Hvilke valg om jobb og penger påvirker pensjonen din?

04.09.18

Gjennom hele livet vil du stå ovenfor mange valg knyttet til jobb og privatøkonomi. Du må velge det som føles riktig for deg, men det er lurt å være klar over hvilke konsekvenser valgene du tar kan få og hvordan de vil påvirke pensjonen din. Her har du oversikten.

Hva er offentlig tjenestepensjon?

  • Jobber du i det offentlige, så får du offentlig tjenestepensjon av arbeidsgiveren din. Den får du i tillegg til pensjon fra Folketrygden (NAV), som alle som bor i Norge får.
  • Offentlig tjenestepensjon er en av landets beste ordninger
  • Pensjonen beregnes av alt du jobber - jo mer du jobber, jo mer pensjon 
  • Du får utbetalt pensjon fra du går av og resten av livet
  • Hvis du blir syk kan du ha rett på en ekstra uførepensjon i KLP og med et tillegg om du har barn under 18 år
  • Hvis du dør får din ektefelle og evt. barn under 20 år etterlattepensjon
  • Har du et belastende yrke kan du ha rett på å gå av tidligere

Hva tenker du om fremtiden?

Samuel Massie og bestefaren Arne Ulvolden, kjent fra TV2 serien, Samuel og bestefar har snakket med vår pensjonrådgiver Natalia Ebbesen. Over en kaffe og en vaffel har de diskutert valg man må ta gjennom livet som har betydning for hvordan tilværelsen blir som pensjonist.

Bli med i den gode samtalen

Fotballjenter holder rundt hverandre i god lagånd

Oversikt over alle fordelene dine i KLP

Har du jobb med pensjon i KLP får du supre tilbud på bank, forsikring og spareprodukter.

Fordelene som følger med jobben

De fleste som starter i ny jobb er opptatt av lønn. Lønn er også viktig for beregning av din fremtidige pensjon, siden all inntekt teller med.

Det er ofte store forskjeller på hvor mye du får i pensjon fra arbeidsgiveren. Det er viktig å tenke på at en god pensjonsordning kan veie opp for en lavere lønn - fordi pensjonssparingen kan sees på som utsatt lønn og forsikring.

Velger du et yrke i det offentlige får du offentlig tjenestepensjon - en trygg og god pensjonsordning med mange fordeler. Arbeidsgiveren din er pålagt å sette av langt mer til pensjonen (15-20 prosent), enn det som er tilfellet i privat sektor. Ordningen sikrer deg muligheten til å gå av tidlig og gir en ekstra økonomisk sikkerhet for deg og dine nærmeste om du blir langvarig syk eller om du dør. I motsetning til i det private er pensjonen du får i det offentlige livsvarig.

Velger du å jobbe i det private har du mest sannsynlig innskuddspensjon. Det betyr at arbeidsgiver setter inn en sum penger hver måned til pensjonssparingen din. Hvor mye som blir spart varierer fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, men minimum er 2 prosent av lønnen din hver måned. Hvor mye du får utbetalt i pensjon avhenger av avkastningen i alle de årene du er i jobb. Utbetaling av innskuddspensjonen er tidsbegrenset.

Bytter du jobb innen offentlig sektor, fortsetter du å tjene opp pensjon i den offentlige tjenestepensjonsordningen, uavhengig av hvor du jobber.

Men hvis du slutter i offentlig sektor, og begynner å jobbe i det private, stopper pensjonsopptjeningen. Den dagen du eventuelt begynner å jobbe hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon igjen, fortsetter du å bygge videre på tidligere opptjent medlemstid. Husk at du må ha jobbet minst tre år i det offentlige for å få rett til en pensjonsutbetaling.

Jobber du i det private og skifter jobb får du den oppsparte pensjonen som et pensjonskapitalbevis. Dette får du utbetalt den dagen du blir pensjonist. Husk at det er lurt å samle disse pensjonskapitalbevisene hos én leverandør som tar lite igjen for å forvalte pensjonen din. Dette er det mange som glemmer å gjøre og taper pensjon på.

Sjekk hva som skjer med pensjonen din når du skifter jobb. Og hva du kan gjøre med den.

Tar du pause fra jobben for å ta mer utdanning vil du også ta en pause fra pensjonsopptjeningen din. Det er viktig å være klar over, men trenger ikke være entydig negativt hvis videreutdanningen din fører til at du får et yrke som gjør at du kan jobbe lenger. Høyere lønn gir også mer pensjon. De gangene arbeidsgiver dekker videreutdanningen din og du beholder lønnen din gjennom utdanningen, påvirkes ikke pensjonsopptjeningen din av at du videreutdannes.

