Valg av jobb

Det er ofte store forskjeller på hvor mye du får i pensjon fra arbeidsgiveren. Det er viktig å tenke på at en god pensjonsordning kan veie opp for en lavere lønn. Pensjonssparingen kan sees på som utsatt lønn og forsikring.

Får du en jobb i det offentlige får du offentlig tjenestepensjon - en trygg og god pensjonsordning med mange fordeler. Arbeidsgiveren din er lovpålagt å sette av langt mer til pensjonen enn det som er vanlig i privat sektor. Ordningen sikrer deg muligheten til å gå av tidlig og gir en ekstra økonomisk sikkerhet for deg og dine nærmeste om du blir ufør eller om du dør. Offentlig tjenestepensjon blir utbetalt livet ut.

Velger du å jobbe i det private har du mest sannsynlig innskuddspensjon. Det betyr at arbeidsgiver setter inn en sum penger hver måned til pensjonssparingen din. Hvor mye du får utbetalt i pensjon avhenger av avkastningen i alle de årene du er i jobb. Hvor mye som blir spart varierer fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, men minimum er 2 prosent av lønnen din. Utbetaling av innskuddspensjonen er tidsbegrenset.

Bytte jobb

Jobber du i det private og skifter jobb får du den oppsparte pensjonen som et pensjonskapitalbevis. Dette får du utbetalt den dagen du blir pensjonist.

Husk at det er lurt å samle disse pensjonskapitalbevisene hos én leverandør, helst en som tar lite igjen for å forvalte pensjonen din. Dette er det mange som glemmer å gjøre og taper pensjon på. Les mer om det og hva du kan gjøre.

Bytter du jobb innen offentlig sektor, forsetter du å tjene opp pensjon i den offentlige tjenestepensjonsordningen, uavhengig av hvor du jobber.

Men hvis du slutter i offentlig sektor, og begynner å jobbe i det private, stopper pensjonsopptjeningen. Den dagen du eventuelt begynner å jobbe hos en arbeidsgiver med offentlig tjenestepensjon igjen, fortsetter du å bygge videre på tidligere opptjent medlemstid.

Husk at du må ha jobbet i minst 1-3 år i det offentlige for å få rett til en pensjonsutbetaling.

Ta videreutdanning

Tar du pause fra jobben for å ta mer utdanning vil du også ta en pause fra pensjonsopptjeningen din. Det er viktig å være klar over, men trenger ikke være negativt for pensjonen din hvis videreutdanningen fører til at du kan jobbe lenger eller få høyere lønn. De gangene arbeidsgiver dekker videreutdanningen din og du beholder lønnen din gjennom utdanningen, påvirkes ikke pensjonsopptjeningen din av at du videreutdannes.

Ta ut permisjon

For deg med offentlig tjenestepensjon vil du tjene opp pensjon så lenge du har permisjon med lønn. Alle i det offentlige har som eksempel fødselspermisjon med lønn, og da går pensjonssparingen din normalt. Du kan også få pensjonsopptjening for ulønnet permisjon knyttet til utdanning.

 

Jobbe deltid eller redusert

Når du jobber mindre enn 100 prosent, vil du også ha mindre inntekt. Dette vil påvirke pensjonen din, fordi den vil også bli mindre enn om du hadde jobbet fullt. Både delen du har gjennom folketrygden og den du tjener opp gjennom arbeidsgiver påvirkes. Dette er ekstra viktig for de unge, også dem som jobber i det offentlige. Det er fordi regelverket er i endring og man vil belønnes for å stå lenger i jobb. Alle år i arbeid skal telle med når pensjonen regnes ut.

Pensjon beregnes kun av din egen inntekt, så er du hjemmeværende mens ektefelle tjener godt, opparbeider du deg svært lite til egen pensjon.

Tar du et valg om at en skal være hjemme, mens den andre jobber, er det viktig at dere setter i gang tiltak som sørger for at begge får en trygg alderdom. Da kan man for eksempel spare i fond.

Ta opp gjeld

Gjeld kan virke skummelt på mange. Et boliglån er som regel en god investering, mens kortsiktig dyre forbrukslån, er sjelden noe gode idé. Har du mye forbrukslån vil det kunne ha negative konsekvenser for deg når du skal søke om f.eks. boliglån. Du vil få lavere inntekt når du slutter å jobbe og blir pensjonist, derfor bør det være et mål for de fleste å være gjeldfri ved pensjonsalder.

Å eie egen bolig ser vi på som en av de lureste investeringene du kan gjøre for fremtiden. Da plasserer du mange penger i bolig som du betaler ned på gjennom livet. Dette vil på sikt gi deg god avkastning hvis markedet vokser. Historisk sett øker eiendomsverdien over tid. Velger du å leie bolig, koster det deg mye penger uten at du har muligheten til å få noe igjen for disse pengene senere i livet.

Spare selv

Egen sparing vil alltid være positivt med tanke på din egen økonomi som pensjonist. Hvis du ikke tror du blir fornøyd med å få utbetalt mellom 40 og 66 prosent av lønnen din som pensjonist, så er det lurt å spare selv.

Det er mange måter å spare litt ekstra til pensjon på, du finner mer om det her.

Barnehender presser blomster

Våre beste sparetips

04.01.22

En undersøkelse KLP har gjort blant medlemmene viser at 4 av 5 har sparemål, og at en buffer til uforutsette hendelser og trygghet for fremtiden er det viktigste argumentet for å spare. Mange er flinke til å sette av penger til en regnværsdag, men vil gjerne ha mer kunnskap om hvordan de egentlig bør spare. Her er våre tips.  

Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Seks tips som kan gi bedre pensjon

04.08.22

Det er vanskelig å motivere seg til å sette seg inn pensjonssystemet. Spesielt som ung, hvor pensjonisttilværelsen virker lysår unna.

Mockup_ny

Slik tar du smarte pensjonsvalg

11.07.22

Her får du de viktigste tipsene for å forstå pensjon bedre og ta de riktige valgene for å sikre en god fremtidig alderspensjon.