Våre nettsider og innloggede tjenester fungerer ikke optimalt på nettleseren du nå bruker.
Les mer om hvorfor vi anbefaler deg å bytte nettleser.

Laster ...

Våre personforsikringer

Dødsfall (livsforsikring)

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En forsikring ved dødsfall gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Alvorlige sykdommer

Blir du alvorlig syk er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Alvorlige sykdommer er en dekning som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Barneforsikring

Om det utenkelige skulle skje, dersom barnet ditt blir utsatt for alvorlig ulykke eller sykdom, så gir barneforsikringen en ekstra økonomisk trygghet.

Fritidsulykkeforsikring

Det er heldigvis ikke alle ulykker som fører til uførhet, selv om skaden er varig. Forsikringen fritidsulykke gir deg likevel et engangsbeløp i slike tilfeller.

Uføreforsikring

Livet du har i dag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring vil hjelpe deg med å opprettholde levestandarden din hvis du blir arbeidsufør.

Spedbarnforsikring

Større trygghet den første delen av livet. Forsikringen er gratis for medlemmer i KLP.

Hvorfor trenger du personforsikringer?

Hvorfor trenger du personforsikringer

NAV:
Vi har et godt helsevesen og gode trygdeordninger i Norge. Men de vil sjeldent erstatte hele inntekten som blir borte hvis du dør eller blir ufør.

Arbeidsgiver: 
Noen arbeidsgivere har gode forsikringsordninger for sine ansatte. Dersom du har offentlig tjenestepensjon kan du ha rett til uførepensjon fra KLP. Du bør alltid undersøke hva du har gjennom jobben når du vurderer å kjøpe private forsikringer.

Privat forsikring:
Våre personforsikringer kommer på toppen av offentlige ordninger og eventuelle forsikringer du har gjennom jobben. De vil dermed sikre deg og familien din et best mulig liv ved uførhet, sykdom, skade eller dødsfall.

Ofte stilte spørsmål

Forsikringen er ment som en ekstra økonomisk trygghet dersom du skulle bli rammet av alvorlige sykdommer. Du velger selv forsikringssum mellom 100 000 og 800 000 kroner.

For å kjøpe en personforsikring må du være 60 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd de siste fem år. Når du kjøper forsikringen må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din. Denne vil være vårt grunnlag for å bestemme om du kan forsikres, hva forsikringen dekker og hvor mye den koster.

Dersom du har forsørgeransvar, bør du minimum ha en dødsfallforsikring (livsforsikring) som tilsvarer din del av husstandens gjeld. Har du bare deg selv å tenke på trenger du ikke dødsfallforsikring.

Størrelsen på uføretrygden fra NAV er 66 prosent av inntekt opp til ca. 550 000 kroner. Dersom du har en årlig inntekt over ca. 550 000 kroner vil inntektstapet være større. Du kan ha en uføreforsikring gjennom arbeidsgiver, men de fleste trenger en privat forsikring i tillegg for å kunne opprettholde samme levestandard som i dag.