KLP_Familietrio_ima187223

Enklere å flytte eller gjenoppta personforsikringer

Forsikringsbransjen har inngått en avtale som gjør det enklere for deg å flytte personforsikringene dine. Avtalen sikrer at du er kontinuerlig forsikret, og at du slipper å betale for forsikring i begge selskaper i flytteperioden. 

Les hvordan du kan bytte selskap eller gjenoppta forsikringene i det opprinnelige selskapet.

Flytte forsikring mellom selskaper

Hvis du ønsker å bytte forsikringsselskap på personforsikringen dine, gjelder disse betingelsene: 

  • Forsikringen du skal overføre til et nytt selskap, må ha vært i kraft i minst 12 måneder i det selskapet du skal overføre fra, og den må være betalt.
  • Du må ha godtatt tilbudet i det nye selskapet, med tilsvarende dekninger som du har hatt i selskapet du sier opp hos.
  • Du må ha sendt inn helseerklæring til det nye selskapet, før du sier opp forsikringen i ditt tidligere selskap.

Gjenopptak av forsikringene innen seks måneder

Når du flytter forsikringen din, må du levere ny helseerklæring. Helsevurderingen som det nye forsikringsselskapet gjør, kan gi økt pris, begrensninger i hva forsikringen dekker, eller avslag.

Dersom du etter helsevurderingen i nytt selskap ønsker å gjenoppta forsikringen hos oss, kan du gjøre det uten å levere ny helseerklæring.

Disse betingelsene gjelder da:

  • Forsikringen du hadde hos oss, må ha vært i kraft i minst 12 måneder før oppsigelsesdatoen, og den må være betalt.
  • Du må gjenoppta forsikringen din hos oss i løpet av de seks første månedene etter oppsigelsesdatoen.
  • Du må ha akseptert tilbudet i nytt selskap, med tilsvarende dekninger og summer som du hadde hos oss. 

Dersom du ønsker å gjenoppta forsikringene, kontakt oss. 

Fint å vite om symptomklausul

I symptomklausulen (også kalt karenstid) står det at forsikringen ikke gir rett til utbetaling ved sykdom som har vist symptomer eller er blitt påvist, i løpet av de 3 første månedene etter at helseerklæringen ble undertegnet og sendt selskapet. 

Med den nye bransjeavtalen kan du nå flytte og gjenoppta personforsikringen din uten at symptomklausulen gjelder. Det betyr at du har gyldig forsikring i hele flytteperioden. 

Vær oppmerksom på at dersom du i forbindelse med flyttingen kjøper nye dekninger, øker dekningsomfanget eller øker summene, så vil symptomklausulen fortsatt gjelde. 

Personforsikringer

Fortell oss litt om deg selv.​​​​​​ så skal vi fortelle deg hvilke personforsikringer du bør vurdere, og hva det koster. 

Sjekk pris