To små barn holder rundt hverandre i en liten grønn trillebår

Barneforsikring

En barneforsikring skal gi deg og barnet økonomisk trygghet både i dag og i fremtiden. Det kan oppstå situasjoner der du trenger en god barneforsikring for å kunne ta deg av barnet på best mulig måte, få større økonomisk frihet og leve livet så normalt som mulig.

Sjekk pris og bestill

Foreldre kan kjøpe barneforsikring til barnet er 16 år. Barnet må være fylt tre måneder, ha vært på helsestasjon eller hos lege, og være medlem av norsk folketrygd.

Når du kjøper forsikringen, må du også fylle ut en egenerklæring om helsen til barnet ditt.

Hva dekker barneforsikringen?

Barn Maks

Skal du kjøpe barneforsikring, kan det være lurt å vurdere Barn Maks.

Den dekker månedlige utbetalinger dersom barnet skulle bli varig ufør før det fyller 18 år. 

Vi tilbyr også disse personforsikringene

Dødsfall (Livsforsikring)

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En forsikring ved dødsfall gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Alvorlige sykdommer

Blir du alvorlig syk er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Alvorlige sykdommer er en dekning som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Uføreforsikring

Livet du har i dag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring vil hjelpe deg med å opprettholde levestandarden din hvis du blir arbeidsufør.

Fritidsulykkeforsikring

Det er heldigvis ikke alle ulykker som fører til uførhet, selv om skaden er varig. Forsikringen fritidsulykke gir deg likevel et engangsbeløp i slike tilfeller.