Glad jente i vinden.

For deg som er ung og får tjenestepensjon i 2020 eller senere

Er du født i 1963 eller senere og begynner i jobb med offentlig tjenestepensjon i 2020 eller senere, får du pensjonsopptjeningen i ordningen som gjelder fra 2020.

Sjekk hvor mye du kan få i pensjon

I vår pensjonsveileder på Min side kan du se hvor mye du kan få i pensjon fra KLP, folketrygden og andre pensjonsordninger.

Logg inn på Min Side

Lurer du på hvordan du bruker pensjonsveilederen?

Denne videoen gir den innføring i hvordan.

Pensjon for særalder

Noen kan ta ut alderspensjon fra KLP tidligere hvis de har en stilling med særaldersgrense. Les om pensjon for særalder eller «Hva med de som har særaldersgrense?» 

Dette er artikkelen for deg som er ung og får hele din pensjonsopptjening i offentlig tjenestepensjon etter 2020, og ingenting fra pensjonsordninger som gjaldt før 2020 eller fra overgangsordninger.

Alderspensjon fra 2020

Alderspensjonen for de som er født i 1963 eller senere kalles fra 2020 for påslagspensjon eller alderspensjon fra 2020 for de som jobber i en stilling med offentlig tjenestepensjon.

Tjenes opp i arbeid og kan tas ut fleksibelt

Du kan tjene opp denne pensjonen for alle år i arbeid fra du er 13 år til du er 75 år. Den tjenes opp og kan tas ut uavhengig av folketrygden. Du kan starte uttaket av pensjonen helt eller delvis mellom 62 år og 75 år, men du får mer i årlig pensjon om du utsetter uttaket etter 62 år. Du kan motta pensjon og lønn samtidig uten at pensjonen reduseres. Pensjonen utbetales livsvarig fra uttakstidspunktet.

Pensjonsopptjeningen blir fra 2020 svært lik reglene for folketrygden for de som er født i 1963 eller senere, men satsene for opptjening er forskjellig.

  • Alderspensjonen tjenes opp ved at 5,7 prosent av pensjonsgrunnlaget (lønn) fra 0–12 G (ca 1.200.000 kroner) legges i en pensjonsbeholdning for tjenestepensjonen. 
  • Det er en tilleggssats på 18,1 prosent for pensjonsgrunnlag (lønn) du har mellom 7,1 G (ca 710.000 kroner) og 12 G. Opptjeningen er høy fordi du ikke får opptjening i folketrygden utover 7,1 G.

G står for folketrygdens grunnbeløp og er på 101.351 kroner. 

Tjenes opp i en beholdning

Opptjening av alderspensjonen fra 2020 samles i en beholdning som reguleres med lønnsveksten. Denne beholdningen blir omregnet til pensjon og levealdersjustert ved å dele den på folketrygdens delingstall på uttakstidspunktet. Delingstall reflekterer forventet utbetalingstid for ditt årskull ved uttak av pensjon. Etter uttak reguleres pensjonen med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent.

Du kan lese mer i «alderspensjon fra 2020»

Likheter og forskjeller på alderspensjon fra 2020 og folketrygd

Alderspensjon fra 2020 og folketrygdpensjonen tjenes opp i pensjonsbeholdninger som regnes om til pensjon ved hjelp av delingstall som fastsettes av Nav.

Satsene for opptjening er forskjellige. I tabellen nedenfor kan du se hvordan disse satsene for offentlig tjenestepensjon utfyller folketrygden.

  Lønn
  0-7,1 G over 7,1 G
  I prosent av lønn
Alderspensjon fra folketrygden 18,10 0,00
Alderspensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2020 - grunnsats 5,70 5,70
Alderspensjon i offentlig tjenestepensjon fra 2020 - tilleggssats 0,00 18,10
Sum opptjening i folketrygd og tjenestepensjon 23,80 23,80

Forskjeller:

  • Alderspensjon i folketrygden tjenes opp basert på pensjonsgivende inntekt i folketrygden (samlet lønn).
  • Alderspensjon i offentlig tjenestepensjon tjenes opp basert på pensjonsgrunnlag (lønn i stilling med offentlig tjenestepensjon).
  • Det er ingen opptjening av inntekt over 7,1 G (ca 710.000 kroner) i folketrygden, mens det er ingen opptjening over 12 G i offentlig tjenestepensjon.

Likheter:

  • Det er opptjening for alle år i arbeid fra 13-75 år og pensjonene utbetales livsvarig.