For deg med offentlig tjenestepensjon vil du tjene opp pensjon så lenge du har permisjon med lønn. Alle i det offentlige har som eksempel fødselspermisjon med lønn, og da går pensjonssparingen din normalt. Hvis du tar ut permisjon uten lønn, vil du ikke spare til pensjon i den perioden.

Når du jobber mindre enn 100 prosent, vil du også ha mindre inntekt. All inntekt genererer fremtidig pensjon, så når inntekten reduseres så vil det påvirke pensjonen din. Både delen du har gjennom folketrygden og den du tjener opp gjennom arbeidsgiver påvirkes. Dette er ekstra viktig for de unge, også dem som jobber i det offentlige. Det er fordi regelverket er i endring og man vil belønnes for å stå lengre i jobb. Alle år i arbeid skal telle med når pensjonen regnes ut.

Pensjon beregnes kun av din egen inntekt, så er du hjemmeværende mens ektefelle tjener godt, opparbeider du deg svært lite til egen pensjon.

Har dere en familiebedrift er det lurt at alle som jobber og bidrar i bedriften, står som ansatt og tar ut skattbar inntekt. Dette er viktig for å opparbeide seg pensjon fra folketrygden.

Tar du et valg om at en skal være hjemme, mens den andre jobber, er det viktig at dere setter i gang tiltak som sørger for at begge får en trygg alderdom. Da bør man for eksempel spare i IPS.

Gjeld kan virke skummelt på mange. Et boliglån er som regel en god investering, mens kortsiktig dyre forbrukslån, er sjelden noe gode idè. Har du mye forbrukslån vil det kunne ha negative konsekvenser for deg når du skal søke om f.eks. boliglån. Du vil få lavere inntekt når du slutter å jobbe og blir pensjonist, derfor bør det være et mål for de fleste å være gjeldfri ved pensjonsalder. Pensjonen du får utgjør 40-66 prosent av den lønnen du har mens du jobber, derfor er det lurt å ikke gå inn pensjonisttilværelsen med for mye gjeld.

Å eie egen bolig ser vi på som en av de lureste investeringene du kan gjøre for fremtiden. Da plasserer du mange penger i bolig som du betaler ned på gjennom livet. Dette vil på sikt normalt gi deg god avkastning hvis boligprisene stiger. Historisk sett øker eiendomsverdien over tid, men det finnes ingen garanti for fremtiden. Velger du å leie bolig, koster det deg uansett mange penger uten at du kan regne med å få noe glede av økte boligpriser.

Egen sparing vil alltid være positivt med tanke på din egen økonomi som pensjonist. Hvis du ikke tror du blir fornøyd med å få utbetalt mellom 40 og 66 prosent av lønnen din som pensjonist, så er det lurt å spare selv.

Det er mange måter å spare litt ekstra til pensjon på, du finner mer om det her.

   

Bli klokere på pensjon

Jobber du i offentlig sektor? Pensjon kan være vanskelig å forstå og ikke minst ha et aktivt forhold til. Vi vil gjerne hjelpe deg litt på vei, med å forklare hva pensjon er og hvordan du selv kan påvirke din økonomiske fremtid. 

Ta vårt lynkurs i pensjon

 

Hold deg oppdatert om fordelene dine!

Du som har jobb med pensjon i KLP har krav på våre beste betingelser på bank, forsikring og pensjonssparing. Melder du deg på nyhetsbrevet vårt, så holder du deg oppdatert om fordelene dine.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.

Interessante artikler

Mannlig sykepleier sjekker refleks i kneet til gutt
- Lurt å vite hva deltid betyr for pensjonen

- Jeg møter ofte kvinner som sier at de skulle ønske at noen hadde fortalt dem om konsekvensene av å jobbe deltid da de var yngre, sier Bodil Dimmen i KLP.

04.06.19

Eldre kvinne sammen med hund i skogen
Seks tips som kan gi bedre pensjon

Det er vanskelig å motivere seg til å sette seg inn pensjonssystemet. Spesielt som ung, hvor pensjonisttilværelsen virker lysår unna.

04.06.19

To pilskilt som peker til hver sin retning
Hva skjer om du bytter jobb, blir syk eller tar ut permisjon?

Endring i jobb- og livssituasjon kan påvirke dine fremtidige pensjonsrettigheter. Her får du oversikten.

17.06.19