Våre nettsider og innloggede tjenester fungerer ikke optimalt på nettleseren du nå bruker.
Les mer om hvorfor vi anbefaler deg å bytte nettleser.

Mor og tre barn som sitter rundt frokostbordet

Innboforsikring

Uansett om du eier eller leier bolig, så trenger du innboforsikring. Har du jobb med pensjon i KLP, får du alltid vår laveste pris.

  • Innboforsikringen erstatter stjålet sykkel, også fra skole, treningssenter og lignende.
  • Flytte- og boutgifter blir dekket dersom det oppstår skade som gjør at du ikke kan bo hjemme.
  • Hjelp ved ID-tyveri og nettmisbruk (inkludert i Innbo Maks).
Sjekk pris og bestill

Hva dekker de ulike forsikringene?

Hva er inkludert? Innbo Innbo Maks
+ Brannskader v v

Vi dekker skade på dine eiendeler ved brann, sot, lynnedslag, eksplosjon og  elektrisk fenomen.

Har du brannalarm, trekker vi ingen egenandel og dekker utgifter til utrykning etter utløst brannalarm.
+ Vannskader v v

Vi dekker vannskade på dine eiendeler etter rørbrudd, lekkasjer og oversvømmelse, i tillegg til vanninntrenging fra terreng etter ekstrem nedbør/snøsmelting. Vanninntrenging fra terreng etter ekstrem nedbør/snøsmelting dekkes også.   

+ Tyveri og hærverk v v

Vi dekker tyveri av dine eiendeler både fra boligen din, privat uteareal, fra garderobeskap i treningssenter/skole e.l.  Hærverk i forbindelse med tyveri dekkes også. Tyveri av sykkel dekkes "overalt", og du velger selv hvilken sum du ønsker å forsikre sykkelen for. 

+ Naturskade v v

Vi dekker skader som skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

+ Etter skader dekker vi også v v

- boutgifter dersom du må bo annet sted på grunn av av skade på boligen din
- kostnader til riving og rydding
- ditt husleietap, hvis du har leietaker

+ Rettshjelp v v

Vi dekker utgifter til juridisk bistand – advokat, retten og sakkyndige – ved tvist du kommer i som privatperson (som husleietvister, tvister i forbindelse med kjøp og salg av bolig) 

+ Ansvar v v

Vi dekker det ansvar du kan komme i som privatperson, for skade på andre personer eller andre personers ting (i henhold til lov/rettspraksis).

+ Skader ved privat flytting   v

Vi dekker skader ved privat flytting for inntil 100.000 kroner. Gjelder ved inn- og utbæring, samt ved transport.

+ Ombygging av bolig/leilighet for rullestolbruker   v
Dersom noen i familien blir skadet i ulykke eller blir født med funksjonsnedsettelse, foretar vi ombygging av boligen for å bedre bevegelsesmulighetene for rullestolbruker – inntil 250.000 kroner.
+ Kaskodekning - uflaks i hjemmet   v

Vi dekker alle plutselig og uforutsette skader på dine eiendeler i boligen (som når barn skader PC, TV faller i gulvet osv.)

+ ID-tyverisikring   v

Du får hjelp til å avdekke og iverksette tiltak når noen benytter seg av din identitet/legitimasjon.

+ Netthjelp   v

Du får hjelp til å fjerne krenkende innhold/falske profiler på nett.

Ingen egenandel.

Fullstendige vilkår Innbo Innbo Maks

Hjelp ved ID-tyveri og nettmisbruk

  • Identitetstyveri er et økende internasjonalt problem - og flere blir berørt. Nå får du ID-tyverisikring og netthjelp ved misbruk inkludert i toppdekningen Innbo Maks.
  • KLP har inngått et samarbeid med cxLoyalty International (tidligere Affinion), som tilbyr privatkunder den beste ID-sikringstjenesten og hjelp til å fjerne uønsket innhold på internett, som for eksempel bilder og video.

Les mer om ID-tyverisikring og netthjelp mot misbruk

Nyttige tips og råd om innbo og forsikring

Skyggen av en familie på fire kastes inn i en garasje

Slik kan du få hjelp ved ID-tyveri og nettmisbruk

Identitetstyveri er et økende internasjonalt problem - og flere blir berørt. Nå får du ID-tyverisikring og netthjelp ved misbruk inkludert i toppdekningen Innbo Maks, eller hvis du har kredittkort og kontoen du får lønn på hos KLP Banken.

06.01.20

Ungdom med sneakers som har flyttet inn i leilighet

Hvilke forsikringer trenger du som student?

Er du i ferd med å flytte for deg selv? Vi gir deg noen gode råd om hvilke forsikringer du trenger når du skal flytte for deg selv.

01.11.19

Guttunge på traktor

Flytteskader kan dekkes av innboforsikringen

På en hektisk flyttedag er det fort gjort å få skader på møbler, bilder eller andre ting du er glad i. En god innboforsikring dekker mer enn mange er klar over.

13.08.19