Kvinne på kontor

Uføreforsikring

Livet du har i dag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring sikrer deg økonomisk hvis du blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke.

  • Hjelper deg å opprettholde levestandarden du har i dag om du ikke kan jobbe lenger.
  • Pengene kommer i tillegg til trygden fra NAV og ordninger du kanskje har gjennom jobben din.
  • Utbetalingen er månedlig og starter når sykepengene slutter. Det vil si etter et år.

Vennligst vent ...
Dette tar visst tid ...
Feil Feil

Kan ikke vise innholdet. Du kan prøve å laste denne siden på nytt.

Ofte stilte spørsmål

For å kunne kjøpe uføreforsikring må du være 55 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd de siste fem årene. Når du kjøper forsikringen må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din. Denne vil være vårt grunnlag for å bestemme om du kan forsikres, hva forsikringen dekker og hvor mye den koster. 

Se vilkår

Størrelsen på uføretrygden fra NAV er 66 prosent av inntekt opp til ca. 550 000 kroner. Dersom du har en årlig inntekt over ca. 550 000 kroner vil inntektstapet være større. Du kan ha en uføreforsikring gjennom arbeidsgiver, men de fleste trenger en privat forsikring i tillegg for å kunne opprettholde samme levestandard som i dag.

Man må være minst 50 % ufør for å få utbetalt uføreforsikringen. Uføreforsikringen blir justert etter uføregraden. Er uføregraden for eksempel på 60 prosent, så får du utbetalt 60 prosent av forsikringssummen. Forsikringen blir utbetalt når man ikke lenger mottar sykepenger, det vil si etter ett år.

Det er også mulig å velge en uføreforsikring som gir deg én større engangsutbetaling i stedet for eller i tillegg til mindre månedlige utbetalinger. Denne heter uførekapital. Uførheten må imidlertid være varig. Det betyr at det tar minst to år fra du blir syk eller skadet til pengene blir utbetalt. Ta kontakt via kontakskjema eller ved å ringen 55 54 85 00 hvis du er interessert i denne.

Hva dekkes og hva dekkes ikke

Forsikringen gjelder for den som står som forsikret i forsikringsbeviset, som har folkeregistrert adresse i Norge og har vært medlem i norsk folketrygd siste fem år.

Her kan du lese fullstendige vilkår for personforsikring

Vi tilbyr også disse personforsikringene

Dødsfall (Livsforsikring)

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En forsikring ved dødsfall gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Alvorlige sykdommer

Blir du alvorlig syk er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Alvorlige sykdommer er en dekning som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Fritidsulykkeforsikring

Det er heldigvis ikke alle ulykker som fører til uførhet, selv om skaden er varig. Forsikringen fritidsulykke gir deg likevel et engangsbeløp i slike tilfeller.

Barneforsikring

Om det utenkelige skulle skje, dersom barnet ditt blir utsatt for alvorlig ulykke eller sykdom, så gir barneforsikringen en ekstra økonomisk trygghet.