Hva skjer med pensjonen din hvis du har permisjon eller blir permittert?

Mange er ikke klar over at permisjon eller permittering kan påvirke pensjonsopptjeningen deres. I denne artikkelen får du oversikt over hva du kan forvente, enten permisjonen er med eller uten lønn, eller om du står overfor en permittering. 
Familie Frokost
Sist oppdatert: 21.02.24

Permisjon med lønn

I visse faser av livet har man rett på helt eller delvis lønnet permisjon. I KLP er pensjonsopptjeningen din ivaretatt i disse periodene, men med noen forbehold. 

Full lønn, full pensjonsopptjening

Hvis du har hel permisjon med full lønn, påvirkes ikke pensjonsrettighetene dine. Dette er ofte tilfellet for foreldrepermisjon hvor en eller begge foreldre kan nyte godt av full lønn i en bestemt periode. Det betyr at mens du er hjemme med den nyfødte, fortsetter pensjonsopptjeningen som om du var på jobb.

Delvis lønn, delvis pensjonsopptjening

Hvis du derimot har hel permisjon, men er delvis lønnet, vil dette påvirke pensjonsopptjeningen din. Dette er fordi du kun tjener opp pensjon for det du får lønn for.

Eksempelvis, hvis du tar ut 100 prosent permisjon (hel permisjon) og får lønn for 80 prosent, tjener du opp pensjon som om du skulle jobbet 80 prosent. For den resterende ulønnede delen, altså 20 prosent i dette eksempelet, er du dekket med risikoforsikring for inntil to år, noe som inkluderer uføre- og etterlattepensjon, som om du fortsatt jobbet fulltid.

Permisjon uten lønn

Permisjoner uten lønn byr på en annen situasjon. Skulle du velge å ta en lengre pause fra jobb uten lønn, som for eksempel å reise over lengre tid, vil du bli utmeldt av pensjonsordningen dersom permisjonen overskrider en måned. Men, risikodekningen din for uførhet og død forblir intakt i opptil to år. 

Tar du permisjon uten lønn mer enn en måned, og samtidig ønsker å fortsette pensjonsopptjeningen din, er det mulig å opprettholde pensjonsrettigheter gjennom det vi kaller frivillig medlemskap. Da betaler du selv inn til pensjonsordningen for å opprettholde pensjonsrettighetene dine som før. Husk at søknadsfristen for dette alternativet er to måneder etter utmeldingen. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om frivillig medlemskap via chat, telefon eller kontaktskjema. 

Hva med permisjon under utdanning?

For de som tar utdanningspermisjon, er det forskjellige regler for pensjonsopptjening, avhengig av hvor du jobber og hva du jobber som. Dette gjelder spesielt hvis utdanningen er ansett som relevant for din nåværende stilling. Det er derfor viktig å undersøke med din arbeidsgiver hva som gjelder for deg.

Jeg har blitt permittert - hva skjer med pensjonen min nå?

Blir du permittert fra jobben din, blir du meldt ut av pensjonsordningen etter en måned. Men, som ved permisjon uten lønn, forblir du risikodekket ved uførhet og død i inntil to år. Du har også mulighet til å opprette frivillig medlemskap for å opprettholde retten til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. 

Vi er her for å hjelpe

Har du flere spørsmål om hvordan permisjon eller permittering påvirker din pensjonsopptjening i KLP? Vi hjelper deg gjerne via chat, telefon eller kontaktskjema.

Les også

KLP Familie

Jeg skal ha barn! Har det noe med pensjon å gjøre?

18.10.23

Valgene du tar når du får barn kan ha stor betydning for økonomien din senere i livet. Det er lurt å huske at både permisjon og deltidsjobbing kan påvirke hva du får i pensjon.

Smilende far og datter i vinterklær som klemmer hverandre med boligblokker i bakgrunnen

Dette er valgene som påvirker pensjonen din

01.03.24

Gjennom livet står du overfor mange valg som involverer jobb og penger. Du må velge det som er riktig for deg, men det er lurt å vite litt om hvordan ulike valg påvirker pensjonen din.

KLP_MammaSykkelBarn_masma45773

- Lurt å vite hva deltid betyr for pensjonen

16.11.23

- Jeg møter ofte kvinner som sier at de skulle ønske at noen hadde fortalt dem om konsekvensene av å jobbe deltid da de var yngre, sier Bodil Dimmen i KLP.