Eldre kvinne sammen med hund i skogen

Uføreforsikring

Uføreforsikring sikrer deg økonomisk hvis du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke.

Pengene kommer i tillegg til trygden fra NAV og ordninger du kanskje har gjennom jobben din, og hjelper deg å opprettholde levestandarden du har i dag om du ikke kan jobbe lenger.

Laster ...

Psst!

For å kunne kjøpe uføreforsikring må du være yngre enn 56 år, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd de siste fem årene.

Når du kjøper forsikringen, må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din.