Ta med Europeisk helsetrygdkort på reise

Det kan være lurt å sjekke om du har et gyldig Europeisk helsetrygdkort før du drar på tur. Dette kortet gir deg som EØS-borger rett til nødvendig medisinsk helsehjelp fra det offentlige helsevesenet i andre EØS-land og i Sveits.   

Rett til helsehjelp i andre EØS-land

Når du oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller i Sveits, dokumenterer Europeisk helsetrygdkort at du har rett til dekning av nødvendig helsehjelp på lik linje med landets innbyggere. 

Det er et fysisk kort som du bestiller via helsenorge.no og tar med på tur. Ordningen gjelder også familiemedlemmer (ektefelle, samboere og barn under 18 år).

Du finner mer informasjon og kan søke om Europeisk helsetrygdkort på Helsenorges nettsider.

Viktig at du også har reiseforsikring 

Helserettighetene du har etter EØS-avtalen er begrenset, og i mange land får du ikke dekket utgifter til helsetjenester eller sykehusopphold fullt ut fra det offentlige. Storbritannia har gått ut av EU og de færreste vil kunne benytte Europeisk helsetrygdkort der. Det er derfor viktig å ha en privat reiseforsikring for deg og dine nærmeste i tillegg.

Helsetrygdkortet dekker heller ikke utgifter til hjemreise hvis du har blitt syk eller har vært i en ulykke. Med en reiseforsikring er du sikret mot utgifter som oppholdslandet ikke dekker, eller om du skulle få utgifter ved hjemreise. 

Har du en kronisk sykdom eller lidelse? Sjekk om du er dekket av reiseforsikringen

Har du en kronisk sykdom, er nyoperert eller har en skade som gjør at du er usikker på om du burde dra på tur eller bli hjemme? Husk at selv om legen din har gitt grønt lys for reisen, er det ikke sikkert at reiseforsikringen dekker deg hvis noe skulle skje. Vi anbefaler deg å be om en gratis medisinsk forhåndsvurdering hos forsikringsselskapet ditt før du reiser av gårde.