Mor og far sammen med en liten baby

Jeg skal ha barn! Har det noe med pensjon å gjøre?

Valgene du tar når du får barn kan ha stor betydning for økonomien din senere i livet. Det er lurt å huske at både permisjon og deltidsjobbing kan påvirke hva du får i pensjon.

KLP_Ambulansesjåfør_Ung dame_masma73407_1452

En god start

Når du er ny i arbeidslivet, er det mange ting å tenke på. Med jobb i kommune- og helse-Norge har du en trygg pensjonsordning som varer livet ut.

Få andre gode tips og råd om jobb, pensjon og hverdagsøkonomi.

Du har en trygg pensjonsordning

Med jobb i det offentlige har du offentlig tjenestepensjon. Det er en pensjonsordning som er annerledes enn ordningene de fleste har i det private arbeidslivet. Tjenestepensjon er pensjonen du får utbetalt i tillegg til folketrygden, som alle i Norge får fra NAV når de går av med pensjon.

Med offentlig tjenestepensjon har du en trygg og god pensjonsordning, med pensjonsutbetaling som varer fra du går av og livet ut. Likevel vil valgene du tar gjennom livet kunne ha betydning for hva du får i pensjon. Ofte er dette valg knyttet til store livshendelser, som for eksempel når man får barn eller møter en man vil dele livet med.

Fødselspermisjon og foreldrepenger

Når du får barn, har du og partneren din rett på fødselspermisjon og såkalte foreldrepenger. Hvor mye foreldrepenger du få avhenger av inntekten din, og det meste du kan få fra folketrygden er seks ganger grunnbeløp (6G). Dersom du tjener mer enn det er du avhengig av at arbeidsgiver dekker mellomlegget for at inntekten din ikke skal gå ned i permisjonstiden. Husk at også pensjonsopptjeningen henger sammen med hvor mye du tjener. Så lenge inntekten din ikke går ned, vil du tjene opp pensjon som normalt, altså like mye som du gjør når du jobber.

Du kan velge å ta 80 prosent uttak av foreldrepenger, slik at du får flere uker hjemme med barnet. Da vil også pensjonsopptjeningen din beregnes av 80 prosent av lønnen din i de ukene du er i permisjon.

Skulle du velge å bli hjemme lenger enn den tilmålte fødselspermisjonen med foreldrepenger,og dermed tar ut permisjon uten lønn, vil du ikke tjene opp pensjon i det hele tatt. Flere eller lange perioder med permisjon uten lønn kan derfor ha stor betydning for pensjonsutbetalingen mange år senere.

Jobbe mindre for å få mer tid med familien?

Jobber du i en stilling som er mindre enn 100 prosent, vil du også få lavere lønn. Det vil igjen bety lavere pensjonssparing, da hvor mye du sparer i pensjon avhenger av lønnen din. Dette gjelder både tjenestepensjonen, som spares gjennom arbeidsgiveren din, men også pensjonsopptjeningen i folketrygden.

En annen ting å tenke på, er at din pensjon kun regnes ut ifra egen inntekt. Hva betyr det? Hvis du for eksempel velger å jobbe i en 80 prosent stilling for å ha mer tid til barn og familien, mens partneren din jobber fullt. Da vil du spare markant mindre i pensjon enn partneren din. Velger dere at en skal være hjemme mens den andre jobber, er det derfor viktig at dere finner løsninger som sørger for at begge får en trygg økonomi i fremtiden. Da kan man for eksempel begynne sparing i fond for den av dere som jobber deltid eller redusert. 

Bare du vet hva som passer deg best

Det kan være hundrevis av gode grunner for å ta permisjon uten lønn eller jobbe deltid en periode. Gode grunner som er mye viktigere enn penger. Bare du vet hva som passer deg best, men vårt mål er at du skal vite at disse valgene kan ha noe å si for økonomien din i fremtiden. Slik kan du ta bevisste og gode valg nå, som sikrer deg den alderdommen du ønsker.