Slik får du en god start på båtsesongen

Årets båtsesong er ikke så altfor langt unna. De fleste klargjør båten selv, og mange starter med vårpussen i påsken. Her er nyttige tips og råd for en fin og trygg start på båtsesongen.

For å ha et mest mulig problemfritt båthold gjennom sommeren, er det viktig å gjøre gode forberedelser. Gjør du nødvendig vedlikehold og sjekk av utstyr som en del av forberedelsene, er det mindre sannsynlig at uforutsette feil oppstår når du bruker båten. 

Tips før sjøsetting

 • Rengjøring: Start med å gi båten en god vask både innvendig og utvendig. Vask dekket, skroget, interiøret og vinduene. Sørg også for å vaske vannlinjen og eventuelle fendere. 
 • Bunnstoff: Fjern gammelt bunnstoff og påfør nytt som passer til båttype og skrogmateriale.
 • Oljeskift: Bytt ut motoroljen og oljefilteret på motoren.
 • Batteri: Kontroller batteriet for å se om det er behov for å lade det opp eller bytte det ut. Husk at et batteri med 12 volt skal lade ca. 14,8 volt. Ser du at batteriet lader ved lavere ladespenning, kan det være et tegn på at batteriet bør byttes ut. Rengjør batteripolene og fjern eventuelt irr.
 • Propell: Sjekk propellen for eventuelle skader eller deformasjoner, og rengjør den for å sikre at den fungerer optimalt.
 • Elektrisk utstyr: Sjekk alle elektriske systemer, inkludert navigasjonslys, belysning, horn og radio, for å sikre at de fungerer som de skal. Gå over ledninger og forsikre deg om at det ikke er brudd eller slitasje på dem.
 • Kjølesystem: Sjekk kjølesystemet for eventuelle lekkasjer. Rengjør det hvis det er mulig, for å sikre at det fungerer optimalt. Kontroller impelleren og bytt den den er slitt eller skadet. Husk å åpne kran for kjølevannsinntak.
 • Anoder: Bytt ut anoder hvis de er slitt eller har blitt etset av sjøvann.
 • Drivstoff: Sjekk drivstoffsystemet for eventuelle lekkasjer og kontroller drivstoffilteret. Bensin er ferskvare, og det er lett å glemme. Har du bensin fra forrige sesong i tanken, kan det være en idé å tilsette en bensintilsetning som hindrer avleiring i bensinen din. Avleiring kan føre til tette bensinslanger og filter og i ytterste konsekvens føre til motorstans. Sjekk også alt av slanger for sprekker og svakheter når du går over drivstofftilførselen.  Har du vår toppdekning Fritidsbåt Maks, dekker den drivstoffskader som feilfylling og infisert drivstoff (dieseldyr).
 • Sikkerhetsutstyr: Sjekk at redningsutstyret er i god stand, og at det er nok redningsvester om bord til alle passasjerene. Husk å ta om bord brannslukningsutstyr.
 • Og sist, men ikke minst, husk å sette inn bunnpluggen dersom den har vært fjernet!

Du finner flere nyttige tips om vårpuss av båten på Redningsselskapets hjemmeside.

Er du riktig forsikret for kommende båtsesong?

Har du toppdekningen Fritidsbåt Maks, dekker den plutselige og uforutsette opplagsskader opp til 20.000 kroner og drivstoffskader som feilfylling og infisert drivstoff (dieseldyr). Den dekker også kompensasjon for avbrutt båtferie etter skade. Skade på eiendeler og løst båtutstyr dekkes inntil 100.000 kroner.

Du kan i tillegg velge dekning for maskinskade dersom motoren er nyere enn 12 år. Da er du dekket ved motorskade som skyldes plutselig varmegang i motor og drivverk.

Her kan du sjekke flere detaljer om hva båtforsikringen dekker

Har du allerede forsikret båten hos oss, kan du finne forsikringsavtalen din på Min Side. Her ser du nøyaktig hva forsikringen din dekker, og hva sikkerhetsforskriftene sier du skal gjøre for å begrense eller unngå skader. Du kan også melde inn endringer på forsikringen.