Våre nettsider og innloggede tjenester fungerer ikke optimalt på nettleseren du nå bruker.
Les mer om hvorfor vi anbefaler deg å bytte nettleser.

Vinterbilde av snøscooter på vidda

Snøscooterforsikring

Har du jobb med pensjon i KLP kan du enkelt bestille forsikring på snøscooteren din hos oss. 

Vi tilbyr:

  • Konkurransedyktige vilkår og priser
  • Stabile priser over tid
  • Raskt forsikringsoppgjør
Sjekk pris og bestill

Hva dekker de ulike forsikringene?

Hva er inkludert? Kasko Delkasko Ansvar
+ Skade på egen snøscooter v    
Forsikringen dekker skade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning.
+ Tyveri v v  
Det er begrensninger ved oppbevaring av deler og løsøre. Mobiltelefon, penger, smykker og armbåndsur er ikke omfattet.
+ Brann v v  
Forsikringen dekker skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon.
+ Fører-/ passasjerulykke v v v
Forsikringen dekker ulykkesskade på fører og passasjerer som rettmessig befinner seg i eller ved motorvognen, når motorvognen eller fast tilkoblet utstyr eller henger er den direkte årsak til skaden. Erstatning ved død - inntil kr 100.000 og ved invaliditet - inntil kr 200.000.
+ Rettshjelp v v v

Forsikringen dekker nødvendige utgifter når sikrede er part i en tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn. Samlet erstatning - inntil kr 100.000.

+ Erstatningsansvar v v v
Forsikringen dekker erstatningsansvar i henhold til bilansvarsloven.
Vilkår Kasko Delkasko Ansvar