Våre nettsider og innloggede tjenester fungerer ikke optimalt på nettleseren du nå bruker.
Les mer om hvorfor vi anbefaler deg å bytte nettleser.

Par foran hus

Husforsikring

Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris. Med husforsikring i KLP er du dekket for skader på boligen, hage-/grøntanlegget – og ditt økonomiske tap hvis du ikke kan bo i boligen. Vi dekker også husleietap dersom du har leietaker.

  • Du kan velge mellom forsikringene Hus, Hus utvidet med råte- og insektskader eller Hus Maks.
  • Du får fullverdigaranti. Det betyr at KLP bygger opp tilsvarende hus uten fradrag for elde og slitasje ved en totalskade.
Sjekk pris og bestill

Hva dekker de ulike forsikringene?

Hva er inkludert? Hus Hus utvidet Hus Maks
+ Brannskader v v v

Vi dekker skade på bygning og hageanlegg ved brann, sot, lynnedslag, eksplosjon og elektrisk fenomen. 

+ Vann- og rørskader v v v

Vi dekker vannskade på bygning og hageanlegg etter rørbrudd, lekkasjer og oversvømmelse – og selve rørskaden. Vanninntrengning fra terreng etter ekstrem nedbør/snøsmelting dekkes også.  

+ Tyveri og hærverk v v v
Vi dekker både tyveri og hærverk når noen bryter seg inn i boligen din.
+ Naturskade v v v
Vi dekker skader som skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.
+ Kasko - andre skader v v v

Vi dekker også andre skader som
- hærverk
- snøtyngdeskader
- vind svakere enn storm (ved storm gjelder naturskadedekningen)
- glasskader
- skader påført av andre dyr enn egne kjæledyr
- trær som faller over bygning
- skade på hage-/grøntanlegg – inntil 150.000 kroner,  ikke bare begrenset til brann- og naturskader.

Ved brann og naturskader er det ingen sumgrense

Det er ingen sumgrense ved brann- og naturskader.

+ Gnagere v v v
Skade forårsaket av gnagere – som rotter og mus.
+ Husleietap v v v

Etter skader dekkes dekker vi  også 

 -boutgifter dersom du må bo annet sted på grunn av av skade på boligen din
- kostnader til riving og rydding
- ditt husleietap, hvis du har leietaker

- merutgifter ved påbud 
+ Fullverdigaranti v v v

Vi garanterer at du får ført opp tilsvarende bolig – uten fradrag for elde og slitasje ! Gammel bolig erstattes med ny.

Vi gjør ikke fradrag ved at gammel bygningsdel erstattes med ny. 
+ Hageanlegg v v v

Dekker plutselige skader på hage-/grøntanlegg, utvendig svømmebasseng/badestamp, samt gjerde, flaggstang mv. – inntil 150.000 kroner.

Det er ingen sumgrense ved skader som skyldes brann og naturskader.

+ Rettshjelp v v v
Vi dekker utgifter til juridisk bistand – advokat, retten og sakkyndige – ved tvist som gjelder din eiendom.
+ Ansvar v v v
Vi dekker det ansvar du kan komme i som eier av eiendommen, for skade på andre personer eller andre personers ting.
+ Råte- og insektskader   v v

Vi dekker råte- og insektskader på bygningen. I tillegg dekker vi skadebekjempelse av stokkmaur, husbukk, kakerlakk, veggedyr, skjeggkre, rotter, mus og andre insekter.

+ Utett tak/vegg     v

Vi dekker skader ved vanninntrenging gjennom utett tak eller vegg.

+ Ombygging av bolig for rullestolbruker     v

Dersom noen i familien blir skadet i ulykke eller blir født med funksjonsnedsettelse, foretar vi ombygging av boligen for å bedre bevegelsesmulighetene for rullestolbruker – inntil 250.000 kroner

+ Full erstatning ved 75 % skade     v

Du kan velge total gjen­oppføring hvis bygget er skadet mer enn 75 %. Det betyr at vi kan rive bygnings­rester og gammel grunn­mur, og bygge huset på nytt.

+ Skader som følge av håndverksfeil     v

Dekker følgeskader hvis det er gjort feil i forbindelse med byggingen av huset eller senere.

f.Vilkår Hus Hus utvidet Hus Maks


 

Har du lån på huset

er det lurt å ha livforsikring. Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En forsikring ved dødsfall kan hjelpe familien din å nedbetale gjeld. 

Beregn pris og bestill her

Eier du egen bolig?

Du som er medlem og har husforsikring i KLP, får også vår beste pris på boliglån.

Sjekk betingelser på boliglån

Fond, BSU eller sparekonto?

Vi har spareprodukter som passer til ditt behov - enten du vil spare langsiktig eller kortsiktig. 
Les mer om våre spareprodukter

Vi tilbyr Grønt Boliglån

Vi tilbyr Grønt boliglån til medlemmer i KLP som har energivennlig bolig, eller som velger å gjøre tiltak som gjør boligen mer energivennlig.
Les mer om Grønt Boliglån