Familieskygge

Livsforsikring

En forsikring ved dødsfall kan hjelpe dine etterlatte økonomisk, hvis du dør som følge av ulykke eller sykdom.

Utbetalingen er skattefri og kan hjelpe familien din med å nedbetale gjeld og opprettholde levestandarden, selv om én inntekt blir borte.

Laster ...

Hva dekker livsforsikringen?

Har du forsørgeransvar?

Hvis du har forsørgeransvar, bør du vurdere å ha en dødsfallforsikring (livsforsikring) som tilsvarer din del av husstandens gjeld. Har du bare deg selv å tenke på, trenger du ikke dødsfallforsikring.