Mann med barn på nakken

Alderspensjon fra 2020

Alderspensjon for de som er født i 1963 eller senere kalles for påslagspensjon i offentlig tjenestepensjon. Den tjenes opp fra 2020.

Er du født i 1963 eller senere tjener du opp pensjon for alle år i arbeid frem til du er 75 år. Det er dette som ofte kalles for en alleårsmodell.

Påslagspensjon er like fleksibel som folketrygden

Denne påslagspensjonen, som vi normalt kaller for alderspensjon fra 2020, kan tas ut helt eller delvis fra du er 62 år og den blir utbetalt senest fra du er 75 år. Pensjonen blir ikke avkortet mot lønn. Pensjonen kan tas ut med 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent av full pensjon. Muligheten til delvis uttak forutsetter at pensjonen blir minst 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp.

Lav pensjon i mange år eller høy pensjon i færre år

Pensjonen utbetales livsvarig uavhengig av når du velger å ta den ut fra. Den årlige pensjonen blir høyere desto lenger du venter med å ta den ut, fordi det blir færre år med pensjonsutbetaling.

Om du lever så lenge som det er forventet for ditt årskull, blir samlet pensjonsutbetaling over livsløpet og før skatt omtrent den samme uavhengig av uttakstidspunktet.

Slik tjener du opp pensjon

Pensjonen du tjener opp samles i en såkalt påslagsbeholdning. Satsene for hva du tjener opp er:

  • 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget (lønn) fra 0–12 G og
  • En tilleggssats på 18,1 prosent av pensjonsgrunnlaget (lønn) fra 7,1–12 G.

Pensjonen reguleres som folketrygden

Påslagsbeholdningen reguleres med lønnsveksten (G) frem til du tar ut pensjon. Når du vil ta ut pensjonen regnes beholdningen om til pensjon ved å dele den på folketrygdens delingstall. Det betyr at den også blir levealdersjustert fra uttakstidspunktet. Etter uttak skal pensjonen bli regulert med gjennomsnitt av lønnsvekst (G) og prisvekst. 

Svært lik folketrygden

Modellen for påslagspensjon er den samme som for alderspensjon fra det som ofte kalles ny folketrygd og som gjelder fullt ut for 1963-kullet og yngre. Men opptjeningssatsene er forskjellige.

Krav til opptjeningstid

Jobber du i offentlig sektor når du tar ut pensjon har du rett til alderspensjon fra påslagspensjonen uavhengig av opptjeningstid. Men slutter du i offentlig sektor før den tid gjelder følgende:

De som får opptjeningstid etter 2020 og får en samlet opptjeningstid før og etter 2020 på minst ett år, får rett til alderspensjon fra denne påslagspensjonen. Jobber du i offentlig sektor i flere perioder skal opptjeningstiden legges sammen. Det betyr at du kan få pensjon selv om du har flere korte arbeidsforhold, hvis summen av disse utgjør mer enn ett år når du skal ta ut pensjon.

Regelen er slik at medlemstiden beregnes i år og avrundes med en desimal. 

Har du 347 dager blir det 347/365=0,95 som avrundes til 1. Det vil si at 347 dager blir avrundet til ett år som er minstekravet til medlemstid for denne pensjonen.

De som er født i 1963 eller senere skal også få en AFP som utbetales livsvarig

Du kan logge inn på Min side og beregne en prognose på hvor mye du kan få i pensjon inkludert pensjon fra denne påslagspensjonen.

Logg inn på Min side

Les også

KLP_generasjonstur_marka

Endret offentlig tjenestepensjon

12.01.24

Fra 1. januar 2020 tjener du som er født i 1963 eller senere, opp alderspensjon i offentlig tjenestepensjon på en annen måte enn før.

Mann med hund på svaberget

Alderspensjon opptjent før 2020

25.05.23

Er du født i 1963 eller senere og har opptjeningstid før 2020 kan du ha rett til alderspensjon fra den ordningen som gjaldt før 2020.

Glad jente i vinden

Alderspensjon for deg som fikk tjenestepensjon i 2020 eller senere

18.12.23

Er du født i 1963 eller senere og begynte i jobb med offentlig tjenestepensjon i 2020 eller senere, tjener du opp alderspensjon i ordningen som gjelder fra 2020.