Personforsikringer

Vær føre var og ha de rette personforsikringene dersom uhellet inntreffer, og få økonomisk trygghet for deg og dine.

Laster ...

Enklere å flytte eller gjenoppta personforsikringer

Forsikringsbransjen har inngått en avtale som gjør det enklere for deg å flytte personforsikringene dine. Avtalen sikrer at du er kontinuerlig forsikret, og at du slipper å betale for forsikring i begge selskaper i flytteperioden. 

Finn ut hvordan du kan bytte selskap eller gjenoppta forsikringene i det opprinnelige selskapet.

Deler du gjeld med noen?

Da er det lurt å ha livsforsikring. En livsforsikring gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Beregn pris og bestill her

 

Ofte stilte spørsmål

Forsikringen er ment som en ekstra økonomisk trygghet dersom du skulle bli rammet av alvorlige sykdommer. Du velger selv forsikringssum mellom 100.000 og 1.500.000 kroner.

Dersom du har forsørgeransvar, bør du minimum vurdere en dødsfallforsikring (livsforsikring) som tilsvarer din del av husstandens gjeld. Den gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke, og de unngår å måtte flytte selv om én inntekt blir borte. Har du bare deg selv å tenke på, trenger du ikke dødsfallforsikring.

Størrelsen på uføretrygden fra NAV er 66 prosent av inntekten opp til ca. 550.000 kroner. Dersom du har en årlig inntekt over 550 000 kroner, vil inntektstapet være større. Du kan ha en uføreforsikring gjennom arbeidsgiver, men de fleste trenger en privat forsikring i tillegg for å kunne opprettholde samme levestandard som i dag.