Få gratis medisinsk forhåndsvurdering før du reiser

Har du en kronisk sykdom, er nyoperert eller har en skade som gjør at du er usikker på om du burde dra på tur eller bli hjemme? Husk at selv om legen din har gitt grønt lys for reisen, er det ikke sikkert at reiseforsikringen dekker deg hvis noe skulle skje. Vi anbefaler deg å be om en gratis medisinsk forhåndsvurdering før du reiser. 

En medisinsk forhåndsvurdering vil gi deg svar på om du kan få dekket utgifter til behandling av din kroniske eller eksisterende sykdom på reisen. Du må bestemme selv om du ønsker å reise eller ikke, men vurderingen hjelper deg å ta en informert avgjørelse på om du skal holde deg hjemme, eller ta risikoen og reise. 

Reiseforsikringen dekker akutt sykdom eller skade 

En reiseforsikring dekker nødvendige utgifter dersom du blir uventet og akutt syk, blir utsatt for en ulykkeskade eller opplever uventet og akutt forverring av en eksisterende sykdom eller lidelse mens du er på tur. 

Reiseforsikringen dekker ikke dette

Forsikringen dekker ikke utgifter knyttet til sykdom eller ulykkesskade som du allerede var klar over før avreise. Det gjelder spesielt hvis det allerede foreligger et behandlingsbehov eller det er stor sannsynlighet for at det kan oppstå forverring eller komplikasjoner. 

Forsikringen dekker heller ikke utgifter ved planlagt undersøkelse, behandlinger eller operasjoner som kan forårsake komplikasjoner eller forverring. 

Skulle du få behov for medisinsk behandling i utlandet og det viser seg at reiseforsikringen ikke dekker kostnadene, så kan både behandlingsutgifter og en eventuell hjemtransport fort komme opp i store summer som det er svært vanskelig å betale for selv.

Du kan få gratis medisinsk forhåndsvurdering 

Har du reiseforsikring i KLP, kan du be om en forhåndsvurdering av medisinsk personell hos vår samarbeidspartner SOS International. 

Forhåndsvurderingen vil gi deg svar på om du kan få dekket utgifter til behandling av din kroniske eller eksisterende sykdom på reisen. Du bestemmer selvfølgelig selv om du reiser eller ikke, men vurderingen hjelper deg å ta en informert avgjørelse på om du skal holde deg hjemme, eller ta risikoen og reise. 

Du kan be om en vurdering tidligst to måneder og senest fem virkedager før du skal reise.

Be om forhåndsvurdering i disse tilfellene

Vi anbefaler at du får foretatt en medisinsk forhåndsvurdering hvis du i løpet av de to siste månedene

  • har vært i kontakt med lege eller annen form for behandler utenom avtalt kontroll.
  • har fått endringer i medisineringen din, behandlingsplanene dine eller har hatt nyoppståtte symptomer.
  • venter på undersøkelser eller behandlinger, inkludert operasjoner eller undersøkelsessvar.

Reiseforsikringen i KLP vil gjelde som normalt når det gjelder for eksempel forsinkelser eller tyveri og skade på eiendelene dine, men du kan få en begrensning ved at utgifter i forbindelse med sykdommen din ikke blir dekket.

Hvis uhellet er ute

Blir du syk på reise, ta kontakt med SOS International som gir deg råd om hva du skal gjøre videre. 

mobilbank

Medisinsk forhåndsvurdering

Be om vurdering hos SOS International

Start registrering

Husk å pakke medisiner i håndbagasjen

Bruker du reseptbelagte medisiner er det viktig at du pakker disse i håndbagasjen. De dekkes nemlig ikke av reiseforsikringen hvis de ligger i innsjekket bagasje og blir ødelagt eller forsvinner.

Briller og elektroniske eiendeler som PC, nettbrett og kamera dekkes heller ikke i innsjekket bagasje.

Finn ut hvilke andre eiendeler du må pakke i håndbagasjen.