Rettshjelp

Dersom du havner i en situasjon hvor du kan trenge rettshjelp, så kan det hende at en av forsikringene dine dekker dette.

Lurer du på noe?

Kontakt oss

Hva er rettshjelp?

Rettshjelp er en dekning som er inkludert i flere forsikringer, blant annet hus, fritidshus, innbo, bil, båt og reise.
Hvis tvisten gjelder eiendom, melder du inn en rettshjelpssak under hus- eller fritidshusforsikringen. Hvis tvisten gjelder kjøretøy eller båt, melder du inn en rettshjelpssak forsikringen til kjøretøyet eller båten. Andre typer tvister du har som privatperson, kan meldes inn som rettshjelpssak under innboforsikringen.

Hva dekker forsikringen?

Rettshjelpsdekningen kan delvis dekke utgifter til advokat når du er part i en tvist. 

Du kan også få dekket utgifter til sakkyndig (for eksempel takstmann) der det er nødvendig for å dokumentere kravet ditt. I utgangspunktet dekkes disse utgiftene med inntil 10 prosent av forsikringssum, dersom ikke annet er avtalt med oss.

Hvordan vet jeg om har rettshjelpforsikring?

Om du har rettshjelpsdekning eller ikke, kan du se i forsikringsavtalen din. Den finner du ved å logge deg inn på Min Side.