Fritidsbåt vann

Båtforsikring

Med vår båtforsikring kan du forsikre motorbåt, seilbåt, robåt, vannscooter, kano og kajakk. 

Sjekk pris og bestill

 Skader på båten
Ved transport, sjøsetting, opptak og opplag. Dekkes på kasko og fritidsbåt maks.

Ferieavbrudd
1500 kroner i inntil 14 dager ved avbrutt ferie på grunn av skade som dekkes av forsikringen. På vår beste dekning fritidsbåt maks. 

Nybåtgaranti
Fritidsbåt maks dekker tilsvarende båt hvis skaden overstiger 80 prosent av båtens kjøpesum innen tre år etter båten var ny. 

Hvilken båtforsikring bør jeg velge?

Fritidsbåt maks

I tillegg til kasko, er denne forsikringen utvidet til å dekke skader på eiendeler og løst båtutstyr med inntil 100.000 kroner. Har du jolle, er den dekket for skader inntil 50.000 kroner. Skade på opplagsutstyr dekkes inntil 20.000 kroner.

Her får du også dekket drivstoffskader og avbrutt ferie, hvis du ikke kan bruke båten som planlagt. Hvis du får en skade som overstiger 80 prosent av båtens kjøpesum innen båten er tre år, får du ny båt av samme merke og årsmodell. Dette er vår beste båtforsikring. 

Tillegg maskinskade

Dette er en kaskoforsikring som i tillegg til skader på båten, dekker skade på båtens motor som skyldes plutselig og uforutsett varmegang i motor og drivverk. Den dekker også annen plutselig og uforutsett skade på motor og drivverk. 

Den kan kjøpes inntil båten er 12 år, og passer for de fleste - spesielt hvis båten er nyere eller har høyere verdi.

Kasko

Kaskoforsikringen omfatter det samme som delkasko, i tillegg  får du dekket skader på egen båt og eiendeler/fastmontert utstyr ved sammenstøt, kantring og synking. Her får du også dekket skader på båten ved transport og opplag, og skader på rigg og seil.

Delkasko

Forsikringen dekker erstatningsansvar du kan komme i, dersom båten etter gjeldende rett forårsaker skade på personer og ting. Den dekker også rettshjelp ved tvist. i tillegg til skade ved tyveri eller forsøk på tyveri, samt skader ved hærverk. Trenger du redning, dekkes bergelønn, transport av skadet båt, fjerning av vrak og redning av person.

Personlige eiendeler og løst båtutstyr som befinner seg om bord, eller fraktes til og fra fritidsbåten, er dekket inntil 50.000 kroner. Skade på jolle er dekket inntil 15.000 kroner. 

Nyttig om båt

Fritidsbåt vann

Slik får du en god start på båtsesongen

04.03.24

Årets båtsesong er ikke så altfor langt unna. De fleste klargjør båten selv, og mange starter med vårpussen i påsken. Her er nyttige tips og råd for en fin og trygg start på båtsesongen.

To kajakker på sjøen

Slik unngår du skade på båten

23.05.23

Sikkerhetsforskriftene sier hva du skal gjøre for å begrense eller unngå skader. Det samme gjelder for den som med din samtykke er ansvarlig for fritidsbåten. Erstatningen kan bli redusert eller falle bort hvis sikkerhetsforskriftene ikke overholdes.