Jente mann terapibasseng

Alvorlige sykdommer

Blir du alvorlig syk, er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Alvorlige sykdommer er en dekning som gir deg en engangsutbetaling hvis du får bestemte sykdommer, som for eksempel kreft, hjerteinfarkt og MS.

Erstatningen gjør det mulig for deg å ta fri fra jobben, nedbetale gjeld eller betale for ekstra behandling.
Pengene blir utbetalt allerede 30 dager etter at du får den endelige diagnosen.

Laster ...

Hvem er forsikringen for?

For å kunne kjøpe dekningen Alvorlige sykdommer må du være 60 år eller yngre, ha fast adresse i Norge og ha vært medlem av norsk folketrygd de siste fem år. Når du kjøper dekningen, må du også fylle ut en egenerklæring om helsen din. Basert på dette vil vi avgjøre om du kan få dekningen og hvor mye den koster.

Hva som dekkes?

Forsikringen dekker følgende sykdommer:

 • Kreft
 • Multippel Sklerose (MS)
 • Hjerneslag
 • Hjerteinfarkt
 • Alvorlig angina pectoris
 • Koronar bypass-operasjon eller angioplastikk
 • Hjernesvulst
 • Nyresvikt, organtransplantasjon
 • Alvorlige brannskader
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Amputasjon
 • Lammelser
 • Motornevronsykdom
 • Tap av taleevnen
 • Alzheimers sykdom
 • Parkinsons sykdom

Beløpet utbetales 30 dager etter at sykdommen er endelig diagnostisert.

Dekningen er ment som en ekstra økonomisk trygghet dersom du skulle bli rammet av en alvorlig sykdom. Du velger selv hvilket beløp mellom 100.000 og 800.000 kroner, du vil forsikre deg for.

Her kan du lese fullstendige vilkår for personforsikring

Vi tilbyr også disse personforsikringene

Dødsfall (Livsforsikring)

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En forsikring ved dødsfall gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Barneforsikring

Om det utenkelige skulle skje, dersom barnet ditt blir utsatt for alvorlig ulykke eller sykdom, så gir barneforsikringen en ekstra økonomisk trygghet.

Fritidsulykkeforsikring

Det er heldigvis ikke alle ulykker som fører til uførhet, selv om skaden er varig. Forsikringen fritidsulykke gir deg likevel et engangsbeløp i slike tilfeller.

Uføreforsikring

Livet du har i dag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring vil hjelpe deg med å opprettholde levestandarden din hvis du blir arbeidsufør.