Finansiell informasjon

Her finner du informasjon om finans og IR.

Finansiell kalender 2017 mobil Finansiell kaldender 2017

Rating

Kredittvurderingsbyrået Standard & Poor’s har siden 2004 ratet KLP og har helt fra oppstarten oppnådd en A- rating. I forbindelse med KLP Kommunekreditts etablering av et internasjonalt låneprogram for obligasjoner med fortrinnsrett har KLP blitt vurdert av Moody’s Investor Services fra 2010.

Standard & poor's
SelskapFSR*CCR**Fremtidsutsikter
KLP                                        A-A-Stabile

* FSR: Financial Strength Rating

** CCR: Counterparty Credit Rating

For mer informasjon om Standard & Poor's produkter og tjenester, se www.standardandpoors.com

Moody's   
SelskapIFSR*RatingFremtidsutsikter
KLPA2 Stabile
KLP Banken AS A2Stabile
KLP Kommunekreditt's OMF** AaaStabile
KLP Boligkreditt OMF*** AaaStabile

* IFSR: Insurance Financial Strength Rating

** OMF: Obligasjoner med fortrinnsrett

For mer informasjon om Moody’s produkter og tjeneter, se www.moodys.com

Investeringsprofil

KLP er et gjensidig forsikringsselskap

Det vil si at våre forsikringskunder også er våre eiere. Og som eiere har våre kunder en spesiell interesse i KLPs soliditet og inntjening.

Derfor prioriterer KLP meget sterkt å gi sine kunder og eiere en konkurransedyktig, men samtidig stabil avkastning på sin pensjonssparing. Selskapet vektlegger å bygge finansiell soliditet som gir den nødvendige frihet til å ta kalkulert risiko innenfor finansforvaltningen.

KLPs risikoprofil

KLP har en sammensetning av sine investeringer hvor nær 15 prosent er investert i aksjemarkedene hvor både fortjenestemulighet og risiko forbundet med investeringene er størst. Som en motvekt er nær 50 prosent av balansen investert i stabile investeringsobjekt som gir en god løpende avkastning. Det dreier seg om obligasjoner som holdes til forfall, utlån med god sikkerhet og investeringer i høykvalitets eiendom med lange kontrakter. Den øvrige finansporteføljen består i hovedsak av omløpsobligasjoner og pengemarkedsplasseringer.

KLP overvåker sitt risikobilde løpende og følger en handlingsregel som utløser reduksjon av de mest risikoutsatte finansinvesteringene i fallende markeder, mens gode markeder gir frihet til å øke risikoen i porteføljen.

Lave kostnader

Målsettingen er å gjøre kapitalforvaltningen så effektiv og kostnadsbesparende som mulig. KLP har derfor utviklet avanserte modeller som gjør det mulig å drive såkalt indeksnær forvaltning med meget lave kostnader. Indeksnær forvaltning betyr at man investerer i verdipapirporteføljer med en verdiutvikling som i meget liten grad avviker fra verdiutviklingen i det markedet man investerer i, det være seg Oslo Børs, NewYork-børsen eller et internasjonalt obligasjonsmarked. Hoveddelen av våre internasjonale verdipapirinvesteringer har som formål å følge markedene, ikke å slå dem.

Men vi har også spesialiserte team som har som oppgave å forvalte mindre, spesialiserte verdipapirporteføljer hvor hensikten er å velge enkeltpapirer eller bransjer som har en bedre utvikling enn gjennomsnittet i markedet – for på den måten å skape en meravkastning.

Kostnadseffektive fond til alle

KLPs indeksnære forvaltning utgjør også byggeklossene i KLP Fondsforvaltnings indeksnære fond som har fått en bred og god mottagelse i markedet. Ikke bare får bredere kundegrupper nyte fordelene av KLPs kompetanse på indeksnær forvaltning, men det bidrar også til å fordele forvaltningskostnadene på flere kunder – hvilket gir et rimeligere pensjonsprodukt.

