Eldre ektepar i bunad

Verdigjenstandforsikring

Har du verdifulle eiendeler som du er ekstra redd for, som for eksempel en bunad, kan det være lurt å kjøpe en verdigjenstandforsikring. Har du jobb med pensjon i KLP, får du fast lav pris på verdigjenstandforsikring. 

Sjekk pris og bestill

Du kan blant annet forsikre

  • klær
  • fotoutstyr
  • elektronisk utstyr (ikke mobiltelefon)
  • smykker og klokker
  • musikkinstrumenter
  • våpen
  • sportsutstyr
  • kunst

Pass på så du ikke forsikrer smuglerkunst

Gjenstander kjøpt i utlandet

Skal du forsikre en gjenstand som er kjøpt i utlandet, og som har en verdi over 6000 kroner, må du ha deklarert den inn i Norge i henhold til tollforskriften for å kunne forsikre den hos oss.

Nyttige artikler

Smykke i snøen

Slik unngår du skader på verdigjenstander

23.06.23

Sikkerhetsforskriftene sier hva du selv eller ektefelle/samboer skal gjøre for å begrense eller unngå skader. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.

Ung jente i bunad

Gå trygt inn i bunadssesongen

09.04.24

For mange av oss er bunaden det flotteste og mest verdifulle plagget vi har. Sjekk gjerne om bunaden din er ordentlig forsikret, så kan du gå festmåneden mai trygt i møte.

Har du innbo- eller reiseforsikring, er bunaden bare delvis dekket for noen hendelser. Du bør derfor vurdere en verdigjenstandforsikring som også dekker bunaden for skader, tyveri og uhell.