Skyggen av en familie på fire kastes inn i en garasje

Dødsfall (livsforsikring)

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En forsikring ved dødsfall kan hjelpe dine etterlatte økonomisk, hvis du dør som følge av ulykke eller sykdom.

Pengene kan hjelpe familien din med å nedbetale gjeld og opprettholde levestandarden, selv om én inntekt blir borte.

Laster ...

Hvem er forsikringen for?

For å kunne kjøpe dødsfallforsikring (livsforsikring) må du være 60 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd i de siste fem årene.

Når du kjøper forsikringen, må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din. 

Har du forsørgeransvar?

Hvis du har forsørgeransvar, bør du vurdere å ha en dødsfall-forsikring (livsforsikring) som tilsvarer din del av husstandens gjeld. Har du bare deg selv å tenke på, trenger du ikke dødsfallforsikring.

Vi tilbyr også disse personforsikringene

Alvorlige sykdommer

Blir du alvorlig syk er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Alvorlige sykdommer er en dekning som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Barneforsikring

Om det utenkelige skulle skje, dersom barnet ditt blir utsatt for alvorlig ulykke eller sykdom, så gir barneforsikringen en ekstra økonomisk trygghet.

Fritidsulykkeforsikring

Det er heldigvis ikke alle ulykker som fører til uførhet, selv om skaden er varig. Forsikringen fritidsulykke gir deg likevel et engangsbeløp i slike tilfeller.

Uføreforsikring

Livet du har i dag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring vil hjelpe deg med å opprettholde levestandarden din hvis du blir arbeidsufør.