Kvinne på kontor

Uføreforsikring

Livet du har i dag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring sikrer deg økonomisk hvis du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke.

Erstatningen hjelper deg å opprettholde levestandarden du har i dag om du ikke kan jobbe lenger.
Pengene kommer i tillegg til trygden fra NAV og ordninger du kanskje har gjennom jobben din.

Utbetalingen er månedlig og starter når sykepengene slutter. Det vil si etter ett år.

Laster ...

Hvem er forsikringen for?

For å kunne kjøpe uføreforsikring må du være 56 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd de siste fem årene. Når du kjøper forsikringen, må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din. Den vil være vårt grunnlag for å bestemme om du kan forsikres, hva forsikringen dekker og hvor mye den koster. 

Hvor stor uføreforsikring bør du ha?

Størrelsen på uføretrygden fra NAV er 66 prosent av inntekt opp til ca. 550.000 kroner. Dersom du har en årlig inntekt over 550.000 kroner, vil inntektstapet være større. Du kan ha en uføreforsikring gjennom arbeidsgiver, men de fleste trenger en privat forsikring i tillegg for å kunne opprettholde samme levestandard som i dag.

Hva som dekkes

Forsikringen dekker tapt eller redusert arbeidsinntekt dersom du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade i avtaleperioden. Forsikringen dekker både en engangserstatning hvis du blir varig arbeidsufør som følge av sykdom eller ulykke, og månedlige utbetalinger fra uførepensjon hvis du blir arbeidsufør.

Du må være minst 50 prosent ufør for å få utbetalt uføreforsikringen. Uføreforsikringen blir justert etter uføregraden. Er uføregraden for eksempel på 60 prosent, så får du utbetalt 60 prosent av forsikringssummen. Forsikringen blir utbetalt når du ikke lenger mottar sykepenger, det vil si etter ett år.

Uføregraden fastsettes ut fra din inntektsevne, det vil si din evne til å utføre inntektsgivende arbeid. Ved vurderingen av hvor mye inntektsevnen er nedsatt, sammenlignes inntektsmulighetene du hadde før sykdommen eller skaden, med inntektsmulighetene i ethvert arbeid som du nå kan utføre.

Her kan du lese fullstendige vilkår for personforsikring

Vi tilbyr også disse personforsikringene

Dødsfall (Livsforsikring)

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En forsikring ved dødsfall gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Alvorlige sykdommer

Blir du alvorlig syk er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Alvorlige sykdommer er en dekning som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Fritidsulykkeforsikring

Det er heldigvis ikke alle ulykker som fører til uførhet, selv om skaden er varig. Forsikringen fritidsulykke gir deg likevel et engangsbeløp i slike tilfeller.

Barneforsikring

Om det utenkelige skulle skje, dersom barnet ditt blir utsatt for alvorlig ulykke eller sykdom, så gir barneforsikringen en ekstra økonomisk trygghet.