blir redusert eller kan stoppe om du begynner i en stilling som gir deg et nytt medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning.

Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe ved siden av full pensjon. Hvis du jobber på pensjonistlønn, meldes du ikke inn i pensjonsordningen til KLP og pensjonen din blir ikke redusert. Du kan jobbe på pensjonistvilkår om tariffavtalen tillater det og arbeidsgiveren ønsker å tilby det. Sjekk derfor med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør.