To små barn holder rundt hverandre i en liten grønn trillebår

Barneforsikring

En barneforsikring skal gi deg og barnet økonomisk trygghet både i dag og i fremtiden. Det kan oppstå situasjoner der du trenger en god barneforsikring for å kunne ta deg av barnet på best mulig måte, få større økonomisk frihet og leve livet så normalt som mulig.

Forsikringen gir en engangsutbetaling dersom barnet ditt blir varig skadet etter en ulykke. Den kan også erstatte tapt arbeidsfortjeneste, slik at du kan være sammen med barnet ditt på sykehuset.

Sjekk pris og bestill

Hva dekker barneforsikringen?

Ofte stilte spørsmål

For å kunne kjøpe barneforsikring må barnet være fylt tre måneder, ha vært på helsestasjon eller hos lege, og være medlem av norsk folketrygd. Du kan kjøpe barneforsikring til barnet er 16 år.

Medisinsk invaliditet er den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelse som en bestemt skade fører til. Betegnelsen skiller seg fra uførhet, siden invaliditetsgraden fastsettes uten å ta hensyn til om barnet senere i livet vil kunne jobbe.

Vi tilbyr også disse personforsikringene

Dødsfall (Livsforsikring)

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En forsikring ved dødsfall gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Alvorlige sykdommer

Blir du alvorlig syk er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Alvorlige sykdommer er en dekning som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Uføreforsikring

Livet du har i dag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring vil hjelpe deg med å opprettholde levestandarden din hvis du blir arbeidsufør.

Fritidsulykkeforsikring

Det er heldigvis ikke alle ulykker som fører til uførhet, selv om skaden er varig. Forsikringen fritidsulykke gir deg likevel et engangsbeløp i slike tilfeller.