Kvinne på kontor

Uføreforsikring

Livet du har i dag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring sikrer deg økonomisk hvis du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke.

Pengene kommer i tillegg til trygden fra NAV og ordninger du kanskje har gjennom jobben din, og hjelper deg å opprettholde levestandarden du har i dag om du ikke kan jobbe lenger.

Laster ...

Hvem er forsikringen for?

For å kunne kjøpe uføreforsikring må du være yngre enn 56 år, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd de siste fem årene.

Når du kjøper forsikringen, må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din.  

Hva dekker forsikringen?

Vi tilbyr også disse personforsikringene

Dødsfall (Livsforsikring)

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En forsikring ved dødsfall gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Alvorlige sykdommer

Blir du alvorlig syk er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Alvorlige sykdommer er en dekning som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Fritidsulykkeforsikring

Det er heldigvis ikke alle ulykker som fører til uførhet, selv om skaden er varig. Forsikringen fritidsulykke gir deg likevel et engangsbeløp i slike tilfeller.

Barneforsikring

Om det utenkelige skulle skje, dersom barnet ditt blir utsatt for alvorlig ulykke eller sykdom, så gir barneforsikringen en ekstra økonomisk trygghet.