Eldre ektepar i bunad

Verdigjenstand-forsikring

Har du verdifulle eiendeler som du er ekstra redd for, kan det være lurt å kjøpe en verdigjenstandforsikring. Har du jobb med pensjon i KLP, får du fast lav pris hos oss. 

Forsikringen gjelder i hele verden, både for deg og andre medlemmer av husstanden.
Har du for eksempel en bunad som blir skadet, eller bunadsølv som blir stjålet, kan en verdigjenstandforsikring dekke dette.

Sjekk pris og bestill

Hva dekker forsikringen?

Du kan blant annet forsikre:

  • klær
  • fotoutstyr
  • elektronisk utstyr (ikke mobiltelefon)
  • smykker og klokker
  • musikkinstrumenter
  • våpen
  • kunst
  • sportsutstyr

Egenandelen er 10 % av skaden, minimum 1000 kroner.

Gjenstander kjøpt i utlandet

Skal du forsikre en gjenstand som er kjøpt i utlandet, og som har en verdi over 6000 kroner, må du ha deklarert den inn i Norge i henhold til tollforskriften for å kunne forsikre den hos oss.