Smykke i snøen

Pass på så du ikke forsikrer smuglerkunst

Både Tolletaten og forsikringsselskapene stiller krav til dokumentasjon når du importerer kunst- og kulturgjenstander.

Tollfri grense på 6000 kroner

Handler du verdigjenstander som klokker, vesker og suvenirer på ferieturen, er den tollfrie grensen på 6000 kroner hvis du har vært utenfor Norge i mer enn 24 timer. Dersom verdien er høyere enn 6000 kroner, må du betale 25 prosent merverdiavgift på varen. I tillegg har noen varer toll. Du må da gå på rødt, eller velge en betjent tollstasjon, avhengig av om du kommer med fly, båt eller bil til Norge. 

Forsikring krever kvitteringer

Hvis du ønsker å forsikre verdigjenstanden i Norge, må du ta vare på alle kvitteringer, både fra kjøpet og fra fortollingen. Det er fordi du må kunne dokumentere kjøpet og verdien for å forsikre gjenstanden. 

Ler mer om verdigrensen på toll.no

Vær forsiktig med kulturminner

Du må være forsiktig hvis gjenstanden du ønsker å kjøpe kan være et kulturminne. Det er stor risiko ved å handle med og investere i kunst og antikviteter i utlandet, hvis opphavet er uklart og eierskapshistorikken ufullstendig. Som følge av den pågående situasjonen i Syria og Midt-Østen, blir stjålet kunst og kulturminner forsøkt solgt for å finansiere ekstremistgruppers virksomhet i Europa og andre steder. 

Få med eksportsertifikat

Både Tolletaten og forsikringsselskapene stiller strenge krav til dokumentasjon ved import og eksport av kulturminner og antikviteter. Hvis du skal ta med deg kulturgjenstander til Norge, kreves det ofte at du har et eksportsertifikat fra landet hvor du kjøpte gjenstanden. 

Les mer om å krysse grensen med kulturminner og antikviteter på toll.no