Eldre ektepar i bunad

Verdigjenstand-forsikring

Har du verdifulle eiendeler som du er ekstra redd for, kan det være lurt å kjøpe en verdigjenstandforsikring. Har du for eksempel en bunad som blir skadet, eller bunadsølv som blir stjålet, kan en verdigjenstandforsikring dekke dette.

  • Dekker skader som skjer plutselig og uforutsett på verdigjenstanden du har forsikret.
  • Forsikringen gjelder i hele verden, både for deg og andre medlemmer av husstanden.
Sjekk pris og bestill

Hva dekker forsikringen?

Du kan blant annet forsikre:

  • klær
  • fotoutstyr
  • elektronisk utstyr (ikke mobiltelefon)
  • smykker og klokker
  • musikkinstrumenter
  • våpen
  • kunst
  • sportsutstyr

Egenandelen er 10 % av skaden, minimum 1000 kroner.

Gjenstander kjøpt i utlandet

Skal du forsikre en gjenstand som er kjøpt i utlandet, og som har en verdi over 6000 kroner, må du ha deklarert den inn i Norge i henhold til tollforskriften for å kunne forsikre den hos oss.