Hvor ønsker du å logge inn?

For privatpersoner

Logg inn på Min Side

På Min Side får du en totaloversikt og ser alt om ditt kundeforhold i KLP. Min Side gir deg tilgang til nettbanken, pensjon, forsikring og fond.

På Min side kan du beregne hvor mye du kan få i pensjon. Se hva vi har lagt til grunn for pensjonsberegningen i Pensjonsveilederen. Du finner også oversikt over hvilke forsikringer du har og kan se dine saldoer i bank og fond.

For bedrifter og arbeidsgivere

Logg inn på Kundeside

På Kundeside får arbeidsgivere og bedriftsbrukere en totaloversikt og kan utføre administrative oppgaver. For sparekonto for bedrifter og fond, kan du logge inn direkte. 

Brukeradministrator

Som kunde i KLP skal dere selv autorisere medarbeidere for tilgang til ulike muligheter og data på Kundeside. Det gir dere sikkerhet og kontroll til enhver tid. 

For at dere skal kunne administrere autorisasjonene på Kundeside slik, må dere sende oss et signert skjema med navn på deres brukeradministrator. 
Skjemaet finner du her.