Redningsbøye svartisen

Rettshjelp

Dersom du havner i en situasjon hvor du kan trenge rettshjelp, kan det hende at en av forsikringene dine dekker dette.

Hva er rettshjelp?

Rettshjelp er en dekning som er inkludert i flere forsikringer, blant annet hus, fritidshus, innbo, bil, båt og reise.
Hvis tvisten* gjelder eiendom, melder du inn en rettshjelpssak under hus- eller fritidshusforsikringen. Hvis tvisten gjelder kjøretøy eller båt, melder du inn en rettshjelpssak under forsikringen til kjøretøyet eller båten. Andre typer tvister du har som privatperson, kan meldes inn som rettshjelpssak under innboforsikringen.

Hva dekker forsikringen?

Rettshjelpsdekningen kan delvis dekke utgifter til advokat når du er part i en tvist.
*En tvist foreligger når det er fremsatt et krav fra deg eller en motpart, og kravet er bestridt. 

Du kan også få dekket utgifter til sakkyndig (for eksempel takstmann) der det er nødvendig for å dokumentere kravet ditt. I utgangspunktet dekkes disse utgiftene med inntil 10 prosent av forsikringssum, dersom ikke annet er avtalt med oss.

Hvordan vet jeg om jeg har rettshjelpforsikring?

Du kan se om du har rettshjelpsdekning i forsikringsavtalen din på Min Side. Her kan du også melde inn en rettshjelpsak. Logg inn på Min Side.