Investorinformasjon KLP Bankkonsern

Finansiell kalender KLP Bankkonsern

Regnskapsår 2016:
Kvartalsrapport Q4 – 09.02.2017
Årsrapport – 10.03.2017

Regnskapsår 2017:
Kvartalsrapport Q1 – 05.05.2017
Kvartalsrapport Q2 – 11.08.2017
Kvartalsrapport Q3 – 25.10.2017

KLP Banken AS

Noteringsdokument KLP Banken
 

Investorpresentasjoner:
Investorpresentasjon mai 2016

Kvartalspresentasjoner:
Kvartalspresentasjon Q4 2016
Kvartalspresentasjon Q1 2017
Kvartalspresentasjon Q2 2017
Kvartalspresentasjon Q3 2017

Ratingrapporter:
Rating Action Moodys 26.09.2016 
Credit Opinion Moodys

KLP Banken obligasjonslån


Utstedte obligasjonslån
Lånenummer

ObligasjonsavtaleLånebeskrivelse

NO0010691322

PDF

PDF

NO0010709454

PDF

PDF

NO0010721046

PDF

PDF

NO0010740210

PDF

PDF

NO0010755770

PDF

PDF

Kontaktperson:
Christopher Steen
Finanssjef
Tlf: 952 24 953

KLP Kommunekreditt AS

Her finner du:
-registreringsdokumentet
-1. tillegg til registreringsdokument
-2.tillegg til registreringsdokument
-Base Prospectus
-Ammended Agreement
-innkalling til obligasjonseiermøte KLP Kommunekreditt 17 juni 2016
-Melding fra obligasjonseiermøte KLP Kommunekreditt 1 juli 2016

Investorpresentasjoner:
Investorpresentasjon mai 2016

Kvartalspresentasjoner (inkl. porteføljeinformasjon - sikkerhetsmassen):
Kvartalspresentasjon Q4 2016
Kvartalspresentasjon Q1 2017
Kvartalspresentasjon Q2 2017
Kvartalspresentasjon Q3 2017

Ratingrapporter
New Issue Report Moodys
Performance Report Moodys


KLP Kommunekreditt AS obligasjoner med fortrinnsrett

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett
LånenummerTransje 1Transje 2Transje 3

NO0010592900

PDF

PDF

 

NO0010675978

PDF

PDF

PDF

NO0010716780

PDF

PDF

 

NO0010719974

PDF

PDF

PDF

NO0010751928

PDF

  

NO0010756711

PDF

 

 

NO0010764046

PDF

  

NO0010774474

PDF

  

NO0010787997

PDF  

NO0010793573

PDF  

Kontaktperson
Christopher Steen 
Finanssjef
Tlf 952 24 953

KLP Boligkreditt AS

Her finner du:
Registreringsdokumentet
1. tillegg til registreringsdokumentet
Beskrivelse av OMF og det norske OMF-markedet

Investorpresentasjoner: 
Investorpresentasjon mai 2016

Kvartalspresentasjoner:
Kvartalspresentasjon Q4 2016
Kvartalspresentasjon Q1 2017
Kvartalspresentasjon Q2 2017
Kvartalspresentasjon Q3 2017

Porteføljeinformasjon – sikkerhetsmassen:
Cover pool Q4 2016
Cover pool Q1 2017
Cover pool Q2 2017
Cover pool Q3 2017

Ratingrapporter
New Issue Report Moodys
Moodys Rating Action 17. september 2014
Performance Report Moodys


KLP Boligkreditt AS obligasjoner med fortrinnsrett

Utstedte obligasjoner med fortrinnsrett
LånenummerLåneavtaleVerdipapirdokument
NO0010719875PDFPDF
NO0010721244PDFPDF
NO0010723018PDFPDF
NO0010747553PDFPDF
NO0010729486PDFPDF

 

Kontaktperson
Christopher Steen
Adm.dir
Tlf 952 24 953

Beholdning

KLP offentliggjør informasjon om innhold i våre investeringsporteføljer ved årsslutt.

LandMarkedsverdi (mill NOK) - 31.12.16Fordeling statspapirer - 31.12.16Markedsverdi (mill NOK) - 31.12.2015Fordeling statspapirer - 31.12.2015
Australia3561 %3601 %
Belgia2 3936 %2 4236 %
Canada2211 %2231 %
Finland--6722 %
Frankrike1 1153 %3 377 8 %
Tyskland2 7347 %3 293 8 %
Japan1 5384 %9672 %
Nederland5421 %1 057 2 %
Norge16 58743 %15 72736 %
Slovakia2 3436 %2 4246 %
Spania--7852 %
Sverige--6832 %
Storbritannia1 9515 %2 0405 %
USA8 55322 %9 09321 %

Se også oversikt over KLP-konsernets verdipapirinvesteringer fordelt per sektor og region.