Hvor ønsker du å logge inn?

For privatpersoner

På Min Side får du en totaloversikt og ser alt om ditt kundeforhold i KLP. Min Side gir deg tilgang til nettbanken, pensjon, forsikring og fond.

På Min side kan du beregne hvor mye du kan få i pensjon. Se hva vi har lagt til grunn for pensjonsberegningen i Pensjonsveilederen. Du finner også oversikt over hvilke forsikringer du har og kan se dine saldoer i bank og fond.

Logg inn på Min Side

For bedrifter og arbeidsgivere

På Kundeside får dere totaloversikt over kundeforholdet deres til KLP, og dere kan utføre administrative oppgaver. For sparekonto for bedrifter og fond, kan du logge inn direkte.

Logg inn Nettbank Bedrift (bankinnskudd)
Logg inn VPS-investortjenester

Logg inn på Kundeside

Brukeradministrator

Som kunde i KLP skal dere selv autorisere medarbeidere for tilgang til ulike muligheter og data på Kundeside. Det gir dere sikkerhet og kontroll til enhver tid. 

Har dere enda ikke opprettet en brukeradministrator?

Fyll ut dette skjemaet, og returner det i utfylt stand via kontaktskjema.

Kontaktskjema for virksomhet