Våre nettsider og innloggede tjenester fungerer ikke optimalt på nettleseren du nå bruker.
Les mer om hvorfor vi anbefaler deg å bytte nettleser.

Amcar

Andre kjøretøy

Har du jobb med pensjon i KLP kan du enkelt bestille forsikring på veterankjøretøy, tilhengeren eller fritidstraktoren din hos oss.

Vi tilbyr:

  • Konkurransedyktige vilkår og priser
  • Stabile priser over tid
  • Raskt forsikringsoppgjør

Veterankjøretøy

Vi tilbyr konkurransedyktige og stabile priser over tid.

Sjekk pris

Hva er inkludert? Kasko Delkasko Ansvar
+ Skade på eget kjøretøy v    
Forsikringen dekker skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
+ Veihjelp v v  
Hjelp med bilen langs veien, og når den er parkert eller står hjemme.
+ Glass v v  
Forsikringen dekker bruddskade på utvendige glassruter ved tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Ved erstatning må ny rute innsettes eller skaden repareres. Bruddskader på lykteglass erstattes ikke. Bruddskader på glasstak ansees som kaskoskade.
+ Tyveri v v  
Forsikringen dekker skade på:
- motorvognen
- deler av, eller utstyr/ redskap til motorvognen som ikke er tilkoblet
- hærverk ved forsøk på å stjele motorvognen eller deler av denne
- løsøre/bagasje
Det er begrensninger ved oppbevaring av deler og løsøre. Mobiltelefon, penger, smykker eller armbåndsur er ikke omfattet.
+ Brann v v  
Forsikringen dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
+ Fører- /passasjerulykke v v v
Forsikringen dekker ulykkesskade på fører og passasjerer som rettmessig befinner seg i eller ved motorvognen, når motorvognen eller fast tilkoblet utstyr eller henger er den direkte årsak til skaden. Erstatning ved død - inntil kr 100.000 og ved invaliditet - inntil kr 200.000.
+ Rettshjelp v v v

Forsikringen dekker nødvendige utgifter når sikrede er part i en tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn. Samlet erstatning - inntil kr 100.000.

+ Erstatningsansvar v v v
Forsikringen dekker erstatningsansvar i henhold til bilansvarsloven.
Vilkår Kasko Delkasko Ansvar

Tilhenger

Vi tilbyr konkurransedyktige og stabile priser over tid.

Sjekk pris

Hva er inkludert? Standard dekning
+ Skade på tilhengeren v
Kaskoforsikring dekker erstatning av tilhengeren slik den er levert ny inntil valgt forsikringssum, likevel ikke høyere enn markedsverdien.
Forsikringen dekker skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Dette omfatter ekstra dekk og felger, lovlig fastmontert tilleggsutstyr, samt utstyr og personlig løsøre med inntil kr 30 000,-.
+ Brann v
Dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
+ Tyveri v
Det er begrensninger ved oppbevaring av deler og løsøre.
+ Rettshjelp v

Dekker nødvendige utgifter når sikrede part er part i en tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn. Samlet erstatning - inntil kr 100.000.

f.Vilkår Tilhenger  

Traktor

Vi tilbyr konkurransedyktige og stabile priser over tid.

Sjekk pris

Hva er inkludert? Kasko Delkasko Ansvar
+ Skade på egen traktor v    
Forsikringen dekker skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
+ Glass v v  
Forsikringen dekker bruddskade på utvendige glassruter ved tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
Ved erstatning må ny rute innsettes eller skaden repareres. Bruddskader på lykteglass erstattes ikke. Bruddskader på glasstak ansees som kaskoskade.
+ Tyveri v v  
Forsikringen dekker skade på:
- motorvognen
- deler av, eller utstyr/ redskap til motorvognen som ikke er tilkoblet
- hærverk ved forsøk på å stjele motorvognen eller deler av denne
Det er begrensninger til oppbevaring av deler og løsøre.
+ Brann v v  
Forsikringen dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
+ Fører-/ passasjerulykke v v v
Forsikringen dekker ulykkesskade på fører og passasjerer som rettmessig befinner seg i eller ved motorvognen, når motorvognen eller fast tilkoblet utstyr eller henger er den direkte årsak til skaden. Erstatning ved død - inntil kr 100.000 og ved invaliditet - inntil kr 200.000.
+ Rettshjelp v v v

Forsikringen dekker nødvendige utgifter når sikrede er part i en tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn. Samlet erstatning - inntil kr 100.000.

+ Erstatningsansvar v v v
Forsikringen dekker erstatningsansvar i henhold til bilansvarsloven.
Vilkår Kasko Delkasko Ansvar

Meld skade og tyveri

Logg inn på Min side for å melde en skade eller et tyveri.
Du får skadenummer med en gang, og slipper å vente med å bestille time på verksted. Du får raskere skadebehandling.  

Her kan du også laste opp dokumentasjon og bilder, og se status på saken.

Meld skade og tyveri