Åker sol fjell

Dødsfall (livsforsikring)

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En forsikring ved dødsfall kan hjelpe dine etterlatte økonomisk, hvis du dør som følge av ulykke eller sykdom.

Pengene kan hjelpe familien din med å nedbetale gjeld og opprettholde levestandarden, selv om én inntekt blir borte. Du velger selv størrelsen på engangsbeløpet som skal utbetales.

Hvis du har forsørgeransvar, bør du ha en dødsfallforsikring (livsforsikring) som tilsvarer din del av husstandens gjeld.

Laster ...

Hvem er forsikringen for?

For å kunne kjøpe dødsfallforsikring (livsforsikring) må du være 60 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd i de siste fem årene. Når du kjøper forsikringen, må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din. Denne vil være vårt grunnlag for om du kan forsikres og hvor mye det koster.

Din andel av husstandens gjeld

Hvis du har forsørgeransvar, bør du minimum ha en dødsfallforsikring (livsforsikring) som tilsvarer din del av husstandens gjeld. Har du bare deg selv å tenke på, trenger du ikke dødsfallforsikring. De aller fleste ansatte i offentlig sektor er omfattet av en kollektiv gruppelivsordning som gir utbetaling til etterlatte på 10 G (frem til fylte 51 år, og trappes ned til 5 G ved fylte 60 år). I dag er 1 G 106.399 kroner.

Hva som dekkes

Erstatningsbeløpet er den summen som står i forsikringsbeviset, og gjelder uansett årsak til dødsfallet.

Her kan du lese fullstendige vilkår for personforsikring

Hva som ikke dekkes

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved sykdom og lignende som har vist symptomer, eller er blitt påvist, i løpet av de 3 første månedene etter at helseerklæringen ble undertegnet og sendt til oss.

Forsikringen dekker ikke dødsfall i krig, og selvmord som skjer i løpet av første året etter at forsikringen er kjøpt.

Vi tilbyr også disse personforsikringene

Alvorlige sykdommer

Blir du alvorlig syk er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Alvorlige sykdommer er en dekning som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Barneforsikring

Om det utenkelige skulle skje, dersom barnet ditt blir utsatt for alvorlig ulykke eller sykdom, så gir barneforsikringen en ekstra økonomisk trygghet.

Fritidsulykkeforsikring

Det er heldigvis ikke alle ulykker som fører til uførhet, selv om skaden er varig. Forsikringen fritidsulykke gir deg likevel et engangsbeløp i slike tilfeller.

Uføreforsikring

Livet du har i dag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring vil hjelpe deg med å opprettholde levestandarden din hvis du blir arbeidsufør.