To pilskilt som peker til hver sin retning

Hva skjer om du bytter jobb, blir syk eller tar ut permisjon?

Endrer du noe i din jobb- og livssituasjon kan det påvirke dine fremtidige pensjonsrettigheter. Her får du oversikten.

Alderspensjon for ditt årskull

Du kan lese om alderspensjon basert på når du er født her.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonsveileder på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger.

Logg inn på Min Side

Lurer du på hvordan du bruker pensjonsveilederen?

Denne videoen gir den innføring i hvordan.

Bytter du jobb innen offentlig sektor

Bytter du jobb til en annen arbeidsgiver i offentlig sektor, får du med deg opptjeningstid fra de ulike ordningene når pensjonen skal beregnes. Når du går av med pensjon, regnes pensjonen ut etter den samlede opptjeningstiden og utbetales etter reglene som gjelder i den ordningen du sist var medlem av.

Tar du jobb i privat sektor

Bytter du til en jobb i privat sektor, meldes du ut av den offentlige tjenestepensjonsordningen.

Begynner du å jobbe i det offentlige eller i en stilling med offentlig tjenestepensjon igjen, fortsetter du å tjene opp pensjon, som legges til den opptjeningen du har fra før.

Når du meldes ut mottar du et pensjonsbevis fra KLP. Du er fortsatt forsikret ved eventuell uførhet eller død i 14 dager etter at KLP har sendt deg et slikt pensjonsbevis. Hvis det ikke blir sendt, er du fortsatt forsikret i inntil to måneder etter utmeldingen.

Når du meldes ut får du tilbud om en fortsettelsesforsikring, som gjør at du kan fortsette opptjeningen hos KLP. For å kjøpe fortsettelsesforsikring må du ta kontakt med oss.

Er du født i 1962 eller tidligere

Har du tre års medlemstid beholder du likevel retten til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon.

Hvor mye du får utbetalt i pensjon, er avhengig av

  • når du ble innmeldt første gang
  • hvor mange år du har vært med i en offentlig tjenestepensjonsordning
  • stillingsprosenten i disse årene
  • lønnen din 

Les mer om pensjonsrettighetene for de som slutter og er født i 1962 eller tidligere.

Er du født i 1963 eller senere

Er du født i 1963 eller senere og har minst ett års opptjeningstid etter 2020 får du rett til alderspensjon fra 2020.

Har du opptjening før 2020 og minst tre års opptjening samlet sett får du rett til alderspensjon opptjent før 2020. Les også om pensjonsrettigheter for tidligere medlemmer.

Hvis du går fra til deltid til heltid

Øker du stillingen din og samtidig får økt lønn kan du få mer i pensjon. Øker lønnen din for eksempel fordi du får økte turnustillegg kan du også få høyere pensjon. 

Hvis du blir sykmeldt eller ufør

Blir du sykmeldt eller ufør tjener du fortsatt opp rettigheter til alderspensjon som om var i jobb. Blir du ufør kan du få uførepensjon fra KLP. 

Hva hvis du dør

Dersom du som KLP-medlem dør, kan ektefelle, barn eller registrert partner ha rett til pensjon. Les mer om etterlattepensjon.

Hvis du tar ut permisjon

Tar du ut full permisjon med lønn fortsetter medlemskapet ditt som tidligere. Du tjener opp pensjon så lenge du har permisjon med lønn. Alle som jobber i offentlig sektor har for eksempel fødselspermisjon med lønn, og da fortsetter pensjonsopptjeningen som om du var i jobb.

Tar du ut permisjon med delvis lønn fortsetter medlemskapet, men du får opptjening etter den stillingsprosenten du får utbetalt.

Permisjon uten lønn

Tar du ut permisjon uten lønn som varer over 1 måned, meldes du ut av pensjonsordningen.

Selv om du blir utmeldt av pensjonsordningen er du likevel risikodekket i inntil 2 år. Det betyr at du er sikret uførepensjon og dine etterlatte er sikret etterlattepensjon som om du ikke var meldt ut.

Ved avtalt permisjon uten lønn eller med delvis lønn har du anledning til å fortsette medlemskapet i KLP i inntil to år. I særlige tilfeller kan det også forlenges ut over 2 år. Du må i tilfelle betale hele den ordinære årspremien til KLP selv.

For å stå som frivillig medlem i permisjonstiden må du melde fra til KLP innen to måneder etter at permisjonen starter.

Pensjonsopptjening for ulønnet utdanningspermisjon

De som er født i 1963 eller senere får fra 2020 pensjonsopptjening for ulønnet utdanningspermisjon som arbeidsgiver vurderer er relevant for stillingen. Det gis også pensjonsopptjening for annen permisjon uten lønn, eller om du midlertidig har fratrådt tjenesten, hvis det er bestemt i tariffavtale med hovedsammenslutningene at tiden skal gi pensjonsopptjening. Opptjeningen skjer på grunnlag av pensjonsgrunnlaget i stillingen som du som medlem i KLP har permisjon fra eller midlertidig har fratrådt. Ved delvis permisjon skjer opptjeningen forholdsmessig. 

For sykepleiere er pensjonsopptjening ved ulønnet permisjon begrenset til utdanningspermisjon.

Sjekk med arbeidsgiver om du får pensjonsopptjening i tjenestepensjonen for den permisjonen du vurderer å ta.

 

Les også disse artiklene

KLP_Damer_ler_inne

Velkommen til KLP

22.01.21

Gjennom jobben din har du nå offentlig tjenestepensjon. Det er en god pensjonsordning som legger vekt på å gi trygghet og forutsigbarhet, både i gode og dårlige tider. 

Mann i blomstereng

Medlemskap i KLP

02.09.20

Medlemskapet ditt i KLP er et viktig ansattgode i tillegg til lønn.

Mamma  på sykkeltur med sin sønn.

- Lurt å vite hva deltid betyr for pensjonen

22.05.20

- Jeg møter ofte kvinner som sier at de skulle ønske at noen hadde fortalt dem om konsekvensene av å jobbe deltid da de var yngre, sier Bodil Dimmen i KLP.

Hvit port i marka

Hva skjer med pensjonen min når jeg slutter i offentlig sektor?

15.12.20

De fleste slutter fordi de går av med pensjon eller begynner i en jobb i privat sektor. Det har ulik effekt for pensjonen din. Hvor mange år du har jobbet før du slutter er også viktig.

To kolleger jobber  sammen  på kontoret

Å jobbe deltid påvirker pensjonen din

02.03.21

Det kan være mange grunner til å jobbe deltid i en periode i livet. Små barn, syke foreldre eller rett og slett et ønske om å få mer fritid. Kanskje får du heller ikke den heltidsstillingen du ønsker. Jobber du deltid får det konsekvenser for pensjonen din, vi gir deg oversikten.

Besteforeldre med barnebarn i parken.

Offentlig tjenestepensjon for nybegynnere

08.09.20

Det folk flest forbinder med offentlig tjenestepensjon er en avtale som skal gi deg 66 prosent av lønnen i pensjon inkludert folketrygden. Tjenestepensjon + folketrygd = 66% av sluttlønn.