Det betyr at de som er unge, litt forenklet får en samlet årlig pensjonsopptjening fra folketrygd og offentlig tjenestepensjon fra 2020 på 23,8 prosent av lønnen inntil omtrent 1,2 millioner kroner.

Et tillegg:

  • Får du rett til AFP livsvarig kommer den i tillegg.

AFP blir en livsvarig pensjon

Avtalefestet pensjon (AFP) blir en livsvarig pensjon vi kaller AFP-livsvarig. AFP-livsvarig skal utbetales månedlig uavhengig av arbeidsinntekt, alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjon for offentlig ansatte født i 1963 eller senere.

Tjenes opp i en beholdning

Pensjonen tjenes opp ved at 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt i alderen 13-61 år legges i en AFP-beholdning.

Pensjonsgivende inntekt fra både offentlig og privat sektor teller. Pensjonsgivende inntekt er litt forenklet det samme som lønn.

Kan tas ut fleksibelt

Denne pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 år, og opptjeningen varer til du er 61 år. Du får høyere årlig pensjon om du venter med å ta den ut, fordi utbetalingsperioden da blir kortere. Det blir ikke økt årlig utbetaling om den tas ut etter 70 år.

Beholdningen regnes om til pensjon

Denne AFP-beholdningen blir omregnet til en årlig pensjon og levealdersjustert slik som folketrygden og alderspensjon fra 2020. 

AFP-beholdningen reguleres med lønnsveksten frem til uttak og deretter reguleres pensjonen med lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent, slik som folketrygden og påslagspensjon.

Krav for å få 

Det blir en del kvalifikasjonskrav for å få AFP livsvarig. Det er som hovedregel de som står i arbeid ved 62 års alder som kan få AFP. Vi går ikke nærmere inn på kravene her, men de som ikke kvalifiserer til AFP livsvarig kan få det som kalles for Betinget tjenestepensjon.

AFP-livsvarig skal utformes etter mønster av AFP i privat sektor. Privat sektor forhandler om endringer i AFP. Det kan føre til endringer i forslaget til AFP-livsvarig for offentlig sektor som er beskrevet her.

Les mer om forslaget til AFP livsvarig og kvalifikasjonskravene du må oppfylle for å få AFP

Får du ikke AFP - kan du få betinget tjenestepensjon

AFP-livsvarig krever blant annet at du jobber i en stilling med rett til AFP. Oppfyller du ikke kravene, får du ikke AFP.

Er du født i 1963 eller senere, kan du få det som heter Betinget tjenestepensjon hvis du ikke kvalifiserer til AFP-livsvarig hverken i offentlig eller privat sektor. 

Slik kan pensjonen bli om du er født i 1995

Kari er født i 1995 og tjener 600.000 kroner i gjennomsnitt gjennom yrkeskarrieren. Hun jobber i offentlig sektor fra hun er 25 år til hun pensjonerer seg og tar da ut all pensjon.

grafen for de unge_1995-kullet (002)

Vær klar over at beregningen er basert på prognoser for delingstall og er sensitiv for endringer i delingstallene over tid.

Les også

Par på skogstur tar selfie av seg selv.

Født i 1963 eller senere – jobb med offentlig tjenestepensjon før 2020

22.01.21

Du tjener opp alderspensjon på en annen måte fra 2020. Den samlede pensjonen kan bestå av flere nye deler, alderspensjon opptjent før 2020 og overgangsordninger.

Bestefar med barnebarn på nakken

Alderspensjon fra 2020

22.01.21

Alderspensjon for de som er født i 1963 eller senere kalles for påslagspensjon i offentlig tjenestepensjon. Den tjenes opp fra 2020.

Familiebilde av tre generasjoner som holder hendene til hverandre

Livsvarig AFP for 1963-kullet og yngre

01.03.21

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Den blir endret fra en førtidspensjon som kan tas ut fra 62 til 67 år, til en livsvarig pensjon vi kaller for AFP-livsvarig.

Kvinne klatrer opp klatrevegg

Hvem får AFP-erstatningen som kalles betinget tjenestepensjon?

03.06.20

Det er bare de som er født i 1963 eller senere og som ikke får AFP livsvarig i offentlig eller privat sektor som kan få betinget tjenestepensjon.

Tre generasjoner på skogstur.

Endret offentlig tjenestepensjon

22.01.21

Fra 1. januar 2020 tjener de som er født i 1963 eller senere, opp alderspensjon i offentlig tjenestepensjon på en annen måte enn før.

Mockup_ny

Slik tar du smarte pensjonsvalg

21.01.21

Her får du de viktigste tipsene for å forstå pensjon bedre og ta de riktige valgene for å sikre en god fremtidig alderspensjon.