Våre nettsider og innloggede tjenester fungerer ikke optimalt på nettleseren du nå bruker.
Les mer om hvorfor vi anbefaler deg å bytte nettleser.

Mor og datter på tur i marka, står på hver sin side av en liten bekk.

Reiseforsikring

Vi ønsker at alle våre medlemmer skal være trygge når de er ute på reise. Med reiseforsikring i KLP har du en av Norges beste reiseforsikringer.

  • Forsikring i opptil 70 dager i strekk, på reiser over hele verden
  • Forsikringen gjelder ikke bare på utenlandsturen, men også til og fra butikken, hytta eller jobben
  • Ingen egenandel ved skade
  • Samarbeid med SOS, Nordens største alarmsentral
  • Forsikringsbevis enkelt tilgjengelig på Min Side
Sjekk pris og bestill

Hva dekker forsikringen?

Hva er inkludert? Reise
Avbestilling av reise – ubegrenset sum. v
+ Forsinkelser v
  • Bagasje inntil 5000 kr per person
  • Leie av sportsutstyr/sykkel ved forsinket fly inntil 5000 kr per person
  • Videre transport ved forsinket ankomst inntil 150.000 kr per person
Eiendeler – skade på eller tyveri. Ubegrenset sum. v
Egenandel leiebil – dekker egenandelen du blir holdt ansvarlig for ved skade eller tyveri. v
Sykeutgifter – ubegrenset sum. v
Tilkalling – dekker dine pårørende sin reise dersom du blir syk eller utsatt for ulykke. Ubegrenset sum. v
Hjemkalling – dekker hjemreise ved sykdom eller ulykke i nærmeste familie. Ubegrenset sum. v
Ulykke – barn inntil 500.000 kr for medisinsk invaliditet og 100.000 kr for dødsfall. Voksen inntil 500.000 kr for medisinsk invaliditet og dødsfall. v
Tapte feriedager – inntil 150.000 kr. v
Ansvar – dekker erstatningsansvar du kan komme i som privatperson utenfor Norden. Inntil 15 millioner kr. v
Rettshjelp – dekker utgifter til juridisk bistand ved tvist som privatperson utenfor Norden. Inntil 100.000 kr. v
Evakuering – ved krig, terror og naturskader. Ubegrenset sum. v
Vilkår Reise