Far og sønn på skateboard

Barneforsikring

En barneforsikring skal gi deg og barnet økonomisk trygghet både i dag og i fremtiden. Det kan oppstå situasjoner der du trenger en god barneforsikring for å kunne ta deg av barnet på best mulig måte, få større økonomisk frihet og leve livet så normalt som mulig.

  • Forsikringen gir en engangsutbetaling dersom barnet ditt blir varig skadet etter en ulykke.
  • Kan erstatte tapt arbeidsfortjeneste slik at du kan være sammen med barnet ditt på sykehuset.
  • Du kan velge mellom barneforsikring med eller uten månedlig utbetalt uføreforsikring.
Sjekk pris og bestill

Hva dekker barneforsikringen?

Hva er inkludert? Barn Barn Maks
+ Medisinsk invaliditet ved ulykke v v

Vi dekker inntil 2.500.000 kroner dersom barnet blir varig medisinsk invalid som følge av en ulykke. 

+ Dagpenger ved barns sykehusopphold v v
Vi dekker 1000 kroner per døgn til foreldrene, dersom barnet ditt blir innlagt på et offentlig godkjent sykehus i minst 10 sammenhengende dager.
+ Varig uførhet - engangserstatning v v
Vi dekker inntil 750.000 kroner dersom barnet blir varig arbeidsufør som følge av en ulykke eller sykdom.
+ Tilpasning av bolig v v

Vi dekker nødvendig ombygging/tilpasning av bolig inntil 200.000 kroner, som følge av en etter ulykke eller sykdom. Egenandel er 10.000 kroner.

+ Alvorlige sykdommer v v
Vi dekker 400.000 kroner dersom barnet får bestemte alvorlige sykdommer.
+ Dødsfall ved ulykke eller sykdom v v
Vi dekker 100.000 kroner dersom barnet dør som følge av en ulykke eller sykdom.
+ Behandlingsutgifter ved ulykke v v

Vi dekker nødvendige behandlingsutgifter de tre første årene etter en ulykke, inntil 100.000 kroner

+ Utvidet hjelpestønad v v

Vi dekker en engangserstatning dersom barnet får økt pleie- og omsorgsbehov som følge av en ulykke eller sykdom, inntil 12 G.

G er grunnbeløpet i folketrygden.

+ Uførepensjon   v

Dekker månedlige utbetalinger dersom barnet blir varig arbeidsufør som følge av ulykke eller sykdom, inntil 1G.

G er grunnbeløpet i folketrygden. 1 G er i dag 99.858

Fullstendige vilkår Barn Barn Maks

Ofte stilte spørsmål

For å kunne kjøpe barneforsikring må barnet være fylt tre måneder, vært på helsestasjon eller hos lege, og være medlem av norsk folketrygd. Du kan kjøpe barneforsikring til barnet er 16 år.

Med medisinsk invaliditet forstår vi den fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelse som en bestemt skade fører til. Betegnelsen skiller seg fra uførhet, siden invaliditetsgraden fastsettes uten å ta hensyn til om barnet senere i livet vil kunne jobbe.

Vi tilbyr også disse personforsikringene

Dødsfall (Livsforsikring)

Du kan ikke erstattes. Men inntekten din kan. En forsikring ved dødsfall gir familien din et engangsbeløp hvis du dør av sykdom eller ulykke.

Alvorlige sykdommer

Blir du alvorlig syk er økonomien det siste du bør bekymre deg over. Alvorlige sykdommer er en dekning som gir deg en engangsutbetaling hvis du blir alvorlig syk.

Uføreforsikring

Livet du har i dag er verdt å sikre at du får beholde. En uføreforsikring vil hjelpe deg med å opprettholde levestandarden din hvis du blir arbeidsufør.

Fritidsulykkeforsikring

Det er heldigvis ikke alle ulykker som fører til uførhet, selv om skaden er varig. Forsikringen fritidsulykke gir deg likevel et engangsbeløp i slike tilfeller.